Krzyże i kapliczki przydrożne

Część  I.           opr.  Ks.  Stanisław  Prondzinski

 

Kapliczki  i  Krzyże  przydrożne  w  parafii  Leśno

 

G Ł ó w c z e w i c e

1.  Kapliczka  z   czerwonej  cegły zakończona  metalowym  krzyżem  z  1927  roku,  za

wioską  na  gruncie  obecnie  państwa  Pelowskich   przy  drodze  polnej  z  Główczewic  do

Leśna.

W  1927  roku  ówczesny właściciel  tego  gruntu  Józef  Rolbiecki  zbudował  dużych

rozmiarów  cokół  – kapliczkę  z  czerwonej  cegły,  cegły, która  pozostała  z  budowy  jego

budynku  mieszkalnego.  Wierzchołek  zakończony  dużym  metalowym krzyżem.

Najstarsi  mieszkańcy  mówią,  że  krzyż  w  tym  miejscu  znajdował  się  zawsze.

Przy  krzyżu  zatrzymywano  się  na  krótką  modlitwę,  gdy   wieziono  w  pogrzebie

zmarłych   do  Leśna.

W  1989  roku  wnuk  Józefa  Rolbieckiego   właściciel  Franciszek  Pelowski

ogrodził  kapliczkę  zdobnym  metalowym  płotem.

 

2.  Kapliczka  przydrożna  z  1947  roku,  na  gruncie  przy  podwórzu  Antoniego  Lepaka.

Kapliczka  jakby  otwiera  rozjazd  dróg   z  Główczewic   w  kierunku   polnej  drogi

do   Leśna   i  lewym   do  Lamka.

Kapliczkę  pobudował  Zygmunt  Plata  jako  wotum  wdzięczności  za  przeżycie  wojny,

gdyż   w  czasie  II wojny   światowej  ukrywał  się  u  państwa  Rolbieckich

I  w    dowód  wdzięczności  ufundował  kapliczkę  z  figurką  Najświętszego  Serca  Pana

Jezusa. Kapliczkę  poświęcił  ks. prob.  Aleksander  Zawacki

Przy  figurce  mieszkańcy  Główczewic   odprawiają  nabożeństwa  czerwcowe.

Najstarsi  mieszkańcy  mówią,  że  wcześniej  w  tym  miejscu  stał  krzyż  przydrożny.

 

 

3.  Kapliczka  przydrożna  1947  roku  na  rozwidleniu  dróg   w  stronę  Trzebunia  i

Dunajek  przy  domu  rodziny Górskich z  figurką  Matki  Boskiej.  Została   zbudowano ze

składek  mieszkańców   wioski.  poświęcił  ks.   prob. Aleksander  Zawacki.

Przy   kapliczce  mieszkańcy  odprawiają  nabożeństwa  majowe.

 

 4.  Kapliczka  przydrożna   z  1981  roku  z  figurką Matki  Boskiej   ufundowana  przez

Konstancję   i  Bronisława  Czapiewskich  przy  podwórku.  Posesja  państwa  Czapiewskich

jest  usytuowana  na  końcu  wioski  w   kierunku  Trzebunia.   Została   ufundowana  jako

wotum  za  uratowanie  życia  i  odzyskania  na  własność  ziemi.

Poświęcenia  dokonał  w  1983  roku  Ks.  prob.  Franciszek  Szwaba.

5.  Krzyż  przydrożny  na  wybudowaniu  za  wioską  przy   drodze,  przy  domu  rodziny

Bolesława  Piechowskiego.  Najstarsi  mieszkańcy  mówią,  że  krzyż  tam  był  i  za

ich  przodków.

Ostatnio  pobudowano  nowy  w  miejsce  zniszczonego  w  1995  roku.  Ufundowali

państwo  Piechowscy.  Poświęcony  został  3.V.  1995  roku  przez  Ks.  prob. Stanisława

Prondzinskiego.

 

6.   Krzyż   drewniany   na  wybudowaniu  zwanym  Plackowo,  w  odległości  ok.  1  km.

od  wioski  na  gruncie  Kółka  Rolniczego.  W  1990  roku   postawiono   dębowy na

betonowym  fundamencie,        którego  inicjatorem  i  fundatorem  był  Władysław Śledź

z  Główczewic.  Poświęcony  został  2.IX. 1990  r.  przez   ks. wikariusza  Krzysztofa  Stopę.

Krzyż  tam  stał  od  1659  roku  z  czasów  wojny  szwedzkiej.  I   obecna  na  krzyżu

figurka  Pana  Jezusa   jest  z  czasu   kiedy  stanął  tam  w  1659   pierwszy  krzyż.

W  1943  roku   krzyż  w  tym  miejscu  jak  wspominają  najstarsi  został  przez

Niemców   zniszczony.  Po  wojnie  mieszkający  tam  Władysław  Dorawa  postawił nowy.      

 

7.  Krzyż  przydrożny   metalowy  z  1988  roku  postawiony  przez  rodzinę   Stanisława

i  Jadwigę  Rożków,   przy   ich  posesji   przy  drodze   do  Główczewic   od   strony  Lamka.

W  1991  roku  został  poświęcony  przez  ks.  wikariusza  Krzysztofa  Stopę.

Pierwszy  krzyż   drewniany  w  tym  miejscu  stanął  po  II  wojnie  światowej,  w  czasie

powstania  tam  gospodarskiego   i zabudowania  Stanisława  Rożka.

 

 

 

K a s z u b a

 

1.  Krzyż   przydrożny  przy wyjeździe  z  lasu  do  Kaszuby po prawej stronie.

Najstarsi ludzie  mówią, że   krzyż  w  tym  miejscu  był   zawsze.

W  czasie  II wojny  światowej   został  ścięty  przez  Niemców.

Po  wojnie   nowy  wykonał  Andrzej  Mruczyński.

Natomiast  w 2000  roku postawiono  nowy  krzyż,   który  wykonał  Marian  Copa,  stolarz

z  Leśna.       Fundatorami  byli  mieszkańcy  Kaszuby.

Poświęcony został w dniu  6. VIII. 2000r.  przez Ks.  prob. Stanisława  Prondzińskiego.

 

2.  Kapliczka przydrożna   1904 roku   przy  wjeździe  do  Kaszuby,  na  gruncie

ówczesnych  właścicieli  państwa  Główczewskich.  Kapliczka   została  zbudowana  w

dowód  wdzięczności  za   urodzenie  pierwszego  syna  Mariana.

Na   dużych  rozmiarów  cokole   usytuowana   jest  figura   Najświętszego Serca  Pana

Jezusa.  We  wnęce    cokołu   jest  umieszczona   małych  rozmiarów  figura  Matki  Boskiej

Niepokalanego  Poczęcia.

W  czasie  wojny  kapliczka  została  zniszczona  przez  Niemców.  W  1945  roku  została

odnowiona  przez  Andrzeja  Mruczyńskiego.

Wierni  z  dolnej  części wioski odprawiają przy niej nabożeństwa majowe i czerwcowe.

3.  Krzyż   przydrożny   metalowy  z  1990 roku   przy  podwórzu   rodziny  Mankiewiczów.

U  stóp   krzyża  mała  grota  z  kamienia  polnego  z  figurą  Matki  Bożej.

Budowniczym  był  Henryk  Mankiewicz.  Wierni   górnej   części  wioski  gromadzą  się

na  nabożeństwa  majowe  i  czerwcowe.   Poświęcenia  dokonał  ks.  wikariusz  Krzysztof

Stopa.

 

 

                                                        K r u s z y n

 

1  Krzyż  przydrożny   ok.  100  metrów  przed  wioską,  w  lesie   po  prawej

stronie   przy  rozwidleniu  dróg  w  kierunku   Parzyna   i  Windorpia.  Najstarsi  mieszkańcy

wspominają, że  Krzyż  postawił  w  1939 roku  Franciszek  Borzyszkowski.

Na  krzyżu  wyryte  były  inicjały  fundatora /1939- F.B./.  Krzyż   ten   zniszczony  legł  i

znajduje  się  pod  mchem.

W  1980  roku  postawił  nowy  krzyż  dębowy  w  tym  miejscu  Henryk  Franciszek

Żmuda  Trzebiatowski  z wyrytymi  inicjałami  1980   – H.F.P.  Ż. T. / P- oznacza  Piotr

imię  z  bierzmowania /.  Poświęcony  został   przez   Ks.  Franciszka  Szwabę   26. VII. 1980

roku.

W  2006  roku  krzyż  odrestaurował  Henryk  Franciszek  Piotr  Żmuda  Trzebiatowski.

Poświęcony   15.VIII  2006 roku    przez  Ks. proboszcza  Stanisława  Prondzinskiego.

2. Kapliczka  z  1997  roku,  z  rzeźbą  św.  Franciszka   przy  podwórku  na  gruncie

państwa  Zbigniewa  i  Mari  Dasiewicz.

Usytuowana  w   rozwartych  ramionach  pnia  sosnowego.

Rzeźba  drewniana  przedstawia  św.  Franciszka  z  Asyżu,  trzymającego w  ręku  gołębia,

obok  pies  myśliwski  siedzący  przy  nodze.  Kapliczkę  poświęcił Ks. prob.  Stanislaw

Prondzinski  w  lipcu  1997  roku.

3. Kapliczka  Barcia  z  2004  roku  w  ogródku  Henryka  Żmudy – Trzebiatowskiego,

z  dwoma  w  środku  czynnymi  ulami  pszczelnymi.  Pień  drzewa  lipowego  pochodzi

z  terenu  kościelnego  z  Leśna.  Pomysłodawcą  i  wykonawcą  barci  był  Henryk

Żmuda – Trzebiatowski.  Na  barci  liczne  opisy  historii  związanej  z  powstaniem

barci  i  namalowana   postać  św.  Ambrożego  –  patrona  pszczelarzy.