Autor: Ks. Stanisław Pluto Prondzinski

  • Grupy parafialne

      RADY   PARAFIALNERADA    PARAFIALNA STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJArt. 1.Par. 1. Parafialną Radę Duszpasterską, zwaną dalej także radą, stanowi grono osób duchownych i świeckich, służących księdzu proboszczowi pomocą we wszystkich sprawach duszpasterstwa […]

  • Rok wiary

    W Kościele rozpoczął się Rok Wiary, który ma rozbudzić w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, oraz z ufnością i nadzieją. Ojciec św.