Duszpasterze parafii

Ks. Damian Drozdowski – proboszcz parafii Leśno od 1.03.2020
(wcześniej od 1.09.2019 był jej administratorem)

Duszpasterze pracujący w Leśnie w latach 1823 – 2010

 1. Ks. Johan Pathun ur. 1771 – zm. 1852 (1813-1835 Prob. Brus)
 2. Ks. Jakub Schmidt ur. 1801 – zm. 1867 (1825-1827 Wik. Brus)
 3. Ks. Johann Jeska ur. (1829-1831 Wik. Brus)
 4. Ks. Joseph Wilbrecht ur. (1831-1832 Wik. Brus)
 5. Ks. Antoni Fredrich ur. 1803 – zm. 1875 (1833-1835 Wik. Brus)
 6. Ks. Wilhelm Szmakowski ur. (1835-1836 Wik. Brus)
 7. Ks. Franz Haensel ur. 1804 – zm. 1848 (1836-1844 Prob. Brus)
 8. Ks. Johann Tempski ur. 1781 – (1837-1842 Wik. L. Leśno)
 9. Ks. Antoni Kunich ur. 1810 – zm. 1844 (1842-1844 Wik. L. Leśno )
 10. Ks. Antoni Henryk Siemer ur. 1814 –zm. 1883 (1844-1858 Wik. L.Leśno)
 11. Ks. Henryk Zygmunt Hanke ur. 1807 – zm. 1874 (1858-1860 Admin. Leśno)

Kapłani w samodzielnej parafii Leśno od 1859 roku

 1. Ks. Szczepan Keller ur. 1827-zm.1872 (1860-1865 Wik.Lok. i Prob.)
 2. Ks. Apolinary Habowski ur. 1834-zm.1877 (1866-1877 Admin. i Prob.)
 3. Ks. Oton Kunert ur. 1848-zm.1919 (1871 Wik.)
 4. Ks. Jacek Franci. Zboromski ur.1841-zm.1917 (1871-1872 Wik.)
 5. Ks. Jan Bernard Hebel ur. 1846-zm.1916 (1873-1883 Wik. i zarządc.)
 6. Ks. Wawrzyniec Isbrandt ur. 1844-zm.1915 (1883-1905 Prob.)
 7. Ks. Józef Robert Sarnowski ur. 1878-zm.1939 (1903-1904 Wik.)
 8. Ks. Norbert Jan Hildebrandt ur. 1873-zm.1955 (1904 Wik.
 9. Ks. Bernard Gruning ur. 18 69-zm.1956 (1904-1905 Wik.
 10. Ks. Władysław Kamiński ur. 1878-zm.1914 ( 1905 Wik.
 11. Ks. Jan II Doering ur. 1873-zm.1939 ( 1905 Wik.
 12. Ks. Franciszek Kitzermann ur. 1868-zm.1943 (1905-1934 Prob.)
 13. Ks. Władysław Rygielski ur. 1878-zm.1942 (1910 Wik.)
 14. Ks. Paweł Jan Wiecki ur. 1878-zm.1918 (1914-1916 pomoc chor.)
 15. Ks. Tadeusz Marian Zapałowski ur.1901-zm.1939 (1934 Prob.)
 16. Ks. Bolesław Jaranowski ur. 1897-zm.1942 (1934-1939 Prob)

Kapłani pracujący w Leśnie w latach 1939 – 1945.

 1. Ks. Bernard Gruning ur. 1873-zm.1956 (1939-1941 Prob. Brus)
 2. Ks. Piotr Adams ur. 1900-zm.1973 (1941-1945 Wik. Brus)
 3. Ks. Aleksander Zawacki ur. (1942-1944 Wik. Brus)
 4. Ks. Zygmunt Jutrzenka-Trzebiatowski ur. 1909-zm.2000 / pochodzący z parafii/

Kapłani pracujący po 1945 roku.

 1. Ks. Zygmunt Jutrzenka-Trzebiatowski ur. 1909-zm.2000 (1945 Admin.)
 2. Ks. Józef Kleinschmidt ur. 1910-zm.1976 (1945-1948 Prob.)
 3. Ks. Aleksander Zawacki ur. 1914-zm.1991 (1948-1960 Prob.)
 4. Ks. Franciszek Ringwelski ur. 1901-zm.1980 (1960-1964 Prob.)
 5. Ks. Jan Konrad Szwaba ur. 1928-zm.2009 (1960 Wik.)
 6. Ks. Józef Lizakowski ur. 1933-zm.1995 (1960-1962 Wik.)
 7. Ks. Czesław Rybakowski ur. 1934-zm.1990 (1962-1964 Wik.)
 8. Ks. Franciszek Szwaba ur. 1923-zm.1999 (1964-1993 Prob.)
 9. Ks. Bronisław Mitręga ur. 1942-zm.2002 (1981-1982 Wik.)
 10. Ks. Grzegorz Nadolny ur. 1953 (1982-1987 Wik.)
 11. Ks. Krzysztof Antoni Stopa ur. 1953-zm.2006 (1987-1992 Wik.)
 12. Ks. Stanisław Pluto Prondzinski ur.1953 (1992-1993 Wik.)
 13. Ks. Stanisław Pluto Prondzinski ur.1953 (1993- 2019 Prob.)
 14. Ks. Damian Drozdowski ur. 1979 (2019 Administrator)
 15. Ks. Damian Drozdowski ur. 1979 (2020-          Prob.)

Kapłani pochodzący z parafii Leśno

 1. Ks. Stanisław Jakub Tandecki ur. 1822-zm.1884
 2. Ks. Józef Wysocki ur. 1833-zm.1887
 3. Ks. Leon Kossak Główczewski ur. 1902-zm.1998
 4. Ks. Władysław Wielewski ur. 1902-zm.1939
 5. Ks. Wojciech Kossak Główczewski ur. 1904-zm.1975
 6. Ks. Zygmunt Jutrzenka-Trzebiatowski ur. 1909-zm.2000
 7. Ks. Leon Peplau ur. 1910-zm.1943
 8. Ks. Stanisław Pepliński ur. 1917-zm.2002
 9. Ks. Antoni Wysocki ur. 1931-zm.2005
 10. O. Jan Meller – OSPPE -Paulin ur. 1941
 11. Ks. Kazimierz Jerzy Ostrowski ur. 1948

Rezydenci w parafii.

 1. Ks. Bolesław Scheffs ur. 1869-zm.1957 (1934-1957 Klaszt. Orlik.)
 2. Ks. Franciszek Ringwelski ur. 1901-zm.1980 (1960-1964
 3. Ks. Antoni Ostrowski ur. 1921-zm.1994 (1991-1994 w Leśnie

Dodaj komentarz