Nowy rok szkolny 2020/2021

Na prośbę pani dyrektor naszej szkoły zamieszczamy ważne ogłoszenie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 
odbędzie się dnia 1 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie wytycznymi zawartymi w Wewnątrzszkolnym Regulaminie Szkoły , na teren placówki mogą wejść rodzice dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i Klasy I (jeden opiekun – jedno dziecko).

Dowóz uczniów:

6:55  Lendy- Kaszuba – Leśno
6:50 Parzyn- Kruszyn – Windorp – Peplin – Skoszewo – Przymuszewo – Wysoka Zaborska – Leśno

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Oddziale Przedszkolnym odbędzie się o godz. 8:00 w sali gimnastycznej (wejście od placu szkolnego),
a w Punkcie Przedszkolnym o godz. 10:00 (sala gimnastyczna). 

Uwaga!!!!

W autobusie szkolnym, busie i ciągach wspólnych w szkole (korytarze, toalety, szatnie) obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 

Wewnątrzszkolny Regulamin Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie dot. organizacji roku szkolnego 2020/2021, dostępny jest na stronie szkoły splesno.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Leśnie

 Anna Klonowska-Dorszyńska