Rok wiary

W Kościele rozpoczął się Rok Wiary, który ma rozbudzić w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, oraz z ufnością i nadzieją. Ojciec św. Benedykt XVI kieruje wezwanie do wszystkich, którzy tworzą Kościół, aby zaangażowali się w nową ewangelizację i dawali wyraźne świadectwo swojej przynależności do Kościoła.W naszej diecezji oficjalnie Rok Wiary rozpoczął się w sobotę, 20. października, uroczystą Mszą św. o godz. 9.30 w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.