DIECEZJALNE FORUM DUSZPASTERSKIE „U ŹRÓDŁA ŁASKI”

Wydział Duszpasterski zaprasza wszystkich, którzy pragną odnowy diecezji pelplińskiej, do udziału w kolejnym Diecezjalnym Forum Duszpasterskim „U źródła łaski”, które odbędzie się 18 maja br. w bazylice katedralnej w Pelplinie.

Plan spotkania:

9.00 – 9.45 spotkanie delegatów rad parafialnych;

10.00 Msza Święta pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny

11.00 konferencja biskupa pomocniczego Arkadiusza Okroja „Formacja czy deformacja?”;

11.45 czas na rozmowy, kawę/herbatę;

12.15 spotkania w trzech grupach: katecheci, delegaci rad parafialnych i pozostali uczestnicy spotkania;

13.15 spotkanie z biskupem diecezjalnym Ryszardem Kasyną i biskupem pomocniczym Arkadiuszem Okrojem;

13.45 modlitwa o wylanie Ducha Świętego dla naszej diecezji;

ok. 14.30 zakończenie.

Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu należy dokonać w terminie od 24 kwietnia do 15 maja za pomocą formularza na stronie http://nacalyswiat.pl/ lub na adres mailowy: wydzialduszpasterski@diecezja-pelplin.pl.