V NIEDZIELA Wielkiego Postu – 18.03. 2018 r.

 

                        

 

 

 

   V   Niedziela   Wielkiego   Postu  -  18. 03. 2018  r.

 

 1. Kolekta  z  dzisiejszej  niedzieli   jest   przeznaczona  na  nasze  Wyższe
  Seminarium  Duchowne  w  Pelplinie,  na  przygotowujących  się  do  kapłaństwa.
 2. Msze św. w  ciągu  tygodnia  zostaną  odprawione  o  g.  17.00,  a  we  wtorek  i  czwartek  o  g.  8.00
 3. Jutro  19  marca  obchodzimy  uroczystość   Św.  Józefa  Oblubieńca  NMP. Modlimy  się  w  intencji  mężczyzn  i  ojców  oraz  ich  misji  w  Kościele, rodzinach i  świecie. Kościół  zachęca  wiernych  do  udziału  we  Mszy  świętej  i  do  zachowania świętego  charakteru  tego  dnia  także  w  swoich  domach  nie  z  obowiązku  lecz  z  potrzeby  serca.
 4. W  środę  po  Mszy  św.  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej Pomocy.
 5. W  piątek  o  godz. 16.00  Droga  Krzyżowa,  Kazanie  pasyjne  Adoracja   Krzyża  i  Msza  św.
   Gorzkie  Żale  w  niedzielę  przed   Mszami  świętymi
 6. W  sobotę  obchodzony  jest  w  Polsce  Narodowy  Dzień  Życia
 7. Następna  niedziela  jest  Niedzielą  Palmową  Męki  Pańskiej.   Podczas sumy  błogosławieństwo  palm i procesja  z  palmami  na  około  kościoła.
 8. W  następną  niedzielę  w  Kościerzynie  pod  przewodnictwem  Ks.  Biskupa
  Diecezjalnego 
  na  forum  diecezjalnym  odbędą  się  obchody  Światowego
  Dnia  Młodzieży. Serdecznie  zachęcam  naszą  młodzież do  udziały w  obchodach.
 9. Po  niedzieli  palmowej  za  tydzień w  Wielki  Poniedziałek   u   nas będzie  Spowiedź    św.  Wielkanocna.  
  Gazeta  w  Rodzinie  na  ołtarzu  św.  Katarzyny
  Zapowiedzi  przedślubne :

        

       

 IV   Niedziela   Wielkiego   Postu  – 11  III   2018  r.

 1.  Gorzkie  Żale  w  niedzielę  15  minut  przed  Mszami  świętymi.
  Za pobożne uczestniczenie w tym nabożeństwie można uzyskać „Odpust
  zupełny”.
 2. We wtorek, 13 marca przypadnie 5 – ta rocznica wyboru papieża Franciszka.
  Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi
  serdecznymi modlitwami.
 3. W  środę  po  Mszy  św.  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej Pomocy.
 4. W  piątek  o  godz. 16.00  Droga  Krzyżowa,  Kazanie  pasyjne  Adoracja  krzyża  i  Msza   św.
  Za pobożne uczestniczenie w tym nabożeństwie można uzyskać „Odpust
  zupełny”.                                                                                              
 5. Kolekta  z  następnej  niedzieli  jest  przeznaczona   na  potrzeby  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w  Pelplinie.  Ks.  Biskup  zachęca  aby  modlitwą  i  potrzebną  ofiarą  w  następną  niedzielę  wsparli  naszą  uczelnie  przygotowującą  przyszłych  kapłanów.
 6. zakrystii  jest  do  odebrania   Pielgrzym.
 7. W  następną  niedzielę  po  Mszy  św.  o  g. 11.30  spotkanie  dla  przygotowujących  się  do  bierzmowania  klas  VI  i  VII
 8. Siostry Franciszkanki z Orlika zapraszają na Ekstremalną Drogę Krzyżową.
  Rozpoczęcie Mszą świętą w Dziemianach 16 marca o godz. 2000. Do wyboru będą trzy trasy wiodące na kalwarię we Wielu: 55, 41 i 29 kilometrów. Zapisy na stronie edk.org.pl.
 9. Zapowiedzi  przedślubne :

Michał  Leszczyński  st.wol.  Małe  Chełmy    i                                        

Martyna  Anna Hamernik       st.  wol.    Leśno  osady

Patryk  Zalewski  - st.wol.  Gockowice  par.  Silno  i  Natalia  Jażdżewska -  st.wol.  Główczewice

Do  ogłoszeń

W sobotę 17 marca Collegium Marianum, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, organizuje w godz. 10.00-13.00 Dzień Otwarty Szkoły. W programie możliwość spotkania z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami Collegium oraz sposobność obejrzenia budynku z internatem. Placówka zaprasza do Pelplina absolwentów gimnazjów wraz z ich rodzicami, a także wszystkich zainteresowanych działalnością Szkoły. Szczegółowe informacje o szkole znaleźć można na stronie collegiummarianum.pl.

  Ogłoszenie biskupa diecezjalnego:

 Umiłowani Siostry i Bracia, Drodzy Kapłani!

Chrystus wzywa każdego z nas do czynienia miłosierdzia. Staje się to możliwe do realizacji, poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jedną z organizacji posiadającą taki status jest Caritas Diecezji Pelplińskiej, która wypełnia swoją misję poprzez pomoc ludziom chorym i starszym, kolonie dla dzieci   z ubogich rodzin czy jadłodajnie.                                                                                  Siostry i Bracia, widząc zarówno trudności wielu ludzi, jak i niezwykle wiele dobra, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących czyli o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego.                                                      W tym miejscu chciałbym również podziękować za ogromną wrażliwość i ofiarność, którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno rodzinom dotkniętym ubiegłoroczną nawałnicą w naszej diecezji, jak i cierpiącym w różnych zakątkach świata.

Za każdy szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.

 Wasz Biskup

+Ryszard Kasyna

 

 

         

               III  Niedziela   Wielkiego   Postu  -  4. 03.  2018  r.

 1. Dzisiaj  po  rannej  Mszy  św.   spotkanie  i  nabożeństwo  dla   Róż  Żywego  Różańca
 2. Gorzkie  żale   w  niedzielę  15  minut  przed  Mszami  świętymi.
  za  udział  w  Gorzkich  żalach i Drodze  krzyżowej  można  uzyskać  odpust  zupełny.
 3. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.  Ofiarujemy  w  intencjach   wszystkich  czcicieli  Matki  Bożej  o  łaski  zdrowia.
 4. W  czwartek   przypada  546  rocznica  Rocznica   Poświęcenia   Bazyliki   Katedralnej  w  Pelplinie  .
  W  czwartek   będziemy   modlić  się  za  przyczyną   Matki  Bożej  w  intencji   wszystkich   kobiet   ich   misji   w  kościele,  rodzinie  i  świecie.
 5. Droga  Krzyżowa:   w  piątek  o  godz. 16.00,  Kazanie  pasyjne,  Adoracja  Krzyża  i  Msza  św.
 6. Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  gazeta  w  Rodzinie
 7. W  następną  niedzielę  po  mszy  św.  o  11.30   spotkanie   dla  młodzieży  z  gimnazjum  przed   tegorocznym   bierzmowaniem.  
 8.     ZAPOWIEDZI  przedślubne

 

 

Paweł Barzowski   st.wol.  Gdynia  i

Bożena  Lepak  st. wol.  Orlik

Paweł  Kurs  st.  wol.  Leśno  i

Andzelika  Radtke – Leśno  - wcześniej par.  Brusy

Michał  Leszczyński  st.wol.  Małe  Chełmy  i

Martyna  Anna  Hamernik  st. wol.  Leśno

Patryk  Zalewski  - st.wol.  Gockowice  par.  Silno  i

Natalia  Jażdżewska -  st.wol.  Główczewice    

 

             

     II  Niedziela   Wielkiego   Postu  -  25  II  2018  r.

 1. Gorzkie  Żale :  w  niedzielę  przed  Mszami  św.
  Za  udział  w  Gorzkich  Żalach  można  uzyskać  odpust  zupełny.
 2. Dzisiejsza  niedziela  „Ad Gentes” jest dniem  modlitwy  i  solidarności  z  kościołem   misyjnym.  Dzieło Misyjne Diecezji Pelplińskiej przeprowadza akcję „Budujemy kościół JPII w Lusace”, której celem jest wsparcie materialne budowy nowej stacji misyjnej. Kościół w najbiedniejszej części Lusaki budują misjonarze z diecezji pelplińskiej– ks. Krzysztof Mróz i ks. Maciej Oparka. Przed kościołem  odbywa  się  na ten cel zbiórka ofiar do puszek.
 3. Zwyczajem  lat  ubiegłych   otrzymaliśmy   z  Caritas  Diecezji  Pelplińskiej skarbonki    wielkopostne. Chcemy  pomóc wielkopostnym darem   najbardziej  potrzebującym  w  diecezji  i  wesprzeć  cele   misyjne  szczególnie  budowę  kościoła  w  Lusace.  Skarbonki   zwracamy  w  Wielką  Sobotę.
 4. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia zostaną  odprawione  o  godz.  17.00.
 5. W  środę  po   Mszy  św.  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.
 6. Droga  Krzyżowa:  w  piątek  o  godz. 16.00,  Kazanie  pasyjne,  Adoracja
  Krzyża i Msza św. Za  udział  w Drodze  Krzyżowej /  można uzyskać  odpust  zupełny.
 7. Dni  eucharystyczne :
  pierwszy  czwartek -  o  g.  16.00  Adoracja  -  o  g. 17.00  Msza  święta
  Spowiedź  od  g.  15.45  
  klasy  VI  i  VII  / Leśno /i  dzieci  ostatnio  przyjęte
  /z  Leśna /
  pierwszy  piątek  -  Spowiedź  od  g. 14.45   o  g.  17.00  Msza  święta
  pierwsza  sobota   po  Mszy  św. Modlitwy  do  Niepokalanego Serca  Maryi  i  modlitwy   do   Matki  Bożej  Fatimskiej.
  W  następną  niedzielę  po  Mszy  św.  o  godz.  8.00 spotkanie  dla  Róż Ż.  
  Chorych  parafian  z  posługą  sakramentalną  odwiedzę:
  czwartek :   od  godz.  8.30  Rolbik,  Widno,  Lendy  i  Leśno
  piątek  :       od  godz.  8.30  Wyb.  p. Zalesie, Lamk  i  Główczewice
 8. Z  zakrystii   jest  do  odebrania  Pielgrzym,  Rycerz  Niepokalanej
  Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  Mały  Pielgrzym
 9. ZAPOWIEDZI  przedślubne

 

 

                       

 

 

 

Paweł Barzowski   st.wol.  Gdynia

 

Bożena  Lepak  st. wol.  Orlik

 

Paweł  Kurs  st.  wol.  Leśno

 

Andzelika  Radtke – Leśno  -  par.  Brusy -  Leśno

 

Michał  Leszczyński  st.wol.  Małe  Chełmy

 

i  Martyna  Anna  Hamernik  st. wol.  Leśno

 

      

 

Wczoraj  odbył  się   pogrzeb   byłej  parafianki  +  Marii  Trzebiatowskiej  l.     96  z   Lipusza.  Wieczny  odpoczynek  racz  jej  dać  Panie..

           

 

I Niedziela Wielkiego Postu – 18 II 2018 r.

 

1. Gorzkie Żale w niedzielę 15 minut przed każdą Mszą św.                                          Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3. W piątek o godz. 16.00 Droga Krzyżowa, Kazanie pasyjne, adoracja Krzyża i Msza św. Za udział w Drodze Krzyżowej / nie tylko w Wielkim Poście / można uzyskać odpust zupełny.

4. W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, Ojciec Święty Franciszek wezwał cały Kościół, aby 23 lutego br. był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym.

5. Msze święte w tygodniu zostaną odprawione o g. 17.00.

6. Za tydzień, w 2-gą Niedzielę Wielkiego Postu tj. Niedziela „Ad Gentes”Dzień modlitwy i solidarności z kościołem misyjnym. Dzieło Misyjne Diecezji Pelplińskiej przeprowadza akcję „Budujemy kościół JPII w Lusace”, której celem jest wsparcie materialne budowy nowej stacji misyjnej. Kościół w najbiedniejszej części Lusaki budują misjonarze z diecezji pelplińskiej– ks. Krzysztof Mróz i ks. Maciej Oparka. Przed kościołem będzie na ten cel zbiórka ofiar do puszek.

7. Zwyczajem lat ubiegłych otrzymaliśmy z Caritas Diecezji Pelplińskiej skarbonki wielkopostne. Skarbonki dla chętnych , którzy chcą pomóc wielkopostnym darem najbardziej potrzebującym w diecezji i na cele misyjne. Skarbonki zwracamy w Wielką sobotę.

8. W niedzielę dzisiaj 18 lutego o g. 16.30 w parafii Wszystkich Świętych w Brusach rozpocznie się kurs przedmałżeński dla osób pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa, a nie ukończyli dotąd w ramach katechizacji szkolnej. Kurs taki jest organizowany dla całego dekanatu przez kolejnych ośiem spotkań.

9. Zapowiedzi przedślubne :

 

 

 

Paweł   Barzowski   st.wol. Gdynia                                                                           Bożena Lepak st.wol. Orlik

Paweł Kurs – Leśno                                                                                              Andzelika Radtke – zam. Leśno – wcześniej  par. Brusy

Arkadiusz Andrzej Warnke – Główczewice                                                                 Daria Halina Smigielska – zam. Główczewice – wcześniej par. Wielki Klińcz

 

swietej_pamieci[1]

 

W poniedziałek o g. 11.00 pogrzeb + Józefy Rudnik l 70  z Leśna ul. Klonowa. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

 

                                    

 

VI  Niedziela  Zwykła  - 11.02.  2018

 

 1. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami  łączymy  się  w  Mszach  świętych  z  chorymi   parafianami. Otaczamy chorych i cierpiących  modlitwą  i  miłością.  Chciejmy  odwiedzieć  też  naszych  chorych  osobiście.
 2. Dzisiejsza  niedziela  jest  Niedzielą  Zapustną.
 3. Dziś,  jutro  i  po  jutrze  w  kościołach  parafialnych  adoracja  Najświętszego   Sakramentu.
  Dziś po Mszy  św. o godz.11.30. O godz.15.00 modlitwy i  zakończenie.
  W  poniedziałek  i  wtorek  adoracja  rozpocznie  się o godz.  13.30  i  potrwa  do  godz.  17.00.  O  godz.  16.45  wspólne  modlitwy  przebłagalne. O 17.00  Msza  święta.
 4. Od  11 – 17 II   : Tydzień  Modlitw  o  Trzeźwość  Narodu
 5. W  Środę  POPIELEC   -   rozpoczynamy    Wielki  Post
  Msze  święte  będą  odprawione   o  g.  8.00,  10.00  i   17.00
  Przepisy  postne: 
  Ponieważ zbliża się Wielki Post, dlatego przypominamy obowiązujące w Kościele katolickim PRZEPISY POSTNE:a)wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post zwykły) – obowiązuje we wszystkie piątki całego roku a zachęca się także w Wigilię Bożego Narodzenia. Post zwykły zachowują wszyscy, którzy ukończyli 14-ty rok życia aż do śmierci; ponadto we wszystkie piątki całego roku katolikom nie wolno uczestniczyć w zabawach połączonych z tańcami;
  b)
  post ścisły – obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Polega on na wstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych, natomiast potrawy postne przyjmujemy tylko raz dziennie do syta, a dwa razy posiłek lżejszy. Post ścisły obowiązuje osoby pełnoletnie do 60-go roku życia. Pozostali w tych dniach zachowują post zwykły;
  c)
  post eucharystyczny – polega na wstrzymaniu się od spożywania pokarmów i napojów jedną godzinę przed Komunią św.
 6. Z  zakrystii   jest   do  odebrania   Pielgrzym.  Można  zamówić   Małego  Gościa  Niedzielnego  /marzec  -   sierpień /  c.  30  zł.
 7. Rekolekcje   szkolne   dla dzieci :  Środa  Popielcowa  g.  8.00
  czwartek                 g.  8.00
  piątek                    g.  8.00
 8. Już dziś zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych
  Droga krzyżowa będzie w piątki  o  g.  16.00
  w  niedziele śpiewać będziemy Gorzkie Żale  przed  Mszami  świętymi

          Zapowiedź przedślubna :

Dawid Szreder st. wol. Kaszuba  i

Magdalena Brzoza st. wol. Tczew

 

Andrzej Warnke, kawaler, Główczewice Daria Halina  Śmigielska, panna, Główczewice, poch z  parafii Wielki  Klińcz

 

                

 

V Niedziela Zwykła – 4 II 2018 r.

 

1. Msze święte w ciągu tygodnia zostaną odprawione : w poniedziałek i wtorek o g.   8.00. A w pozostałe dni już o godz. 17.00

2. W środę po Mszy świętej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w intencji chorych.

3. W tym tygodniu nam patronują :

w poniedziałek – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

w wtorek – Świętych Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników z Japonii

w sobotę – Św. Scholastyki, dziewicy

4. W przyszłą niedzielę przypada patronalny dzień Matki Bożej z Lourdes i w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św. będziemy się modlić za wszystkich chorych i starszych. Zachęcam rodziny do modlitwy za chorych i zachęcam by w miarę możliwości mogli uczestniczyć w Eucharystii i wspólnej modlitwie.

Za tydzień jest niedziela zapustna, bezpośrednio po Mszy św. o g. 11.30  wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

5. W dniach 11 – 17 II. obchodzimy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

6. Małżonków zapraszamy na Spotkania Małżeńskie poświęcone  pielęgnowaniu więzi małżeńskiej. Odbędą się one w dniach 2- 4  marca 2018 r. w Collegium Marianum w Pelplinie./ Szczegóły  na stronie www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl / / informacja w gablotce/.

7. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatkudochodowego. Numer KRS 0000252333 znajduje się na plakacie w gablocie ogłoszeń oraz na ulotkach. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl).Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich. Za zebrane w tym roku środki zostaną zakupione łóżka rehabilitacyjne dla osób dorosłych.

8. Można zaprenumerować Mały Gość Niedzielny od marca – sierpnia cena 30 zł

Zapowiedź przedślubna :

Dawid Szreder st. wol. Kaszuba  i

Magdalena Brzoza st. wol. Tczew

 

    

IV Niedziela Zwykła – 28 I 2017 r.

1. W dzisiejszą niedzielę podczas każdej Mszy św. wspólne pożegnanie żłóbka. Do piątku będzie w kościele wystrój Bożonarodzeniowy. Chciejmy wszyscy pokornie uklęknąć przed Bożym Dzieciątkiem i oddać Mu pokłon i powierzyć siebie w dalszy czas.

2. Msze święte w ciągu tygodnia zostaną odprawione : w poniedziałek wtorek i środę o  g. 8.00, a w pozostałe dni o g. 17.00

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlić się będziemy intencji naszych chorych.

4. W piątek 2 –go lutego obchodzimy OFIAROWANIE PAŃSKIE czyli święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. W Bazylice Katedralnej w Pelplinie w łączności z Biskupem Rzymu wszystkie osoby konsekrowane żyjące w Kościele według Rad ewangelicznych, odnowią swoje śluby. Msze święte będą odprawione: o g. 8.00, g. 10.00 i 17.00. Po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie świec – gromnic. Kolekta z tego dnia jest przeznaczona na życie konsekrowane, na zakony najbardziej potrzebujące.

5. W sobotę Św. Błażeja, patrona od chorób gardła. Po Mszy św. będzie specjalne błogosławieństwo Błażejowe.

6. W tygodniu przypadają dni Eucharystyczne :

pierwszy czwartek miesiąca : O godz. 16.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w intencji powołań kapłańskich zakonnych i misyjnych. O godz. 17.00 Msza św.

Od 16.00 słuchanie spowiedzi

pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 15.30. O godz. 17.00 Msza św. po Mszy św. Wystaw. Najświętszego Sakramentu i modlitwy do Serca Pana Jezusa.

pierwsza sobota : po Mszy św. o godz. 17.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej.

7. Chorych z pierwszo-piątkową posługą sakramentalną odwiedzę :

w czwartek od godz. 8.00 w Rolbiku, Widnie i Lendach, Leśnie

na wybudowaniach pod Zalesie, Lamku i Główczewicach

8. Z Zakrystii jest do odebrania Pielgrzym, Mały Gość Niedzielny na ołtarzu św. Katarzyny Mały Pielgrzym.

9. W następną niedzielę po rannej Mszy św. spotkanie dla Róż Żywego Różańca

 

ZAPOWIEDZI   PRZEDŚLUBNE

 

Dawid  Szreder  st.wol.  Kaszuba

 

i  Magdalena  Brzoza  st.  wol.  Tczew

 

 

W sobotę odbył się pogrzeb + Edwarda Singer l. 85 z Przymuszewa

Wieczny odpoczynek racz…

 

swietej_pamieci[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

                            III  Niedziela  Zwykła  -  21  I  2018  r.

 

 1. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w  modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  Tydzień   Modlitw o Jedność Chrześcijan  zobowiązuje nas do modlitwy w intencji jedności wszystkich wyznawców Chrystusa. Módlmy się, by wszyscy chrześcijanie  mogli zjednoczyć się przy wspólnym stole Słowa i Eucharystii.
 2. Dzisiaj   obchodzony  jest  Dzień Babci,  a jutro Dzień Dziadka.  Pamiętajmy  o  okazaniu  im  wdzięczności.   O  wdzięczności   wyrażonej   w  modlitwie.
 3. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia  zostaną  odprawione  o  godz.  8.00. W  piątek  i  w  sobotę  o  godz.  17.00
 4. W  środę  po  Mszy  świętej  Nowenna do  Matki Bożej  Nieustającej
  Pomocy
 5. Kalendarz  liturgiczny  tygodnia:
  W  środę
  : Św.  Franciszka  Salezego,  biskupa  i  doktora  kościoła.
  W  czwartek : NAWRÓCENIE   ŚW.  PAWŁA   APOSTOŁA
  W  piątek :  Świetych  Tymoteusza  i  Tytusa,  biskupów
 6. Kolekta  z  dzisiejszej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  Wyższe
  Seminarium  Duchowne  w  Pelplinie,  na  przygotowujących  się  do
  kapłaństwa.
 7. Wczoraj  zostały  zakończone  w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie z błogosławieństwem  kolędowym. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy życzliwie przyjęli kolędę w swoim domu. Bardzo dziękuję  tym, którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby parafii. Wszystkim składam serdeczne: Bóg zapłać.  Dziękuje  za  środki  transportu  i  poczęstunki.
 8. W  czwartek  odbył  się  pogrzeb  +  Mirosława   Erdmańczyka  l.  55
  z   Leśna  wybud.  pod  Zalesie.  Wieczny  odpoczynek swietej_pamieci[1]

 Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  gazeta  W  Rodzinie.  Można  zamawiać   .Pielgrzyma  i  Rycerza  Niepokalanej

 

 

 

 II  Niedziela  Zwykła  -  14  I  2018  r.

 

 1. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia  zostaną  odprawione  o  godz.  8.00
 2. W  środę  po  rannej  Mszy  świętej  Nowenna do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy
 3. W czwartek, 18-go stycznia,  rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  Będziemy modlić się za wszystkich wyznawców Chrystusa, by  zgromadzili się przy wspólnym Stole Słowa i Eucharystii. 
 4. W przyszłą niedzielę w  naszej diecezji kolekta  na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
 5. Z  zakrystii  jest  do  odebrania   Pielgrzym

    6.  W  dzisiejszą  niedzielę  podczas  Mszy  św.  o  g.  11.30  będzie  spiewała   nasza    parafialna  schola. 

            

                     

  

                      

                     

Niedziela  po  Objawieniu  Pańskim    CHRZEST  CHRYSTUSA -  7  I  2018

 

 1. Dzisiejsza niedziela, jest Świętem Chrztu Pana Jezusa. Kończy się dzisiaj okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna się czas  w  kościele  czas  zwykły. Zgodnie z tradycją, kolędy śpiewać będziemy do Święta Matki Bożej Gromnicznej  do 2-go lutego.
 2. Msze  św.  w  ciągu  tygodnia  zostaną  odprawione  rano o g. 8.00.                    
 3. W  środę  po  Mszy  świętej  Nowenna do  Matki  Bożej  Nieustającej Pomocy
 4. Msze  święte  w  następną  niedzielę  zostaną  odprawione  jak  zwykle: o  g. 8.00,  g. 10.00,  g. 11.30.
 5. Można  dokonywać  zamówienia  na  Rycerza  Niepokalanej:  cena   45   cały  rok  i  na  Pielgrzyma   I  kw.  c.  17,40
  Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Rycerz  Niepokalanej
  Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  gazeta  w  Rodzinie

swietej_pamieci[1]

W  środę  o  g.  10.00  pogrzeb  +  Jacek  Rożek  l.  47  z  Widna  Wieczny  odpoczynek… 

 

 

B Ł O G O S Ł A W I E N I E  D O M Ó W

  K O L Ę D A 2017/2018

10. Niedziela 7 I 2018 – Kolęda w Leśnie ul. Polna i Brzozowa.

Początek o g. 14.30 od p. Zdzisława Warnke

11. Poniedziałek 8 I 2018 – Kolęda w Lamku od g. 13.00

Od g. 17.00 w Leśnie na Skarpie i w pozostałych domach przy ul. Wykopaliskowej

12. Wtorek 9 I 2018 – Kolęda wyb. Kaszuby p. Rolbik i w Rolbiku. Od g. 13.00

13. Środa 10 I 2018 – Kolęda w Warszynie i Kaszubie od g. 14.00

14. Czwartek 11 I 2018 – Kolęda w Orliku pr. str. strugi i Klasztor. Od g. 13.00

15. Piątek 12 I 2018 – Kolęda w Główczewicach lewa strona od godz. 13.00

16. Sobota 13 I 2018 – Kolęda w Leśnie przy ul. Jeziornej od p. Warnke Okrężnej i Myśliwskiej. Początek od g. 9.30

17. Niedziela 14 I 2018 – Kolęda w Przymuszenie od g. 14.30

18. Poniedziałek 15 I 2018 – Kolęda w Orliku  lewa  str. od g. 13.00

                     

NIEDZIELA w Oktawie Bożego Narodzenia

Niedziela ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA -31.12. 2017

 

1. Dzisiejsza niedziela jest poświęcona Świętej Rodzinie z Nazaretu.Modlitwami chciejmy wspierać nasze sakramentalne rodziny i małżeństwa by były silne Bogiem, na wzór Najświętszej Rodziny Nazaretańskiej.

2. Dzisiaj po każdej Mszy św. na zakończenie roku cywilnego będzie nabożeństwo dziękczynienia i przebłagania z dziękczynnym Ciebie Boga wysławiamy. I prosić będziemy o dalsze łaski w nachodzącym nowym roku 2018.

3. Jutro w Nowy Rok obchodzimy uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ  RODZICIELKI MARYI i jutrzejszy dzień jest Światowym Dniem Pokoju. Modlić się będziemy o pokój w świecie, w naszej Ojczyźnie i o zgodę w naszych rodzinach Wszyscy katolicy mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Msze święte w Nowy Rok będą odprawione tak jak w niedzielę o g. 8.00, 10.00 i 11.30.

4. W wtorek 2-go stycznia po Mszy św. o g. 8.00 będzie Adoracja  Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji powołań kapłańskich zakonnych i misyjnych. Każda parafia naszej diecezji ma wyznaczony dzień modlitw w tej intencji. Zapraszam wiernych  do wspólnej modlitwy.

5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie odprawiona po rannej  Mszy św.

6. W tygodniu dni eucharystyczne:

I – wszy czwartek

O godz. 8.00 Msza św. i Wystawienie Najświętszego Sakramentu –

Adoracja i Modlitwy w intencji powołań

I – wszy piątek

Spowiedź od godz. 15.00. O godz. 17.00 Msza św. i po Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do Serca Pana Jezusa  Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzę:

w czwartek od g. 9.00 w w Leśnie, Wyb. Leśna, Główczewice

w piątek od godz. 8.00 w Rolbiku, Widnie i Lendach

7. I Sobota – przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech

Króli. Msze św. będą odprawione tak jak w niedzielę: 8.00, 10.00, 11.30

Kolekta będzie przeznaczona na misje święte. Ofiary od żłóbka również.

Kolekta z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji.

9. W następną niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego.

10. Z zakrystii jest do odebrania Pielgrzym i MGN. Na ołtarzu św.  Katarzyny gazeta w Rodzinie. Można zamawiać Pielgrzyma  I kw.17.40

11. Ogłoszenie sołeckie – opłatek dla emerytów i rencistów  6.01. g. 17.00  o g. 16.00 Msza św.

        

B Ł O G O S Ł A W I E N I E D O M Ó W

       K O L Ę D A 2017/2018

 

 5. Poniedziałek 1 I 2018 – Kolęda w Leśnie na wybudowaniach  p. Przymuszewo od p. Kloskowskich i Topka. Początek od g. 15.00

 

6. Wtorek 2 I 2018 – Kolęda w Widnie, Orzechowie, wyb. Rolbik i w Milachowie od g.15.00

 

7. Środa 3 I 2018 - Kolęda przy ul. Klonowej pr. str. od p. Jana  Ostrowskiego do p. H. Słomińskiego od g. 14.00

 

Od g.15.00 Kolęda w Kruszyniu i Parzynie

 

8. Czwartek 4 I 2018 – Kolęda w Główczewicach pr. str. od g. 14.00

 

9. Sobota 6 I 2018 – Kolęda w Leśnie ul. Klonowa od p. Michała  Ostrowskiego do p. Bobkowskich od g. 13.30

 

10. Niedziela 7 I 2018 – Kolęda w Leśnie ul. Polna i Brzozowa. Początek od g. 14.30 od p. Zdzisława Warnke

 

11. Poniedziałek 8 I 2018 – Kolęda w Lamku od g. 13.00  Od g. 17.00 w Leśnie na Skarpie i w  pozostałych domach przy ul. Wykopaliskowej

 

 

 

            

 

  I V  Niedziela  Adwentu   -  24  XII  2017

 1. Dzisiaj  IV  niedziela  Adwentu.  Dzisiaj  Wigilia   Bożego  Narodzenia
 2. W  poiedziałek   uroczystość   BOŻEGO   NARODZENIA
  I  -   wsza  Msza  św.  Pasterka  o  północy
  II –  ga   o  godz.    9.00
  III – cia  o  godz.  11.00
  O  godz.  14.00  odbędzie  się  spotkanie  przy  żłóbku  dla  dzieci  i  dla
  dorosłych. 
  Serdecznie  zapraszam.
 3. Ofiary  składane  przy  żłóbku    przeznaczone  na  potrzeby  misji.
 4. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Mały  Gość  Niedzielny.
  Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  gazeta  W  Rodzinie.
 5. W  wtorek    II – gie  Święto  Bożego  Narodzenia,  Św.  SZCZEPANA PIERWSZEGO    MĘCZENNIKA
  Msze  święte  zostaną  odprawione  jak  w  niedzielę:  g.  8.00,  10.00 i 11.30.
  W  II – gie  świeto  będzie  przed  kościołem  zbiórka  do  puszek  na  rzecz    Katolickiego  Uniwersytetu   Lubelskiego  Jana  Pawła  II.
 6. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy
 7. W  środę  święto   ŚW.  JANA   APOSTOŁA   I   EWANGELISTY,  w  czwartek  ŚWIĘTYCH   MŁODZIANKÓW   MĘCZENNIKÓW.
 8. Niedziela  następna  w  Oktawie  Narodzenia  Pańskiego,  poświecona  jest
  Świętej  Rodzinie  Jezusa,  Maryi  i  Józefa
  .
  Kolekta  z  następnej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  budowę  nowych
  kościołów  w  diecezji.
  Następna  niedziela  kończy  rok  kalendarzowy.  Po  każdej  Mszy  św.  będzie  nabożeństwo  dziękczynienia   i  przebłagania  z  dziękczynieniem
  Ciebie  Boga,  wysławiamy.
 9. Opłatkowe  spotkanie  dla  Róż  Żywego  Różańca  w  Nowy  Rok  po  Mszy
  św.  o  g.  8.00
 10. Od 27 grudnia rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie – Kolędy
 11. Msze  święte  w  pozostałe  dni  tygodnia:  W  środę  i  czwartek  o  g.  8.00  rano,  w  piatek  i  sobotę   o  g.  17.00      

 

B Ł O G O S Ł A W I E N I E   D O M Ó W    K O L Ę D A   2017/2018

1 . Środa 27 XII 2017 - Kolęda w Leśnie przy ulicy Wyszyńskiego                                   od p. Józefa Warnke do p. Karcz.  Początek o g.10.30

Od g. 16.00 ul.  Wyszyńskiego od p. Sikorskich do p. Hinc i od p. Mesek do p. Werów

2. Czwartek 28 XII 2017 – Kolęda w Wysokiej Zaborskiej od g.11.00

0d g. 12.30  Kolęda w Skoszewku, Peplinie i Windorpiu

3. Piątek 29 XII 2017 - Kolęda w Leśnie od p. Elszkowskich, Topka od   rzeki              Lubińskich   do p. Gańcza.  Początek od g. 10.00

Od g. 14.00 ul. Kaszubska od p. Rudnik i  w Pałacu.

4. Sobota 30 XII 2017 – Kolęda wyb. p. Zalesie od p. Miszewskich do p. Kolczyk i ul. Wykopaliskowa do  p. Męcikalskich, Meller i Klonowskich i po  stronie cmentarza do p. Stanisława  Gliszczyńskich. Początek o g. 9.30

5. Poniedziałek 1 I 2018 - Kolęda w Leśnie na wybudowaniach p. Przymuszewo od p. Kloskowskich i Topka. Początek od g. 15.00

 

 

 

III Niedziela Adwentu – 17 XII 2017

Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”

1. Msze święte roratnie w naszym kościele są odprawiane o godz. 17.00. do soboty włącznie. Serdecznie zapraszam wiernych parafian, dzieci, młodzież i dorosłych. Trwajmy w adwentowym przygotowaniu.

Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych  domach pobłogosławionego w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Można nabyć opłatek w biurze parafialnym i zakrystii. Są jeszcze duże świece do nabycia.

2. Dzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków  wrogów rodziny. Rodzina jest przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. W Tych dniach modlimy się za nasze rodziny i za przygotowujących się do małżeństwa.

3. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modlić się będziemy za wszystkie rodziny i o dobre wychowanie dzieci i młodzieży.

4. Kolekta z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Stolicy Apostolskiej.

5. W poniedziałek tj. 18 grudnia jutro u nas będzie spowiedź św. adwentowa.

Okazja wszystkich parafian do spowiedzi : rano od 9.00 – 10.30 I po południu od 15.00 – 17.00, większa ilość spowiedników.  Serdecznie zapraszam wiernych parafian do skorzystania z Bożego  Miłosierdzia.  W tygodniu przed wieczorną Mszą św. nie będzie okazji do spowiedzi,  bo będę słuchał spowiedzi w sąsiednich parafiach, dlatego proszę skorzystać z okazji w poniedziałek. W sobotę będę słuchał spowiedzi od g. 16.00 – 17.00

6. W następną niedzielę msze święte jak zwykle : 8.00, 10.00 i 11.30.

7. W następną niedzielę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zgodnie z wiekową tradycją zachowujemy w Wigilie przy wieczerzy wigilijnej wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

8. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na ogrodzenie przy plebanii. Zebraliśmy 3.720 zł. Prace przy budowie ogrodzenia zakończono. Za wszystkie ofiary złożone, składam serdeczne: Bóg zapłać

9.  Z zakrystii jest do odebrania Pielgrzym

10.Opłatkowe spotkanie dla ministrantów w następną niedzielę:  po rannej Mszy św. o g. 8.00 i po Mszy św. o 11.30

                

                               II  Niedziela  Adwentu   -  10  XII  2017

 

 1. Kolekta  z  dzisiejszej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  ogrodzenie  przy  plebanii.
 2. Dzisiaj modlimy  się  w  intencji  Kościoła  katolickiego na  Wschodzie.
 3. Msze  święte  roratnie  w  naszym  kościele    odprawiane  o  godz.  17.00
  Serdecznie  zapraszam  parafian, dzieci,  młodzież  i  dorosłych.
  Chciejmy  jak  najliczniej  uczestniczyć  w  adwentowym  przygotowaniu  na  Boże   Narodzenie.
 4. Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  jest  gazeta  w  Rodzinie.
  Z  zakrystii można nabyć świeczki Wigilijne  Dzieło  Pomocy  Dzieciom.
  Odbierać  można  z zakrystii, lub plebanii poświęcony opłatek  wigilijny 
 5. Adwentowa  -  przedświąteczna   spowiedź  u  nas  będzie  w  poniedziałek  18  grudnia.
 6. Kolekta  z  następnej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  rzecz
  Stolicy  Apostolskiej.
 7. Dzisiaj  po  Mszy  św.  o  g.  11.30  spotkanie  dla  przygotowujących
  się  do  bierzmowania  klas  VI  i  VII  i  dla  ich  rodziców.

     

                 I   Niedziela  Adwentu   -  3  XI I  2017

 

 1. Dzisiejszą  niedzielą  rozpoczynamy  w  kościele  Adwent.
  Adwent  rozpoczyna  nowy  rok  kościelny.  Jest  radosnym   oczekiwaniem   na
  przyjście  Pana. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale jak to sam zapowiedział. Udział z płonącymi lampionami we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi  Niepokalanej niech będzie naszą odpowiedzią na zachętę Pana Jezusa do ciągłego czuwania.
  Dzieci  z  lampionami. W blasku światła lampionów roratnych i świec rozbudźmy
  w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa.
 2. Serdecznie  zapraszam  wiernych  parafian, dorosłych, młodzież  i dzieci.
  W  Adwencie  w  dni  powszednie,  oprócz  niedziel   i  uroczystości
  odprawiane  są  Msze  św.  roratnie/ Roraty/.
 3. Msze  święte  roratnie  będą  odprawiane  o  godz.  17.00.
  Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok  duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod  hasłem: „Duch, który umacnia miłość…”. Będzie to naturalna kontynuacja     zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, dziś rozpoczynającym się roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.
 4. W  poniedziałek  we wspomnienie św. Barbary,  modlimy  się  za  bezrobotnych 
 5. W  środę  po  Mszy  św.  Nowenna  do  Matki  Bożej Nieustającej  Pomocy.
  Modlić  będziemy  się  o  dobre  przeżycie  tegorocznego  Adwentu.
 6. W środę wspominamy św. Mikołaja. Pamiętamy w modlitwie o tych, którzy
  obdarują nas choćby drobnymi upominkami.
 7. I -  Czwartek  miesiąca :
  Od  godz.  16.00  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  intencji  powołań  i  okazja do spowiedzi  św.  O godz. 17.00   Msza  św. roratna .
 8. W  piątek  8  grudnia   uroczystość  NIEPOKALANEGO    POCZĘCIA
  NAJŚWIĘTSZEJ   MARYI   PANNY.  Msze  święte  o  g.  8.00,  10.00  i  17.00
  Chociaż jest to dzień pracy,  kościół  zachęca  do licznego udziału we Mszy Świętej  i  do  zachowania  świątecznego  charakteru  tego  dnia.
  W  piątek  8. 12  nie  obowiązuje  wstrzemięźliwość  od  pokarmów mięsnych.
 9. - Rocznica  Ingresu  biskupa  pelplińskiego  Ryszarda  KASYNY  /2012/
  - Dzień  modlitw  w  intencji  Młodzieży  Żeńskiej-
 10. Dzisiaj   przed  kościołem   zbierane  ofiary  do puszek  na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Następna  niedziela  jest  Dniem  modlitw  w  intencji  Kościoła  na wschodzie.
 11. W  tygodniu  zostanie  zakończone  ogrodzenie,  wstawione  będą  ostatnie
  przęsła  od  ulicy  do  jeziora. Kolekta  z  następnej  niedzieli  jest  przeznaczona
  na  ten  cel.
 12. W  następną  niedzielę  po  Mszy  św.  o  godz.  11.30  będzie  spotkanie  dla
  klas  VI  i  VII dla  ich  rodziców przed  bierzmowaniem.  Uczniowie  złożą  na
  ołtarzu  deklaracje.
 13. Dzisiaj  niedziela  bracka,  po  rannej  Mszy  św.  spotkanie  dla  Róż  Żywego
  Różańca.
 14. Dzisiaj  poświęcenie   opłatka  na  stół   wigilijny.  Opłatek  można  odbierać  z
  zakrystii  i  plebanii.
 15. Z  zakrystii    jest  do odebrania  Pielgrzym,  Mały  Gość  Niedzielny  i świece
  Wigilijne  Dzieło  Pomocy  Dzieciom  małe  świece  c. 8  zł.  duże  c.  15 zł
 16. W  czwartek   odbył  się  pogrzeb  +  Zofii   Kuehn  l. 69  z   Rolbika  -  Milachowa.
  Wieczny  odpoczynek racz…
 17. W  sobotę  o  g.  11.00  w  katedrze  pelplińskiej  Msza  św.   dziękczynna za
  posługę w diecezji Księdza Biskupa Wiesława Śmigla, którego papież Franciszek
  11 listopada mianował Biskupem Diecezjalnym Toruńskim.

    

  XXXIV   NIEDZIELA    ZWYKŁA  -26  XI  2017

 JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA   WSZECHŚWIATA

 1. Dzisiejsza  niedziela  jest  ostatnią  niedzielą  roku  kościelnego  i  jest  poświęcona  Jezusowi  Chrystusowi  Królowi  Wszechświata.
  Po  rannej  mszy  świętej  Wystawienie  Najświętszego  Sakramentu,  Litania  do  Serca  Pana  Jezusa   i   Akt  poświęcenia.
 2. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia  zostaną  odprawione  o  godz.  17.00  wieczorem.
 3. W  środę  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.
  W  czwartek 
  przypada  ŚW.   ANDRZEJA,  APOSTOŁA,
  W  czwartek   będzie  okazja  do  spowiedzi  /przed  pierwszym  piątkiem/  od  g.  16.00  do  17.00 
 4. W  tygodniu   pierwszy   piątek   miesiąca :  Spowiedź   od  g.  15.30
  O  g.  17.00  Msza  święta   i  Wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  i  modlitwy do  Serca  Pana  Jezusa.
  W   pierwsza  sobotę  miesiąca  po  Mszy  św.  nabożeństwo  do   Niepokalanego
  Serca   Matki  Bożej  i  do  Matki  Bożej  fatimskiej.
 5. W  sobotę  na  zakończenie   roku  kościelnego  i  na  rozpoczęcie  nowego  roku
  kościelnego   o  godz.  18.00  po  Anioł  Pański   będą  biły  dzwony.
 6. Następna   niedziela  jest  I – wszą  niedzielą  Adwentu.
 7. W  następną  niedzielę  po  Mszy  św.  przy   kościele  będzie  zbiórka  ofiar  do   puszek  na  rzecz  pomocy   materialnej   Kościołowi   na  Wschodzie.
 8. W  następną  niedzielę   zostanie  poświęcony  opłatek   na  stół  wigilijny.
 9. W  następną  niedzielę  po  rannej  Mszy  św.  spotkanie  dla  Róż  Żywego  Różańca.
 10. Z   zakrystii  do  odebrania   Rycerz   Niepokalanej,  na  ołtarzu  Św.  Katarzyny   gazeta   W  Rodzinie
  W  zakrystii  można  nabyć  świece  : Wigilijne  Dzieło   Pomocy   Dzieciom
  duże  c.  15  zł.  ,  małe  8  zł.
 11. Chorych   parafian  z  posługą  sakramentalną  na  I-wszy  piątek  i  adwent odwiedzę :
  w  czwartek   od  g.  8.30  w   Rolbiku,  Widnie,  Lendach  i  Leśnie
  w  piątek       od  g.  8.30   wyb.  Leśno  p.  Zalesie  i  Główczewice

 

 

 

 

          XXXIII   Niedziela  Zwykła  -  19.XI.  2017

 1. Kolekta  z  dzisiejszej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  potrzeby  naszego  Wyższego Seminarium   Duchownego  w  Pelplinie.  Naszą  modlitwa  i  ofiarą  chcemy  wspierać  przygotowujących  się  do  posługi
  kapłańskiej.
 2. Dzisiaj  dzień  modlitw  w  intencji  Polonii  i  Polaków   przebywających  za   granicą.
 3. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia  zostaną  odprawione  o  godz.  17.00
 4. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.
 5. Kalendarz  liturgiczny  tygodnia:
  W   poniedziałek  -  Św.  Rafała  Kalinowskiego,  prezbitera
  W   wtorek   Ofiarowanie  Najświętszej  Maryi  Panny
  W   środę  Św.  Cecylii,  dziewicy  i  męczennicy,
  Dzień  modlitw  za  organistów,  muzyków, śpiewających, chóry  kościelne  i  schole
 6. Następna  niedziela  jest  ostatnią  niedzielą  roku  kościelnego  i  jest
  poświęcona  Jezusowi  Chrystusowi  Królowi  Wszechświata.
  Po  rannej  Mszy  świętej   wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  i  litania  do  Serca  Jezusowego.
  Niedziela  Chrystusa  Króla  jest  ostatnią  niedzielą  Roku  Kościelnego.
 7. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym.
 8. Można  już z zakrystii  nabyć świece :  Wigilijne  Dzieło  Pomocy  Dzieciom
  cena  małej  wynosi  8  zł.  dużej  15  zł.
 9. Caritas Diecezji Pelplińskiej przyznało stypendia „Skrzydła dla dzieci” dla dzieci z naszej parafii, których rodziny były poszkodowane w wyniku nawałnicy. Wnioski na te stypendia będą przekazywane w szkole.  Na  naszą  parafię  przypadło  do  zadysponowania  21  wniosków. Wnioski  do
  odebrania  w  szkole  w  Leśnie  do  wtorku  i  wypełnione  oddajemy  do  szkoły  do  czwartku.  Powołana  Komisja  przy  parafii  do  końca  tygodnia  rozpatrzy  i  w  liczbie  21  zostaną  wysłane  do  Caritasu.

swietej_pamieci[1]

W  poniedziałek  będzie pogrzeb + Stefana  Połczyńskiego  l. 75  z  Leśna  o  godz. 11.00

W  wtorek  o  godz.  10.00  będzie  pogrzeb  +  Barbary   Orzłowskiej l.  75   z Parzyna

Wieczny odpoczynek racz im  dać  Panie…

                       XXXII   NIEDZIELA    ZWYKŁA  – 12 XI  2017

 1. Dzisiaj  w  Polsce  obchodzony   jest  Dzień  Modlitwy  i Solidarności
  z Kościołem  prześladowanym.
  Chcemy   modlić  się  w  ich  intencji  i  wesprzeć  materialnie.  W   dzisiejszą niedzielę  odbywa  się  zbiórka  ofiar   do  puszek  na  pomoc.   W  tym roku szczególnie  modlić  się  i pomóc materialne   Bliski  Wschód.
 2. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.
 3. W  czwartek 16  dzień  miesiąca  modlimy  się  w  intencji  papieża  Franciszka
  Ojczyzny,  Radia  Maryja  i  za  zmarłych
 4. Kalendarz  liturgiczny  tygodnia  :
  poniedziałek   – Świętych  Benedykta,  Jana,  Mateusza,  Izaaka  i  Krystyna,  pierwszych  męczenników  Polski
  piątek  -  Św.  Elżbiety  Węgierskiej,  zakonnicy
  sobotę  -  Bł.  Karoliny  Kózkówny,  dziewicy  i  męczennicy.
 5. W  następną  niedzielę  będzie  kolekta  na  nasze  Wyższe  Seminarium
  Duchowne w  Pelplinie na  przygotowujących  się   do  kapłaństwa.  Chciejmy  wesprzeć  modlitwą  i  ofiarą  naszą  diecezjalną  uczelnię  w  której  przez  6  lat  przygotowują  przyszli  kapłani.
 6. Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  gazeta  W  Rodzinie.
 7. W  następną  niedzielę   po  Mszy św. o godz. 11.30 będzie spotkanie dla wszystkich uczniów kl. VI i VII.
 8. Informuję, iż Caritas Diecezji Pelplińskiej przyznało stypendia „Skrzydła
  dla dzieci” dla dzieci z naszej parafii, których rodziny były poszkodowane w
  wyniku nawałnicy.

XXX I    NIEDZIELA    ZWYKŁA  – 5. XI.  2017

 1. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia  zostaną  odprawione  o  godz.  17.00  wieczorem
  Po  Mszy  świętej  modlitwy  za  zmarłych /wypominki  jednorazowe/.
  Pamiętajmy w  modlitwach w intencji swoich bliskich zmarłych.  Do 8-go listopada można   uzyskać odpust zupełny za zmarłych,  przez  nawiedzenie  cmentarza  i
  kościoła  i  odmówienie  modlitwy. Śmieci odkładać do specjalnych pojemników, a nie tworzyć  dodatkowych wysypisk.
 2. W  środę  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej Pomocy.
 3. Kalendarz  liturgiczny  tygodnia :
  w   czwartek  Rocznica  Poświęcenia  Bazyliki  Laterańskiej
  w  piątek  Św.  Leona  Wielkiego,  papieża  i  doktora  kościoła
  w  sobotę  Św.  Marcina  z  Tours,  biskupa  -  Dzień  modlitw  w  intencji  Ojczyzny.
 4. Następna  niedziela  12  listopada  jest  w  Polsce  Dniem   Modlitw   i
  Solidarności
    z  Kościołem  prześladowanym
  .
  Już  po  raz  dziewiąty  będziemy  przeżywać w Kościele w  Polsce  Dzień Solidarności  z Kościołem Prześladowanym. Ten dzień ma uwrażliwić Polaków na problem  wolności religijnej, jako jednego z   podstawowych praw człowieka, a także ukazać obecną trudną sytuację chrześcijan w  świecie, w której chrześcijanie spotykają się  z dyskryminacją prawną i społeczną jak i z krwawym prześladowaniem.  Każdego  dnia  na  świecie  nasi  bracia  i  siostry   giną  lub  zostają  wypędzani  ze  swoich  domów  i   pozbawiani   wszystkiego    tylko  dlatego   że  są  chrześcijanami.  Naszym  zadaniem  jest  spieszyć  im  z  pomocą,  aby  mogli  pozostać  w  swoich  domach,  na  swojej  ziemi.  Nie  możemy   milczeć  i  być  obojętnymi  w  ich  tragedii.  Chcemy   modlić  się  w  ich  intencji  i  wesprzeć  ich  materialnie.  W   następną  niedzielę  będzie  odbywać  się  zbiórka  ofiar   do  puszek  na  pomoc   dla  nich.  W  tym roku szczególnie akcja informacyjna i pomoc materialna dotyczyć będzie przede wszystkim  Bliskiego  Wschodu.
 5. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym,  Rycerz  Niepokalanej,  Mały  Gość  Niedzielny.  Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  Mały  Pielgrzym  c.  3.90 zł.
  Z  zakrystii  można  nabyć  Kalendarz  ścienny,  duży  -  10  zł,  mały  5  zł.
 6. W  następną  niedzielę  po  Mszy  św.  o  g.  8.00  odbędzie  się  spotkanie  dla
  przygotowujących  się  do  Komunii  św.  A  po  Mszy  św.  o  11.30  dla  klas
  VI  i  VII
 7. Dzisiaj  po  rannej  Mszy  św.  spotkanie  dla  Róż  Żywego  Różańca.

   XXX  NIEDZIELA    ZWYKŁA  -29. X.  2017

Ostatnia  Niedziela  Października  Rocznica  Poświęcenia  Miejscowego  Kościoła.

 1. Różaniec  dzisiaj   15  minut  przed   każdą  Mszą  świętą.
 2. Różaniec  od  jutra  o  g.  16.30  przed  mszą  świętą  i Msza  święta o  g. 17.00
 3. Msze  święte  wieczorne  od  poniedziałku   będą   odprawiane  o  godzinie  17.00.
  Przechodzimy  w odprawianiu  Mszy  świętych  wieczornych  na  czas  zimowy  g.17.00
 4. Jutro  będzie  okazja  do  spowiedzi  św.  od  g.  15.45 -  17.00,  z  pomocą  będzie
  ksiądz  z  Brus.  Proszę  skorzystać  z  okazji  na  pierwszy  piątek  miesiąca  i  na
  uroczystość  wszystkich  świętych.
  W  wtorek  będę  słuchał  spowiedzi  od  g. 16.00
 5. W  srodę   uroczystość  WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH.
  Msze  święte  zostaną  odprawione:   o g.  8.00,   o  g. 10.00  i  o  g.  14.00
  Podczas  Mszy  św.  o  g.  14.00  będzie  wygłoszone  żałobne  słowo  Boże   i  po
  Mszy  św.  procesja  na  cmentarze.
 6. We  wszystkich  Świętych  po  południu  lub  w  Dzień  Zaduszny  przez  cały
  dzień w  każdym  kościele    można  uzyskać  odpust  zupełny  za  zmarłych.
  W  dniach  1- 8 XI /codziennie  jeden  raz/  za  pobożne  nawiedzenie  cmentarza  oraz
  odmówienie -  choćby  tylko  w  sposób  duchowy -  jakiejkolwiek  modlitwy w  intencji  zmarłych,  można  uzyskać  odpust  zupełny  za  zmarłych.
 7. 7.      W   czwartek  Dzień  Zaduszny – Wspomnienie  Wszystkich  Wiernych Zmarłych
  Msze  święte  w  tym  dniu  zostaną  odprawione:  I – wsza  o  g.  8.00;  II – ga  o  g. 10.00   z  intencji  zbiorowych  i  po  tej  Mszy  św.  procesja  na  cmentarz  przy  kościele,   III – cia  Msza  św. o  g. 1700.
 8. Można  dzisiaj  i  w  kolejne   dni  i   w  listopadzie   w  biurze parafialnym  po Mszach  św. bezpośrednio zapisywać   „zdrowaśki roczne” za swoich  bliskich zmarłych Proszę, aby „wypominki roczne” były bardzo zwięzłe. Kartki z  wypominkami „jednorazowymi” i  na Mszę  świętą  zbiorową   można składać do koszyka  na ołtarzu św. Katarzyny.  Przypominam  o uporządkowaniu i udekorowaniu grobów swoich bliskich proszę, aby wszystkie śmieci odkładać do specjalnych pojemników ustawionych na cmentarzu. W związku z ustawą dotyczącą  opłat za wywóz śmieci, pragnę  poinformować że za wywóz śmieci z naszych cmentarzy parafia jest zobowiązana płacić.
  Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to szczególny dzień w naszej chrześcijańskiej kulturze. Od kilku lat obserwujemy próby  wciśnięcia pogańskich i celtyckich obrządków Halloween, które są wyrazem profanowania naszej wiary. Uroczystość Wszystkich Świętych nie może kojarzyć się tylko i wyłącznie z zapalaniem zniczy na grobach bliskich, ale ma to być dzień modlitwy i duchowej łączności, z tymi, którzy dostąpili chwały niebieskiej.
 9. Dni  eucharystyczne :
  W  ten  I – wszy  czwartek   kościół  pozostawia  modlitwy  pierwszoczwartkowe  indywidualnej  pobożności   wiernych.
  I –wszy  piątek : Spowiedź  od  g. 15.30 -  17.00. O  g.  17.00  Msza  św.  i  wystawienie
  Najświętszego  Sakramentu.
  I –wsza  sobota :  Po  Mszy  św.  nabożeństwo  do  Niepokalanego  Serca  Matki  Bożej
  i  modlitwy  do  Matki  Bożej  fatimskiej.
  Chorych   parafian   odwiedzę  :   w  poniedziałek  od  g.  10.00  w  Rolbiku,  Widnie,
  Lendach.  W  piątek  od  g.  8.00  w  Leśnie, wybudowania  Leśno, Orlik i  Główczewice

 

 

 XXIX   NIEDZIELA     Zwykła   -   22.10. 2016

 1. Dzisiejszą   niedzielą   rozpoczynamy   Tydzień   Misyjny.
  Tegoroczny   Tydzień   misyjny   przeżywamy   pod   hasłem :
  Ochrzczony  to  znaczy   Posłany.
  W   tygodniu  otoczymy  naszą  miłością  i  modlitwą  różańcową   Misje  święte    w   Chrystusowym   kościele.
  Kolekta z  dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na  potrzeby misji  św.
 2. Zapraszam  na  Różaniec   codziennie   na  godz.  17.00
  W  niedzielę  różaniec   15  minut  przed   każdą  Mszą  świętą.
  Msze  święte   w  tygodniu   o  godz.  17.30
 3. Kalendarz  liturgiczny   tygodnia :
  W  piątek   przypada  5 – ta  rocznica  nominacji   biskupa   pelplińskiego
  RYSZARDA  KASYNY. Polecamy naszego arcypasterza modlitwom.
  W  sobotę   ŚWIĘTYCH    SZYMONA    I   JUDY   TADEUSZA,   APOSTOŁÓW.
 4. Następna  niedziela    jest   niedzielą  ostatnią   października.   ROCZNICĄ
  POŚWIĘCENIA     WŁASNEGO    KOŚCIOŁA.
  Kolekta  z  następnej   niedzieli   jest   przeznaczona   na  budowę   nowych
  kościołów   w  diecezji.
 5. Dzisiaj po  Mszy  św.  o 11.30 spotkanie   przed  bierzmowaniem kl. VI i VII
 6. W   następną   niedzielę   po  Mszy  św.   o  godz.  8.00   spotkanie   dla
  dzieci   i  rodziców   przed   przyjęciem   do  Komunii  św.
 7. Zbliżają  się  dni  pamięci  modlitewnej  za  zmarłych.   Można w  biurze parafialnym  lub  zakrystii   po  Mszach  świętych   zapisywać   wypominki  roczne   za  swoich   bliskich  zmarłych.  Proszę, by  roczne wypominki  były w  miarę  krótkie  i  zwięzłe.
  Można również już zamawiać modlitwy za  zmarłych na  Mszę  św.
  zbiorową  i  zdrowaśki  jednorazowe  do  koszyka  na  ołtarzu   św.  Katarzyny  lub  w  zakrystii.
  Bardzo proszę, aby wszystkie śmieci odkładać do specjalnych pojemników ustawionych na cmentarzu. Proszę także aby uszanować cudzą własność i nie zabierać z cmentarza nie swoich rzeczy zwłaszcza zniczy i kwiatów.
 8. Bóg  zapłać  za  złożone  ofiary na  nowe  ogrodzenie.

9.   Spowiedź  przed  wszystkimi  świętymi  będzie  w  poniedziałek  30.10. od
godz.15.45  -  17.00.  Z  pomocą  w  słuchaniu  będzie  ksiądz  z  Brus.

10.    Dzwon  na  Anioł  Pański  zostanie  w poniedziałek  naprawiony.
Na  nowy  cmentarz  zostały  zrobione  nowe  bramy  i  naprawiony  chodnik

11.    Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym.

12.   W  poniedziałek  o  g.  10.  będzie  pogrzeb  +  Danuty  Janta  l.  42  z

Leśna.  Wieczny  odpoczynek  racz…

swietej_pamieci[1]

          

 

 

                              
XXVIII  NIEDZIELA    ZWYKŁA  – 15. X.  2017

 

 1. Różaniec  dzisiaj  15  minut  przed  Mszami  świętymi.
  Jutro przypada  ROCZNICA WYBORU  PAPIEŻA JANA   PAWŁA  II (1978).  Jutro  8  rocznica  śmierci  ostatniego  biskupa  chełmińskiego  Mariana   Przykuckiego
 2. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia odprawione  będą  o  godz. 17.30.
 3. Różaniec   codziennie  o  godz.  17.00.
  Przed nami kolejny tydzień różańcowy. Nie lekceważmy tego daru Bożej
  Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę
 4. Kalendarz  liturgiczny  tygodnia :
  W  wtorek :  Św.  Ignacego  Antiocheńskiego,  biskupa  i
  męczennika
  W  środę  :  ŚW.  ŁUKASZA,   EWANGELISTY  -   Dzień   modlitw  za  służbę  zdrowia.  Serdecznie  zapraszam  naszą  służbę  zdrowia  i   wszystkich pragnących  modlić  się  o  zdrowie  i  dziękować  za  łaskę  zdrowia  na   Różaniec  i  Mszę  świętą będziemy  modlić  się   w  tej  intencji  i  za  chorych.
  W  środęNowenna  do  M. B.  Nieust.  Pomocy  w  łączności  z  różańcem.
  W czwartek we wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
  W  piątek  :  Św.  Jana  Kantego,  prezbitera
  Jest  to  dzień  modlitw  za  uczelnie  katolickie  i
  Rocznica  pomordowania  Kapłanów  Pelplińskich   w  roku  1939.
  W  sobotę  :  Bł.  Jakuba  Strzemię,  biskupa.
  W  niedzielę  Św.  Jana  Pawła  II,  papieża
 5. W  dniach  od  22 -  28.  października  w  kościele  jest  obchodzony
  Tydzień   Misyjny. Kolekta z  następnej  niedzieli  jest  przeznaczona na  potrzeby  Misji  Świętych. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”
 6. Zbliżają  się  dni  pamięci  modlitewnej  za  zmarłych.   Można  w  biurze parafialnym  lub  zakrystii   po  Mszach  świętych   zapisywać   wypominki  roczne   za  swoich   bliskich  zmarłych.  Proszę,  by  roczne   wypominki  były  w  miarę  krótkie  i  zwięzłe.
  Można  również już zamawiać  modlitwy za  zmarłych  na  Mszę  św.
  zbiorową  i  zdrowaśki  jednorazowe  do  koszyka  na  ołtarzu   św.  Katarzyny  lub  w  zakrystii.
  Bardzo proszę, aby wszystkie śmieci odkładać do specjalnych pojemników ustawionych na cmentarzu. Proszę także aby uszanować cudzą własność i nie zabierać z cmentarza nie swoich rzeczy zwłaszcza zniczy i kwiatów.
 7. Kolekta  z  dzisiejszej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  ogrodzenie
 8. Dzisiaj  w  naszych  kościołach  jest  liczenie  wiernych
  Gazeta  W  Rodzinie  -  na  ołtarzu  św.  Katarzyny
 9. spotkanie  dla  klas  VI  i  VII  w  następną  niedzielę  po  Mszy  św.  o  g.  11.30
  celem  przygotowania  do  bierzmowania.

 

XXVII  Niedziela  Zwykła -  8.10.2017

 1. W  dzisiejszą  niedzielę  w  całym  kraju  obchodzony  jest  XVIII   Dzień  Papieski  pod  hasłem   „Idźmy  naprzód  z  nadzieją”. Jest  to  ogólnopolska  zbiórka  ofiar  do  puszek,  która  odbywa  się     przed  kościołem   na  stypendia  dla  uzdolnionej  młodzieży z  ubogich  rodzin.  Chciejmy  naszą  ofiarą  wspomóc  dzieło,  które  od  lat  nazwane  jest  „żywym  pomnikiem”  Jana  Pawła  II.
 2. Dzisiaj  Mszą   św.  o  godz.  16.00  w  naszym  dekanacie  we  Wielu  zakończy  się  nawiedzenie Figury Matki Bożej  Fatimskiej. W związku z peregrynacją figury Matki Bożej Fatimskiej  w  naszym  dekanacie
  modliliśmy  się  trwając   w  modlitewny  czuwaniu   różańcowym odmawiając różaniec 24 godziny na dobę przez 7 dni.  Chciałbym  podziękować  parafianom,  którzy  w  naszym  kościele  włączyli  się  w  ciąg  modlitwy  trwali  na  wyznaczonym  czasie.  I  w  ten  sposób odpowiedzieli  na  zaproszenie  Matki  Bożej  otworzyli  jej  drzwi  serc,  gdyż  Ona  była  w  tych  dniach  w  jej  progach.
 3. Tydzień  temu rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszam na wspólne nabożeństwa różańcowe. Za  odmówienie  5  dziesiątek  Różańca   można
  uzyskać  odpust  zupełny
 4. Różaniec  będzie   codziennie    o  godz. 17.00.
 5. Msze  święte  w  ciągu  tygodnia  odprawione  będą  o  godz.17.30
 6. Różaniec  w  niedziele  odmawiamy  15  minut  przed  Mszami  św.
 7. Kalendarz  liturgiczny  tygodnia :
  poniedziałek  Bł.  Wincentego  Kadłubka,  biskupa
  piątek  Bł.  Honorata  Kozmińskiego,  prezbitera
 8. W  środę  Nowenna  do  Matki Bożej  Nieustającej  Pomocy  w  łączności  z Różańcem.
 9. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym, Mały  Gość  Niedzielny
  i  Mały  Pielgrzym  na  ołtarzu  św.  Katarzyny
 10. W  następną  niedzielę  kolekta  na  ogrodzenie  przy  plebanii
  w  kierunku  jeziora.

10. W  następną  niedzielę  po  Mszy  św. o  godz. 11.30 będzie spotkanie  dla  przygotowujących  się  do bierzmowania

 

XXVI Niedziela Zwykła – 1. 10. 2017

1. W dniu dzisiejszym na prośbę Episkopatu Polski przed kościołem                        odbywa się zbiórka ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych  w trzęsieniu ziemi w Meksyku. Polecamy ofiarności wiernych

2. Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc poświęcony Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. Kościół święty z woli Matki Bożej zachęca wszystkich do odmawiania R ó ż a ń c a świętego, w kościele, w ściołemnaszych domach i w rodzinach. Zaproszenie Matka Boża kieruje do dorosłych, młodzieży i dzieci.W kościele będziemy odmawiać różaniec codziennie przed wieczorną Mszą świętą przed Najświętszym Sakramentem. Za odmówienie 5 dziesiątek Różańca można uzyskać odpust zupełny.

Chciejmy w tym roku – w 100 rocznicę Objawień w Fatimie  zmobilizować się do gorliwego uczestnictwa w nabożeństwach  różańcowych. Matka Boża czeka na swoje dziecko.

3. Różaniec będziemy odmawiać w kościele o godz. 17.00.                                          Msza Święta będzie o godz. 17.30

W środę w łączności z różańcem Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

4. W tygodniu nam patronują :                                                                                                w poniedziałek Świętych Aniołów Stróżów                                                                              w środę Św. Franciszek z Asyżu                                                                                           w czwartek Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy                                                                     w sobotę Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

W niedzielę odpust Matki Bożej Różańcowej w Karsinie i Borzyszkowach

5. W tygodniu dni eucharystyczne:

I – wszy czwartek

O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec i modlitwy o powołania /po południu będę słuchał spowiedźi  w Karsinie

I – wszy piątek

Spowiedź od godz. 15.30. O godz. 17.00, różaniec i modlitwy do Jezusowego Serca i Msza św. i od 18.00 spowiedź

I – wsza sobota g. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec i modlitwy do Matki Bożej pierwszosobotnie

6. Chorych parafian z posługą sakramentalną odwiedzę :

w czwartek od g. 8.00 w Rolniku, Widnie, Lendach i Lesnie

w piątek od godz. 8.00 wyb. Leśno, Orlik i Główczewice

7. W następną niedzielę w całym kraju obchodzony jest kolejny  XVIII Dzień Papieski pod hasłem : „Idźmy naprzód z nadzieją”. Jest to ogólnopolska zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Chciejmy naszą ofiarą do puszek przed kościołem wspomóc dzieło, które od lat nazwane jest „żywym pomnikiem”Jana Pawła II. 8. Z zakrystii jest do odebrania : Rycerz Niepokalanej i W Rodzinie. Można zamówić Pielgrzyma na IV kwartał c. 23,2o

9. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” zwraca się o pomoc w ratowaniu przed zbrodnią aborcji nienarodzonych dzieci podejrzanych o niesprawność lub chorobę. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Zatrzymaj Aborcję” ma na celu eliminację z polskiego prawa punktu zezwalającego na zabijanie dzieci z przyczyn eugenicznych. Aby Sejm rozważył projekt, należy zebrać potrzebne podpisy. Na ołtarzu Św. Katarzyny można wpisać swoje poparcie dla projektu ustawy o ochronie poczętego dziecka a nienarodzonego.

Porządek Jerycha Różańcowego w naszej parafii

poniedziałek 2. 10.

godz. 2.00 – 3.00 – Leśno ul. Klonowa i Słoneczna

i Róża Św. Franciszka z Asyżu

Tajemnice Radosne

godz. 3.00 – 4.00 – Leśno ul. Marii Ludwiki, ul. Polna i

Wykopaliskowa

Róża Św. Józefa

Tajemnice Światła

wtorek 3.10.

godz. 0.00 – 1.00 – Orlik od Leśna do Strugi i wyb. p.Przymuszewo

Róża Św. Barbary

Tajemnice Bolesne

godz. 1.00 – 2.00 – Leśno ul. Wyszyńskiego, ul. Brzozowa

Róża Matki Bożej Różańcowe

Tajemnice Chwalebne

Środa 4.10.

godz. 22.00 – 23.00 – Przymuszewo, Osady i Cegielnia

Róża Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Tajemnice Radosne

godz. 23.00 – 24.00 – Parzyn, Kruszyn, Windorp i Peplin

Róża Matki Bożej Fatimskiej

Tajemnice Światła

czwartek 5.10

godz. 20.00 – 21.00 – Wyb. p. Zalesie i Główczewice

Róża Św. Dominika, Św. Katarzyny i Św. Antoniego

Tajemnice Bolesne

godz. 21.00 – 22.00 – Rolbik i Kaszuba i Skoszewko

Róża Św. Brygidy

Tajemnice Chwalebne

piątek. 6.10

godz. 18.00 – 19.00 – Wysoka Zaborska, Orlik od strugi

przy klasztorze i Lamk

Róża Matki Bożej Częstochowskiej

Tajemnice Radosne

godz. 19.00 – 20.00 – Lendy i Widno

Róża Matki Bożej Nieust. Pomocy

Tajemnice Światła

sobota 7.10

godz. 16.00 – 17.00 – Lesno ul. Jeziorna, Okrężna i Kaszubska

Róża Św. Moniki

Tajemnice Bolesne

Tajemnice Chwalebne

Msza święta

Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszym dekanacie odbędzie się w Sanktuarium we Wielu. 7 października w sobotę o godz. 1900 Msza święta dla całego dekanatu i procesja ze świecami. W związku z peregrynacją figury Matki Bożej Fatimskiej nasz dekanat modlić się będzie odmawiając różaniec 24 godziny na dobę przez 7 dni. Jest to tzw. Jerycho Różańcowe. Godziny modlitwy zostały podzielone na poszczególne parafie. Modlić się będziemy w kościele w Leśnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Plan modlitw z podziałem na poszczególne miejscowości jest w naszej gablotce parafialnej.

                         XXV  NIEDZIELA    ZWYKŁA  -  24. IX.  2017

 1. W  ubiegłą  niedzielę  przeżywaliśmy  naszą  doroczną  parafialną  uroczystość
  odpustową  Podwyższenia  Krzyża  Świętego.  Wszystkim  parafianom  i  gościom
  serdecznie  dziękuję   za  uczestniczenie  w  łaskach  Odpustu.  Dziękuję  też
  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  uświetnienia   naszej   uroczystości.
 2. Msze  święte  w  tygodniu  będą  o  godz.  18.00
 3. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej   Pomocy
 4. W  tygodniu   nam  patronują :
  w  wtorek -  Bł.  Władysława  z   Gielniowa,  prezbiter
  w  środę  -  Św.  Wincenty a Paulo,  prezbiter
  w  czwartek  Św.  Wacław,  męczennik
  w  piątek   Świętych  Michała,  Gabriela  i  Rafała,   Archaniołów
  w  sobotę  Św.  Hieronim,  prezbiter   i  doktor  Kościoła
 5. W   sobotę   od  godz.  17.00  do  18.00  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  i
  możliwość  do  spowiedzi.  Chcemy  podziękować  Panu  Bogu  za  kończący  się
  miesiąc  i  polecić   rozpoczynający  się  nowy  czas,  miesiąc  różańcowy  i  przygotować   się   na   spotkanie  z  peregrynującą  figurką    Matki  Bożej  fatimskiej.
 6. W  następną  niedzielę  rozpoczynamy  miesiąc  październik.
  Październik   poświęcony  jest   Matce  Bożej Królowej  Różańca  św.
  Odmawiamy   Różaniec   w  kościele,  w  naszych  domach  w  rodzinach
  .
  Zapraszam  dorosłych,  młodzież  i  dzieci  do  odmawiania  Różańca  świętego.
  W  kościele  odmawiać  będziemy   codziennie   przed  Mszą  świętą  wieczorną  przy  wystawionym  Najświętszym  Sakramencie.  Za  odmówienie  5  dziesiątek  Różańca  można  uzyskać  odpust  zupełny
  Różaniec  w  niedziele  przed  każdą  Mszą  świętą. Proszę  wiernych  parafian, aby  na   Różaniec  w  niedziele  przyjść  15  minut  przed  Mszą  świętą.
 7. Przyszła  niedziela  jest  niedzielą   Bracką.  Po  Mszy  Św.  o  godz.  8.00  nabożeństwo  dla  czcicieli  Matki  Bożej  Różańcowej.
 8. Z  zakrystii  jest   do  odebrania  Pielgrzym
  Można  dokonywać  zamówienia  na   Pielgrzyma  na  IV  kwartał  c.  23,20
  Dzisiaj   jest   również   dodatkowy  Pielgrzym  z   płytką   i  śpiewnikiem  c.  7 zł,
  zachęcam   do   nabycia
 9. W   wtorek   o  godz. 17.00  w  kościele  będzie  spotkanie   przygotowujące dla  dzieci  i  ich   rodziców   przed   przyjęciem   do   komunii  świętej   27.05.  2018  roku.
 10. Bieżący  rok  duszpasterski,  który  przeżywamy  pod  hasłem „Idźcie  i  głoście” dzięki  Bożej  Opatrzności,  możemy  być  świadkami  kilku  ważnych   wydarzeń :  jubileuszu   100  -  lecia   objawień   Matki   Bożej   w  Fatimie,   140  -  lecia  objawień  w  Gietrzwałdzie,  300 -   lecia   koronacji   cudownego   obrazu  Matki   Bożej  Częstochowskiej  papieskimi  koronami.
  I  z  okazji  stulecia  objawień  fatimskich,  począwszy   od  23  września  do  22
  października,  nasza  diecezja  przeżywać  będzie  ważne   wydarzenia -  peregrynację   figury  Matki   Bożej  Fatimskiej.  Od   katedry  pelplińskiej   Matka  Boża  Fatimska rozpocznie  peregrynację   do   wyznaczonego  kościoła   w  każdym   dekanacie. Wszyscy   kochający   Matkę  Bożą  powinni  być   na  czuwaniu   modlitewnym   z  Matką   Bożą.  W  naszym   dekanacie   Matka  Boża   będzie  we  WIELU   od  soboty  7  października  od  godz.  19.00   do   niedzieli   8  października  do  godz.  17.00.  Ten  poprzedzający  czas  chcemy  wypełnić  modlitwą  w  naszych  kościołach.

                               XXIV Niedziela Zwykła 17. 09. 2017

                                     ODPUST PARAFIALNY

ku czci PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy doroczną uroczystość odpustową Podwyższenia Krzyża Świętego.

2. Dzisiaj przypada rocznica napaści na Polskę w 1939 roku Związku Sowieckiego. Modlimy się dzisiaj za Polaków  prześladowanych, zesłanych i pomordowanych na Wschodzie

3. Dzisiaj rozpoczynają się w kościele doroczne kwartalne dni modlitw w dniach 17 – 23 września za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania pod hasłem: „Maryja wychowawczynią pokoleń” W tych dniach będziemy się modlić za przyczyną Św. Stanisława Kostki patrona młodzieży

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, będziemy modlić się w intencji wychowania

5. W tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzimy :

W poniedziałek : Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski i młodzieży. Zapraszam młodzież w ich patronalny dzień na Mszę św. i modlitwy w intencji młodzieży

w środę : wspomnienie świętych męczenników z Korei

w czwartek : Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

w sobotę : Św. Ojca Pio z Petrelciny, prezbitera

6. Na ołtarzu św. Katarzyny gazeta W Rodzinie

 

W związku ze skutkami nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br., Wojewoda Pomorski, pan Dariusz Drelich, przypomina, że Rząd RP wprowadził uproszczone procedury związane z odbudową i remontem zniszczonych budynków oraz informuje o możliwości uzyskania odszkodowań i zasiłków dla dzieci z rodzin poszkodowanych.

Tam, gdzie dotąd było potrzebne zezwolenie na budowę, obecnie wystarczy samo zgłoszenie. Zwiększono rządową pomoc na odbudowę zniszczonych domów do 200 tys. zł. Rząd usprawnił również szacowanie strat, udzielając odpowiednich kompetencji nie tylko rzeczoznawcom, ale również inspektorom nadzoru budowlanego. Przewidywana jest także pomoc na odbudowę zniszczonych dróg, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej w poszkodowanych wichurą gminach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 5 mln zł na pomoc dzieciom z poszkodowanych rodzin. Każdy uczeń może uzyskać – w zależności od sytuacji – 500 zł lub 1000 zł zasiłku. MEN sfinansuje również zajęcia oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicą. Na wsparcie finansowe ze strony ministerstw rządowych mogą liczyć również rolnicy i właściciele lasów.

Obowiązek wypłaty środków i szacowanie strat leży po stronie gmin i podległych jej ośrodków pomocy społecznej.

Wszelkich informacji ze strony specjalistów wydziału polityki społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępne są pod numerem telefonu 58 30 77 600 lub 514 601 791.

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                    P O G R Z E B

śp. Waldemar  Bronka  (Kaszuba)

środa   (20.09.2017r.) godz. 13.00

                                                „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj  mu wieczne spoczywanie…”

 

                                   

 

           XXIII    Niedziela  Zwykła   10. 09.  2017

 1.  Kolekta  z  dzisiejszej   niedzieli  jest  przeznaczona  na  nasze  Wyższe  Seminarium  Duchowne  w  Pelplinie. Polecamy  ofiarności  wiernych  parafian.
 2. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy
  będziemy  modlić  się  o  łaski  i  owoce  odpustu  parafialnego
  dla  wszystkich  wiernych  parafian.
 3. Msze  święte  w  tygodniu  o  g.  18.00
 4. W  tygodniu  nam  patronują :
  środę :  wspomnienie  Św.  Jana  Chryzostoma,  biskupa  i  doktora  Kościoła.
  czwartekPODWYŻSZENIE   KRZYŻA   ŚWIĘTEGO
  piątek :  Najświętszej  Maryi  Panny  Bolesnej
  sobotę : Świętych  Korneliusza,  papieża,  i  Cypriana,  biskupa,
  męczenników
 5. W  dniach  17 – 23  września  w  kościele  przypadają  doroczne  kwartalne  dni  modlitw  za  dzieci,  młodzież  i  wychowawców  oraz  Tydzień  Wychowania.  W  tych  dniach
  będziemy  się  modlić  za  przyczyną  Św.  Stanisława  Kostki  patrona  młodzieży.
 6. Z  zakrystii  jest  do  odebrania   Pielgrzym
 7. Parafialne  prace   inwestycyjne

 

ODPUST

                         PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

                              w LEŚNIE 17 września 2017 r.

PIĄTEK – 15 września

Spowiedź : 8.30 – 10.00

                                                   16.00 – 18.00

SOBOTA 16 września

          O godz. 10.00 : Msza Święta dla wszystkich chorych

          i w podeszłym wieku, ze Słowem Bożym,

          z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych

          i Błogosławieństwem Lurdzkim. / odprawi ks. prałat

          Stanisław Cieniewicz

         O godz. 18.00 : Msza Święta w intencji Ojca św. Franciszka,

         Ojczyzny, Radia Maryja i Parafian

  NIEDZIELA 17 września

         NIEDZIELA UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ

               O godz. 8.00 : Msza Święta

               O godz. 10.00 : Msza Święta

O godz. 11.30 : Uroczysta SUMA ODPUSTOWA z kazaniem i

procesją

                                      XXI  Niedziela  Zwykła  27. 08.  2017

 1. Msze  święte  w  tygodniu  :  w  poniedziałek  i  wtorek  o  g.  8.00
  a  w  pozostałe  dni  tygodnia  o  g.  18.00  wieczorem.  W  sobotę
  Msza  św.  z  niedzieli.
 2. W  środę  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy, będziemy  dziękować  Panu  Bogu  za  przeżyty  czas  wakacyjny.
 3. W tygodniu  nam  patronują :
  w  poniedziałek  Św.  Augustyn,  biskup  i  doktor  kościoła
  w  wtorek  Męczeństwo  św.  Jana  Chrzciciela
  w  piątek  Bł.  Bronisławy,  dziewicy
  Dzień  modlitw  w  intencji  ofiar  II  wojny  światowej, rocznica  jej  wybuchu  1939  r.
 4. W  tygodniu  dni  eucharystyczne :
  Pierwszy  Piątek
  Spowiedź  od  g.  16.00  dzieci  I – wszokomunijne i  młodzież  do  bierzmowania  i  wierni  parafianie.
  O  godz.18.00  Msza  św. i po  Mszy św. Wystawienie Najświętszego
  Sakramentu i modlitwy  do  Jezusowego  Serca.
  Pierwsza  Sobota
  Msza św.  o  godz.  18.00.  Po  Mszy  św. Nabożeństwo  do
  Niepokalanego Serca  N.M. P  i  modlitwy  do  Matki  Bożej Fatimskiej.
 5. Spowiedź  dla  dzieci  klas  V,VI,VII  i  młodzież  na  rozpoczęcie
  roku  szkolnego  będzie  w  czwartek  i  w  sobotę  od  g.  17.00
 6. Chorych  parafian  z  posługą  sakramentalną  odwiedzę:
  czwartek  od  godz.  8.00  w  Rolbiku, Widnie, Lendach i  Leśnie
  piątek  od  godz. 8.00 ,  Wyb.  Lesna, Główczewice  i  Orlik
 7. Dożynki  parafialne   w  następną   niedzielę  3 – go  września.
  Uroczysta  Msza  święta  dziękczynna  dożynkowa  o  godz.  10.00.
  Wieniec  dożynkowy  z  sołectwa  Skoszewko.
 8. Odpust  Podwyższenia  Krzyża  będziemy  obchodzić  17  września
  Suma  odpustowa  o  godz.  11.30.
 9. Z  zakrystii  jest  do  odebrania Pielgrzym, Rycerz  Niepokalanej,
  Mały  Pielgrzym  na  ołtarzu  św.  Katarzyny
 10. W  środę  odbył  się  pogrzeb  +  Anny  Kosiedowskiej  l. 92
  z  Orlika.  Wieczny  odpoczynek  racz  jej  dać  Panie…

                                   

 

   XX  Niedziela  Zwykła  20. 08.  2017

 1. Dzisiaj  przed  kościołem   odbywa   się  zbiórka   ofiar  do  puszek
  na  rzecz  poszkodowanych  przez  nawałnicę.  Chciejmy  wesprzeć
  wszystkich  poszkodowanych  modlitwą  i  pomocą  finansową.
 2. Msze  święte  w  tygodniu  o  godz.  8.00.
 3. W  środę  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.
 4. W tygodniu  nam  patronują :
  w  poniedziałek  Św.  Pius  X,  papież
  w  wtorek  Najświętsza  Maryja  Panna  Królowa
  w  czwartek   ŚW. BARTŁOMIEJA,  APOSTOŁA
 5. w  sobotę  26 sierpnia  obchodzimy  uroczystość   NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI   PANNY  CZĘSTOCHOWSKIEJ
  Na  jasnej  Górze  i  w  parafiach  odnowienie  Jasnogórskich
  Ślubów   Narodu.
  Msze  święte  będą  odprawione :  0  g. 8.00, 16.30 i 18.00.
 6. Msze  w  następną  niedzielę  jak  zwykle :  8.00,  10.00  i  11.30
 7. Odpust  Podwyższenia  Krzyża  Św.  w  parafii  będziemy  obchodzić
  w  niedzielę  17 września.  Mszy  św.  odpustowej  przewodniczyć
  będzie  Kazania   wygłosi i  procesję  poprowadzi ks.  Jerzy  Kryger  z  Bytowa.   

                                 

               XIX  Niedziela  Zwykła  13. 08.  2017

 1. Msze  święte  w  tygodniu -  jutro  w  poniedziałek  i  w  sobotę    o g. 18.00,  a  w  pozostałe  dni  tygodnia  o  8.00  rano.
  W  sobotę  o  g  18.00  Msza  św.  z  niedzieli
 2. W  wtorek  obchodzimy  uroczystość   WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI   PANNY
  Msze święte  będą odprawione jak w niedzielę. 8.00, 10.00,11.30
  Po  każdej  Mszy  św. poświęcenie  kłosów  zbóż, ziół i kwiatów.
 3. W  środę  Nowenna  do  Matki  Boskiej  Nieustającej  Pomocy
 4. W tygodniu  nam  patronują :
  w  czwartek : Św. Jacek,  kapłan
 5. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym.
 6. Jutro  po  Mszy  św.  wieczornej  w  kościele  będzie spotkanie  dla  narzeczonych,  którzy  w  najbliższym  czasie  zamierzają
  zawrzeć  sakrament  małżeństwa.
 7. Kolekta z dzisiejszej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  inwestycje
  parafialne  -  ogrodzenie  przy  plebanii  i  remont  organistówki.
 8. Dożynki  parafialne  będą  w  niedzielę  3 – go  września  o  g.  10.00. W  tym  roku  wieniec  dożynkowy  przygotują  mieszkańcy  sołectwa  Skoszewko.
 9. Z  zakrystii  jest  do  odebrania   pielgrzym
 10. W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witam wszystkich
  przybyłych gości na wakacyjny wypoczynek. Życzę dobrego
  wypoczynku, dobrej pogody, bezpiecznej drogi, wielu wrażeń
  pokoju  serca. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy świętej i codziennej
  modlitwie.
 11. Modlimy  się  za  wszystkich  poszkodowanych  nawałnicą  i  zachęcam  do  okazania  pomocy.

                          XVIII  Niedziela  Zwykła

                          PRZEMIENIENIE  PAŃSKIE    6. 08.  2017

 

 1. W  dzisiejszą  niedzielę  6  – go  sierpnia  przypada  Przemienienie  Pańskie.
 2. Po  rannej  Mszy  św.  spotkanie  dla  Róż  Żywego  Różańca.
 3. Kolekta  z  dzisiejszej  niedzieli  na   cele  diecezjalne
 4. Msze  święte  w  tygodniu  o  godz.  8.00.  W  sobotę  o  g. 18.00
  Msza  św.  z  niedzieli.
 5. Miesiąc  sierpień  to miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy tysiące pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki
 6. W  środę  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy – będziemy  się
  modlić  o  szczęśliwy  przebieg  prac  żniwnych  i  za  pielgrzymów  pieszych
  z  naszej  parafii.
 7. W tygodniu  nam  patronują :
  we  wtorek   Św.  Dominik,  kapłan
  w  środę  Św.  Teresa  Benedykta  od  krzyża (Edyta  Stein),  dziewica  i  męczennica,  patronka  Europy  od  1999  r.
  w   czwartek   Św.  Wawrzyniec,  diakon  i  męczennik,  główny  patron  diecezji.
  w  piątek  Św.  Klara,  dziewica
 8. Kolekta   z  następnej  niedzieli  będzie  przeznaczona  na  dalszy  ciąg
  ogrodzeń  przy  plebanii  i  remonty  w  organistówce.
 9. Dożynki  parafialne  będą  w  niedzielę  3 – go  września  o  g.  10.00.
  W  tym  roku  wieniec  dożynkowy  przygotują  mieszkańcy  sołectwa  Skoszewko.
 10. W  minionym  tygodniu  przywieźliśmy  do  naszego  kościoła  z  grupą  pielgrzymów  relikwie  Św.  O.  Pio.
 11. Można  jeszcze  zamówić   Mały  Gość  Niedzielny  na  pół  roku
 12. W  poniedziałek  14 sierpnia  po  wieczornej  Mszy  św.  będzie  w  kościele
  nauka  dla  narzeczonych, którzy  w  najbliższym  czasie  pragną  zawrzeć
  sakrament  małżeństwa.
 13. Zmarł  najstarszy   mężczyzna   w  parafii   w  Rolbiku  +  Jan  Szultka   l.  93
  Wieczny  odpoczynek  racz  mu  dać  Panie…

 

 

                                        XV I I  Niedziela  Zwykła   30. 07.  2017

 1. Kolekta  z  dzisiejszej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  budowę
  nowych   kościołów   w  diecezji.
 2. W  dzisiejszą  niedzielę  przed kościołem  są zbierane do  puszek  ofiary   na  potrzeby  polskich  misjonarzy na  zakup  środków  transportu  w  akcji :  1 gr  za szczęśliwie  przejechany  1 km.
 3. Msze święte  w  tygodniu : w  poniedziałek  Mszy  św.  nie  będzie.
  we  wtorek  Msza  św.  o  g.  8.00  i  w  środę  o  g.  8.00  i  po
  Mszy  świętej   nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.   W  pozostałe  dni  tygodnia  Msze  święte  o  g. 18.00.
 4. Dzisiaj  o  g.  23.00  Pielgrzymka  autokarowa  do  Częstochowy
  Krakowa  i  Zakopanego. Zbiórka  przy  plebanii  o  22.50.
  Do  naszego  kościoła  przywieziemy  relikwie  Św.  O.  Pio.
  W  te  dwa  dni  będą  odprawione  Msze  św. poza  parafią,  wraz  z  pielgrzymami z  parafii  w  Częstochowie i Zakopanem  za  parafian.
 5. W  środę  będzie  Msza  św.  o  g.  8.00,
 6. W  tygodniu  nam  patronują :
  poniedziałek  Św.  Ignacy  z  Loyoli,  prezbiter
  w  wtorek  Św.  Alfons  Maria  Liguri,  biskup  i  doktor  kościoła.
  piątek  Św.  Jan  Vianneya,  kapłan – patron  proboszczów.
 7. Msze  w  następną  niedzielę  jak  zwykle. Po  rannej  Mszy  św.
  nabożeństwo  i  spotkanie  dla  Róż  Żywego  Różańca.
 8. W  tygodniu  Dni  Eucharystyczne
  I – wszy  czwartek :
  O  godz.  17.00  Wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  i
  adoracja do  godz.  18.00.  O  18.00  modlitwy  i  Msza  święta.
  W  czasie  adoracji  słuchanie  spowiedzi  od  17.00 -  18.00.
  Z  pomocą  w  słuchaniu  spowiedzi  będzie  ks.  prałat.
  I – wszy  piątek :
  Spowiedź  od  g.  16.30.  O  18.00  Msza  święta  i  Wystawienie
  Najświętszego  Sakramentu  i  modlitwy  do  Jezusowego  Serca
  I – wsza  sobota  o  g. 18.00  Msza  św. z  niedzieli, a  po Mszy  św.
  modlitwy  do  Niepokalanego  Serca  Maryi  i  Matki  Bożej Fatimskiej.
 9. Chorych  parafian  z  posługą  sakramentalną  odwiedzę:
  W  czwartek  od  g.  8.00  w  Rolbiku, Widnie, Lendach i Leśnie
  W  piątek  od  g.  8.00  wyb.  Leśna,  Główczewice  i  Orlik.
 10. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym.  Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  Mały  Pielgrzym                                                                                                                     W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witam wszystkich
  przybyłych gości na wakacyjny wypoczynek. Życzę dobrego
  wypoczynku, dobrej pogody, bezpiecznej drogi, wielu wrażeń i
  pokoju  serca. pamiętajmy o niedzielnej Mszy świętej i codziennej modlitwie

                                  XVI   Niedziela  Zwykła   23. 07.  2017

 

     

 

 1. 1.      Dzisiejsza  niedziela  rozpoczyna  w  kościele
  XVIII  Ogólnopolski  Tydzień  św.  Krzysztofa  pod  hasłem :
  ”Niesiemy  Dobrą  Nowinę  drogami  świata”.
  Modlitewną troską  otaczamy wszystkich  poruszających się po drogach,  kierowców, motocyklistów, rowerzystów, pieszych i innych podróżujących. Prosimy Boga, aby  obdarzał ich swoim błogosławieństwem i strzegł od niebezpieczeństw, by każdy mógł
  szczęśliwe dotrzeć do celu swojej podróży. W  dzisiejszą   niedzielę,
  zapraszam  wszystkich kierowców z ich  pojazdami. Po Mszy św.
  będzie poświęcenie wszystkich pojazdów.
  W  następną  niedzielę przed kościołem będą zbierane do  puszek  ofiary   na  potrzeby  polskich  misjonarzy na  zakup  środków  transportu  w  akcji :  1 gr  za szczęśliwie  przejechany  1 km.
  Kolekta  z  następnej  niedzieli  jest  przeznaczona  na  budowę  nowych  kościołów  w  diecezji.
 2. Msze  święte  w  tygodniu  o  godz.  8.00
  W  sobotę  o  godz.  18.00  msza  święta  z  niedzieli.
 3. Msze  święte  w  następną  niedzielę: 8.00, 10.00 i 11.30.
 4. W tygodniu  nam  patronują :
  poniedziałek  przypada  Św.  Kingi,  dziewicy
  Dzień  modlitw  za  samorządowców
  wtorek  ŚW.  JAKUBA  STARSZEGO,  APOSTOŁA
  Dzień  modlitw  w  intencji  Kierowców,  przewodników, podróżujących  i  pielgrzymów.
  środę  Świętych  Joachima  i  Anny,  rodziców  NMP
  Dzień  modlitw  za  rodziców,  babcie,  dziadków,  za  najstarszych  parafian,  starców  i  emerytów
  sobotę   Św.  Marty
 5. W  środę  nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy
 6. W  następną  niedzielę  30  lipca  o  g.  23.00  z  parafii  wyjedzie
  50 – cio  osobowa  pielgrzymka  autokarowa  do  Częstochowy  i
  Zakopanego.  Na  trasie  pielgrzymkowej  będą  Łagiewniki, sanktuarium  Jana  Pawła  II,  Kraków,   Tenczyn   (w  górach) -  klasztor  Kapucynów  i  stąd przywieziemy do  parafii relikwie O. Pio,  będą  zwiedzane  przygotowane  miejsca  w  górach. Zbiórka  przed
  wyjazdem  o  22.50  przy  plebanii.
 7. W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witam wszystkich
  przybyłych gości na wakacyjny wypoczynek. Życzę dobrego
  wypoczynku, dobrej pogody, bezpiecznej drogi, wielu wrażeń i
  pokoju  serca. pamiętajmy o niedzielnej Mszy świętej i codziennej modlitwie

 

 

 

 

                                   XV  Niedziela  Zwykła   16. 07.  2017

 1. Msze  święte  w  tygodniu  o  godz.  8.00.
  W  sobotę  o  godz.  16.30  msza  święta  z  niedzieli.
 2. W  środę  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.
 3. W tygodniu  nam  patronują :
  w  czwartek  przypada   Bł.  Czesława,  prezbitera
  w  sobotę  przypada  Św.  Marii  Magdaleny.
 4. Msze  święte  w  następną  niedzielę: 8.00, 10.00 i 11.30.
 5. W  następną  niedzielę  po  każdej  Mszy  świętej  odbędzie  się  obrzęd  błogosławieństwa  kierowców  i  pojazdów  mechanicznych,  będziemy  modlić  się  za  kierowców  i  podróżujących  i  po  każdej  Mszy  na  parkingach  przy  kościele  będę  święcił  pojazdy.
 6. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym.
 7. W  ubiegłym  tygodniu  odbyła  się  pielgrzymko -  wycieczka  autokarowa.  Natomiast  w  niedzielę  30  lipca  będzie
  parafialna  pielgrzymka  do  Częstochowy,  Krakowa  i Zakopanego.
 8. W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witam wszystkich
  przybyłych gości na wakacyjny wypoczynek. Życzę dobrego
  wypoczynku, dobrej pogody, bezpiecznej drogi, wielu wrażeń
  i  pokoju  serca. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy świętej  i
  codziennej  modlitwie.
 9. Dzisiaj  w  Brusach  odpust  Matki  Bożej  Szkaplerznej.

 

 

                                  

XIV  Niedziela  Zwykła   9. 07. 2017

 1. Msze  święte  w  tygodniu  o  godz.  8.00.
 2. We  wtorek  będzie  Msza  św.  o  godz.  7.00.
  W  sobotę  o  godz.  18.00  msza  święta  z  niedzieli.
 3. Msze  święte  w  następną  niedzielę jak zwykle:8.00,10.00 i 11.30
 4. W  środę  Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy
 5. Kalendarz  liturgiczny  tygodnia :
  w   wtorek   Św.  BENEDYKTA,  OPATA   Z  MONTE  CASSINO
  patrona  Europy (480 547) Założony przez niego zakon benedyktynów  przyczynił się do życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury.
  w środę        Św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
  w   czwartek  Świętych  Andrzeja  Świerada  i  Benedykta,
  pustelników
  w   sobotę      Św.  Bonawentury,  biskupa  i  doktora  Kościoła
  w  niedzielę 16  lipca  przypada  Najświętszej  Maryi Panny  z  góry
  Karmel  /  Szkaplerznej/. 
 6. W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witam wszystkich
  przybyłych gości na wakacyjny wypoczynek. Życzę dobrego
  wypoczynku, dobrej pogody, bezpiecznej drogi, wielu wrażeń i pokoju  serca. pamiętajmy o niedzielnej Mszy świętej i codziennej modlitwie.
 7. Na  ołtarzu  św.  Katarzyny  W  rodzinie  i  Mały  Pielgrzym.
 8. Pielgrzymk -  wycieczka  autokarowa  po  ziemi  kaszubskiej
  w  wtorek  11.07.  O  g.  7.00  Msza  św.  i  o  7.45  wyjazd  z
  przed  kościoła.

 

 

                                                          XIII Niedziela  Zwykła  2. 07.  2017

 1. Dzisiaj  po  rannej  Mszy  św.   spotkanie  dla  Róż  Żywego   Różańca.
  Msze  święte  w  tygodniu  o  godz.  18.00 .  W  poniedziałek  o  g.  8.00
  W  soboty   wieczorem   o  g.  18.00  odprawiamy  w  wakacje  Msze  święte
  z  niedzieli. 
 2. W  kalendarzu  liturgicznym  w  tygodniu :
  w  poniedziałek   Św.  Tomasza  Apostoła
  w  czwartek  Bł.  Teresy  Ledóchowskiej,  dziewicy
  w  Polsce   patronalny   dzień  Apostolstwa  Chorych
  w  sobotę  Św.  Jana  z  Dukli,  prezbitera
 3. W  środę   nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.
 4. W  tygodniu  Dni  Eucharystyczne :
  I – wszy  czwartek
  O  godz.  17.00  Wystawienie  Najświętszego  Sakramentu –Adoracja  -  do  godz.  18.00.  O  18.00  Modlitwy  i  Msza  święta
  Podczas  adoracji  będę  słuchał  spowiedzi.  Z  pomocą  będzie
  ks.  prałat,  proszę  o   jak  najliczniejsze  skorzystanie  z  spowiedzi
  I – wszy  piątek
  Spowiedź  od  g. 17.00. O  g. 18.00  Msza  św. i po  Mszy św.
  Wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  i  modlitwy  do  Serca
  Pana  Jezusa.
 5. Chorych  parafian  z  posługą  sakramentalną  odwiedzę:
  czwartek  od  godz.  8.00  w  Rolbiku,  Widnie, Lendach i  Leśnie
  piątek  od  godz.  8.00  Wyb.  Leśna,  Główczewice  i  Orlik
 6. Z  zakrystii  jest  do  odebrania  Pielgrzym,  Mały  Pielgrzym  i  Rycerz  Niepokalanej.
 7. Pielgrzymka  autokarowa  do  Częstochowy,  Krakowa,  Łagewnki,
  i  Zakopanego  w  ostatnią  niedzielę  30  lipca  o  g.  22.30  z  Leśna.
  Autokarowa   pielgrzymko –wycieczka   po  ziemi  kaszubskiej  we  wtorek  11  lipca.
 8. W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witam wszystkich
  przybyłych gości na wakacyjny wypoczynek. Życzę dobrego
  wypoczynku, dobrej pogody, bezpiecznej drogi, wielu wrażeń i  pokoju  serca. pamiętajmy o niedzielnej Mszy świętej i codziennej  modlitwie.

                                         Zapowiedzi  przedślubne       

 

1. Krzysztof  Machut  st.     wol.  Chojnice

i   Dorota  Główczewska  st.wol. Peplin

2. Mariusz   Pucyfelis  st.  wol.  Rudniki

par.Przechlewo

i   Hanka   Szreder  st. wol.  Kaszuba

3.  Michał   Piesik  st.  wol.  Chojnice

i    Katarzyna   Warnke  st. wol.  Główczewice

 

 

 

INTENCJE MSZALNE

 

 

 

 

                     Intencje  Mszy św.  18  -  25. 03.  2018r.
poniedziałek ( 19. 03.) –

g.    8.00 – ++ Józef,  Franciszek,  Marianna,  i  Marta  Gliszczyńska

g.  16.00 – +  Józefę   Rudnik

g.  17.00 – ++  Gertruda,  Józef,  Stanisław   Lepak,  Irena  Łącka,  Jadwiga  i  Kazimierz  Kręccy

wtorek ( 20.03.) -

g.     8.00 -++  Jan  -  7  rocz.  śmierci  i  Leokadia   Gliszczyńscy  i  zmarli  z  rodziny Hapke

środa  ( 21. 03.) –

g.  16.00 – ++ Teresa  Połczyńska  -  1  rocz.  śmierci  i  jej  mąż  Stefan

g.  17.00 – ++  Anna   Kosiedowska

czwartek (22. 03.) –

g.   8.00 – ++ Maria,  Alojzy  i  Henryk  Rogala

piątek ( 23. 03.)  -

g.  17.00 – ++  Józef  Brzeziński  -  20  rocz.  śmierci,  rodziców  z  obojga  stron,  Janusz, Maria  i  zmarli  z  rodziny

sobota ( 24. 03.) –

g.  17.00 -  ++  Józef  i  Kazimiera  Górscy

 niedziela ( 25. 03 ), 
g.    8.00 – ++ Antoni  Dorszyński  -  4  rocz.  śmierci  oraz  za  dusze  z  rodziny Dorszyńskich  i  Perszewskich

g.  10.00 - ++ O  radość  życia  wiecznego  dla  zmarłego  Brunona  Günther  i Eugeniusza  Polak

g.  11.30 – ++  Wojciech  i  Jacek  Leszczyńscy

 

 

Informacje parafialne

 

 

IDĄC   DO   KOŚCIOŁA……

Idąc do Kościoła, pamiętaj, że idziesz na spotkanie z Bogiem, Twoim Panem. Pominę tutaj sprawy kultury, stroju, itp. Powiem, krótko: kultura na najwyższym poziomie, a strój odpowiedni (żadne gołe plecy, odkryte ramiona, krótkie spodenki). To jest Dom Boga, Jego własność. Nigdy o tych sprawach nie zapomnij. Słuchaj Słowa Bożego z uwagą, zawsze przyjmuj komunię świętą i módl się gorliwie. To wszystko dla Twojego wiecznego dobra !

 

Nie bój się Boga! Daj się złowić w Jego Boską sieć

Zgodnie z Prawem Kanonicznym w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę Duszpasterską oraz Parafialną Radę Ekonomiczną. W Statutach Rady Parafialnej opracowanej przez Synod Diecezji Pelplińskiej czytamy mi.in: „Wybór osób do Rady Parafialnej należy do księdza proboszcza. Pisemnie należy wybór zgłosić w Kurii Diecezjalnej celem uzyskania jego zatwierdzenia… Kadencja Rady Parafialnej trwa trzy lata i po upływie tego czasu należy… dać możliwość pracy i wniesienia nowego wkładu innym parafianom.” Ponieważ 1-go  kwietnia mijaja termin od zatwierdzenia Rady Parafialnej przez ówczesnego Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę, tym samym kończy się kadencja zarówno Parafialnej Rady Duszpasterskiej jak i Parafialnej Rady Ekonomicznej. Wobec tego wszystkim paniom i panom, którzy w tych trzech latach tworzyli Radę Parafialną składam serdeczne podziękowanie za współpracę oraz za zaangażowanie. Wszystkim dotychczasowym radnym składam serdeczne: Bóg zapłać. W najbliższym czasie zostanie przedstawiona Ks. Biskupowi Diecezjalnemu lista nowych kandydatów do zatwierdzenia, którzy zostaną następnie zaprzysiężeni.

 

 

 

RADA    PARAFIALNA STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Art. 1.

Par. 1. Parafialną Radę Duszpasterską, zwaną dalej także radą, stanowi grono osób duchownych i świeckich, służących księdzu proboszczowi pomocą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego
Par. 2. Przewodniczącym rady jest ksiądz proboszcz.
Par. 3. Rada Duszpasterska ma wyłącznie głos doradczy.
Par. 4. Skład Rady Duszpasterskiej powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii; w parafiach miejskich winny być w niej reprezentowane wszystkie dzielnice, a w parafiach wiejskich wszystkie wioski.

Art. 2.

Par. 1. Wybór osób do Rady Duszpasterskiej należy do księdza proboszcza. Pisemnie wybór należy zgłosić w Kurii Diecezjalnej celem uzyskania jego zatwierdzenia.
Par. 2. Przed podjęciem swoich obowiązków członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej winni złożyć przysięgę według ustalonego wzoru
Par. 3. Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy dobierać osoby, które zdolne są oceniać aktualną sytuację religijno-moralną w parafii, wysuwać pożyteczne inicjatywy, a przy tym same chcą włączyć się do działalności duszpasterskiej pod kierunkiem księdza proboszcza.

Art. 3.

Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa trzy lata i po upływie tego czasu należy ją odnowić, by w ten sposób dać możliwość pracy i wniesienia nowego wkładu innym parafianom.

Art. 4.

Par. 1. Zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w zależności od potrzeb, zwołuje ksiądz proboszcz i w nich przewodniczy.
Par. 2. Tematykę każdego posiedzenia i najważniejsze wnioski należy odnotować w księdze protokołów.
Par. 3. Księga protokołów zebrań Rady Duszpasterskiej winna być przedstawiana w czasie wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

W skład RADY DUSZPASTERSKIEJ wchodzą:

Magdalena  Rogala,  Irena   Sikorska,  Wiesława  Szreder,  Jarosław  Janta

STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ
Art. 1.

Par. 1. Parafialna Rada Ekonomiczna, zwana dalej także radą, dzieli z księdzem proboszczem troskę o majątek ściśle kościelny, przeznaczony w sposób wyłączny na cele parafialne.
Par. 2. Rada nie może ingerować w dobra, które z samego prawa przeznaczone są na utrzymanie księdza proboszcza.
Par. 3. W szczególności członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej powinni zadbać o to, by wszystkie dokumenty i dowody, na których opierają się prawa parafii do określonych posesji, budynków i przedmiotów, zwłaszcza sakralnych, zabytkowych i szczególnie wartościowych, były należycie przechowywane, uporządkowane i ewidencjonowane w ciągle aktualizowanych inwentarzach, obejmujących zarówno kościół parafialny, jak i kościół filialny, kaplice, domy katechetyczne, plebanię, wikariatkę, cmentarz i kostnicę, a także zabudowania gospodarcze stanowiące własność kościelną.

Art.2.

Członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej mogą być osoby cieszące się dobrą opinią i zaufaniem wśród wiernych, znane z uczciwości, pracowitości i kompetencji zawodowej.

Art. 3.

Par. 1. Wyboru kandydatów do Parafialnej Rady Ekonomicznej dokonuje ksiądz proboszcz i on przedstawia ich pisemnie Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia.
Par. 2. Przed podjęciem swoich obowiązków członkowie Parafialnej rady Ekonomicznej winni złożyć przysięgę według ustalonego wzoru.
Par. 3. Liczba powoływanych członków rady winna być zależna od wielkości danej parafii, jednakże nie większa, nawet w dużych parafiach niż 15 osób.

Art. 4.

Par. 1. Kadencja członków Parafialnej Rady Ekonomicznej trwa trzy lata.
Par. 2. Po upływie każdej kadencji należy zapewnić udział w Parafialnej Radzie Ekonomicznej pewnej liczbie nowych członków.
Par. 3. Z chwilą śmierci księdza proboszcza albo jego przejścia na inna parafię lub inne stanowisko kościelne, ustają również uprawnienia Parafialnej Rady Ekonomicznej, a nowy ksiądz proboszcz ma prawo powołać Radę Ekonomiczną w innym składzie.
Par. 4. Do obowiązku Parafialnej Rady Ekonomicznej należy przygotowanie pogrzebu księdza proboszcza.

Art. 5.

Par. 1. W zależności od potrzeb, posiedzenia Parafialnej Rady Ekonomicznej zwołuje ksiądz proboszcz i im przewodniczy.
Par. 2. Przebieg posiedzeń powinien być protokołowany w specjalnej księdze.

Art. 6.

W trosce o utrzymanie jedności duszpasterstwa, w parafiach miejskich liczących ponad 5 tysięcy mieszkańców, w skład Parafialnej Rady Ekonomicznej powinna wchodzić pewna liczba członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Art. 7.

Parafialnej Radzie Ekonomicznej lub jej przedstawicielom powinno się zagwarantować honorowy udział w ważniejszych wydarzeniach w życiu parafii.

W skład RADY EKONOMICZNEJ wchodzą:
Piotr   Szczepański,  Paweł  Frymark,  Jan  Kin,  Jan   Ostrowski

 

Odezwa Księdza Biskupa

BISKUP DIECEZJALNY APELUJE DO WIERNYCH DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ PROSZĄC O WSPARCIE CARITAS DIECEZJALNEJ JEDNYM PROCENTEM OD ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.

Umiłowani Siostry i Bracia.

Jako uczniowie Chrystusa wiemy, że każdy uczynek spełniony wobec bliźnich jest jednocześnie gestem miłości wobec samego Mistrza, zgodnie z Jego słowami: „Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Codzienne praktykowanie miłości w wielorakich wymiarach naszego życia to istota naszego chrześcijańskiego powołania, albowiem kochać znaczy naśladować Jezusa Chrystusa i oddawać swoje życie dla bliźnich.

Okres od stycznia do końca kwietnia to czas, kiedy rozliczamy się z podatku dochodowego za ubiegły rok. To także czas, gdy rozliczając się możemy wesprzeć działalność organizacji pożytku publicznego.

Jedną z nich jest CARITAS Diecezji Pelplińskiej. Działa ona w naszej diecezji już prawie 22 lata, aktywnie niosąc pomoc osobom potrzebującym. Znane są jej dzieła – te stałe w postaci specjalistycznych placówek i te w postaci akcji pomocowych m.in. w minionym roku każda z poszkodowanych rodzin w wyniku przejścia trąby powietrznej otrzymała pomoc finansową o wartości 12 tysięcy złotych. Troską otaczane są także osoby niepełnosprawne rehabilitowane społecznie i zawodowo; a także osoby starsze i chore, które potrzebują specjalistycznej pomocy. Wielu z nas na co dzień ma okazję obserwować ogromną różnorodność działań, jakie podejmuje nasza diecezjalna Caritas, także w innych krajach. W tym roku zamierzamy dopomóc w zakupie zbiorników gromadzących wodę deszczową na terenach misyjnych w Papui Nowej Gwinei. To dzięki Wam Caritas może pomagać, rozwijając z roku na rok zakres działalności.

Dlatego też dziś, Drogie Siostry i Bracia, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących, o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wpłaty z tytułu 1% pozwolą pelplińskiej Caritas na realizację wielu bardzo potrzebnych projektów.

Za ten szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.

Wasz Biskup
+ Ryszard Kasyna