Nowy rok szkolny 2020/2021

Na prośbę pani dyrektor naszej szkoły zamieszczamy ważne ogłoszenie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 
odbędzie się dnia 1 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie wytycznymi zawartymi w Wewnątrzszkolnym Regulaminie Szkoły , na teren placówki mogą wejść rodzice dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i Klasy I (jeden opiekun – jedno dziecko).

Dowóz uczniów:

6:55  Lendy- Kaszuba – Leśno
6:50 Parzyn- Kruszyn – Windorp – Peplin – Skoszewo – Przymuszewo – Wysoka Zaborska – Leśno

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Oddziale Przedszkolnym odbędzie się o godz. 8:00 w sali gimnastycznej (wejście od placu szkolnego),
a w Punkcie Przedszkolnym o godz. 10:00 (sala gimnastyczna). 

Uwaga!!!!

W autobusie szkolnym, busie i ciągach wspólnych w szkole (korytarze, toalety, szatnie) obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 

Wewnątrzszkolny Regulamin Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie dot. organizacji roku szkolnego 2020/2021, dostępny jest na stronie szkoły splesno.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Leśnie

 Anna Klonowska-Dorszyńska

Komunikat.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia – podkreśla w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Publikuję treść Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku