Życzenia Biskupa Pelplińskiego.

Umiłowani Siostry i Bracia!

W Kościele trwa obecnie błogosławiony czas synodu – czas spotkania, słuchania i rozeznawania. Słuchamy siebie nawzajem, ale szczególnie pragniemy usłyszeć, co Bóg mówi do Kościoła.

Bóg zaś przemawia do nas w tym czasie przez doświadczenie Narodzenia swojego Syna. Przeżywamy dzisiaj bliskość i moc Boga, niezależnie od tego jak bardzo sytuacja, w której się znajdujemy, wydawałaby się trudna. Doznajemy Jego Miłości, tak niezwykłej i czystej jako nowonarodzone Dziecko. Oddajemy jak pasterze chwałę i cześć Jezusowi, który błogosławiąc, daje nam siłę do niesienia Dobrej Nowiny całemu światu. 

W tę noc [ten dzień] życzę Wam, Siostry i Bracia, zdolności słuchania Boga, który objawia się w rzeczach małych. Życzę umiejętności słuchania bliźniego, zarówno tego bliskiego – męża, żony, dzieci, rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół, jak i tego bliźniego, który wydaje się być daleko – inaczej myślącego, zdystansowanego od Kościoła, proszącego o wsparcie, przez którego także objawia się Bóg. Życzę Wam, abyście byli usłyszani i wysłuchani, zwłaszcza kiedy dzielicie się ważnymi dla Was sprawami. Nikt bowiem – w imię Emmanuela, Boga z nami – nie może być przecież zapomniany, niezrozumiany czy odepchnięty przez drugiego, aby nigdy nie powtórzyła się sytuacja z Betlejem, kiedy dla Bożego Syna „nie było miejsca w gospodzie” (Łk 2,7).

Niech tym bożonarodzeniowym życzeniom, w całym Nowym 2022 Roku towarzyszy błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Wasz biskup 
+ Ryszard

Pelplin, dnia 25.12.2021 r.

Modlitwa za synod.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

Pielgrzymka

XXX PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

Dane kontaktowe do przewodników poszczególnych grup.

Grupa Lęborska: przewodnik ks. Mateusz Szulc, ul. Teligi 22, 84-300 Lębork,
tel. 888 244 046; wychodzi 28 lipca 2021 r. z Parafii pw. NMP Królowej Polski
w Lęborku o godz. 900; w Kościerzynie łączy się z grupą Kaszubską.

Grupa Kartuska: przewodnik ks. Marcin Hopa, ul. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy, kom. 530 435 721; wychodzi 29 lipca  2021 r. z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Kartuzach o godz. 700; w Kościerzynie łączy się z grupą Kaszubską.

Grupa Bytowska: przewodnik ks. Marek Rekowski, ul. Jana Pawła II 22, 77-100 Bytów, tel. 787 842 072; wychodzi 29 lipca 2021 r. o godz. 700 z Parafii
pw. św. Katarzyny w Bytowie; w Chojnicach łączy się z grupą Chojnicką.

Grupa Kaszubska: przewodnik ks. Łukasz Delewski, pl. Jana Pawła II 1, 83-400 Kościerzyna, kom. 667 886 741; wychodzi 30 lipca 2021 r.  o godz. 630 z Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Grupa Tczewska: przewodnik, ks. Piotr Lipkowski, Ogród Biskupi 1,  83-130 Pelplin, tel. kom.: 505 096 404; wychodzi 30 lipca 2021 r. o godz. 700 z Parafii
pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie.

Grupa Chojnicka: przewodnik ks. Marek Bogusz, pl. Kościelny 5, 89-600 Chojnice, tel. 728 461 015; wychodzi 31 lipca 2021 r. o godz. 700 z Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Grupa Kociewska: przewodnik ks. Piotr Pruski, 83-200 Starogard Gd., ul. Pomorska 4A, tel. kom. 600 675 212; wychodzi 31 lipca 2021 r. o godz. 630 z Parafii
pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.

Grupa Świecka: przewodnik ks. Michał Choszcz, ul. Ks. St. Krausego 2, 86-105 Świecie,   tel. kom.: 512 814 890; wychodzi 2 sierpnia 2021 r. o godz. 900 z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Świeciu.

Kierownik pielgrzymki: ks. Tomasz Mońko, Al. MB Fatimskiej 21, 89-600 Chojnice, tel. 509 117 868.