Pielgrzymka

XXX PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

Dane kontaktowe do przewodników poszczególnych grup.

Grupa Lęborska: przewodnik ks. Mateusz Szulc, ul. Teligi 22, 84-300 Lębork,
tel. 888 244 046; wychodzi 28 lipca 2021 r. z Parafii pw. NMP Królowej Polski
w Lęborku o godz. 900; w Kościerzynie łączy się z grupą Kaszubską.

Grupa Kartuska: przewodnik ks. Marcin Hopa, ul. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy, kom. 530 435 721; wychodzi 29 lipca  2021 r. z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Kartuzach o godz. 700; w Kościerzynie łączy się z grupą Kaszubską.

Grupa Bytowska: przewodnik ks. Marek Rekowski, ul. Jana Pawła II 22, 77-100 Bytów, tel. 787 842 072; wychodzi 29 lipca 2021 r. o godz. 700 z Parafii
pw. św. Katarzyny w Bytowie; w Chojnicach łączy się z grupą Chojnicką.

Grupa Kaszubska: przewodnik ks. Łukasz Delewski, pl. Jana Pawła II 1, 83-400 Kościerzyna, kom. 667 886 741; wychodzi 30 lipca 2021 r.  o godz. 630 z Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Grupa Tczewska: przewodnik, ks. Piotr Lipkowski, Ogród Biskupi 1,  83-130 Pelplin, tel. kom.: 505 096 404; wychodzi 30 lipca 2021 r. o godz. 700 z Parafii
pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie.

Grupa Chojnicka: przewodnik ks. Marek Bogusz, pl. Kościelny 5, 89-600 Chojnice, tel. 728 461 015; wychodzi 31 lipca 2021 r. o godz. 700 z Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Grupa Kociewska: przewodnik ks. Piotr Pruski, 83-200 Starogard Gd., ul. Pomorska 4A, tel. kom. 600 675 212; wychodzi 31 lipca 2021 r. o godz. 630 z Parafii
pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.

Grupa Świecka: przewodnik ks. Michał Choszcz, ul. Ks. St. Krausego 2, 86-105 Świecie,   tel. kom.: 512 814 890; wychodzi 2 sierpnia 2021 r. o godz. 900 z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Świeciu.

Kierownik pielgrzymki: ks. Tomasz Mońko, Al. MB Fatimskiej 21, 89-600 Chojnice, tel. 509 117 868.

Życzenia.

ŻYCZENIA    BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO
NA    UROCZYSTOŚĆ    
ZMARTWYCHWSTANIA    PAŃSKIEGO

Siostry i Bracia! 

Bracia Kapłani!

Od ponad roku nasze życie zmieniło się radykalnie z powodu pandemii. Próbujemy żyć zwyczajnie, ale co jakiś czas choroba kogoś bliskiego, kwarantanna lub izolacja, informacja o śmierci, o liczbie dziennych zachorowań i inne powodują, że lęk – a czasami poczucie bezradności – pojawia się w naszych sercach. To właśnie w takim czasie z całą mocą słyszymy radosne: Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! 

Jeśli z wiarą otworzymy się na tajemnicę Zmartwychwstałego, zagości w nas nadzieja, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych; że Ten który jest Zwycięzcą śmierci, piekła 
i szatana jest silniejszy od wszelkiego zła, strachu, ciemności oraz grzechu; że Jego Miłość uzdrawia i daje siłę do zmagania się z trudami codziennego życia. 

W Uroczystość Wielkanocną życzę Wam wszystkim Siostry i Bracia, aby Pan umocnił i pogłębił naszą wiarę oraz obdarzył nas miłością wobec tych, których postawił na naszej drodze. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was dobrym zdrowiem i siłą do podejmowania trudnych wyzwań, niech oddali chorobę i da nadzieję na każdy dzień.

Z serca wszystkim Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

      Wasz biskup + Ryszard Kasyna

Pelplin, dnia 4 kwietnia 2021 r.

Modlitwa, post, jałmużna.

Okres Wielkiego Postu to czas szczególny dla nas wszystkich. To czas, kiedy możemy się też zmagać z oddawaniem tego co dla nas cenne i po ludzku patrząc ważne. Oddajemy swój czas na modlitwę, rezygnujemy z naszej wygody poszcząc i wreszcie dzielimy się naszymi dobrami oddając jałmużnę. Ale czy na pewno to mu coś oddajemy. Czy może jednak to my zbieramy coś co możemy zabrać ze sobą po śmierci? Kościół wyposaża  nas w sposobność  do czynienia  dobra dla drugo człowieka i to pewnie wielu z nas czyni na co dzień, jednak ten szczególny czas dyscyplinuje nas do większej w tej materii gorliwości. Zajrzyjmy do Starego Testamentu, a dokładnie do Księgi Syracha: „Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości, a w chwili potknięcia się znajdzie podporę” (Syr 3). Jałmużna daje wiele dobra obdarowanym, ale daje jeszcze więcej obdarowującym. Zebrana do skarbonek wspiera dzieła charytatywne parafii, a także dzieło wskazane przez księdza Biskupa w diecezji. W tym roku jest to Fundacja Małych Stópek. Niech nasza hojność owocuje w tych dziełach i przyczynia się do wspierania życia poczętego. Skarbonka Wielkopostna to nie lekcja oszczędzania, a nawet zbierania tego co nam zbywa, nie jest też lekcją filantropii. To wartościowa akcja dla całej rodziny. To przestrzeń, w której możemy przekazywać naszym dzieciom, że chrześcijanin to człowiek, który widzi potrzebę drugiego człowieka i reaguje. Wobec tego ważnym jest, aby w tę akcję włączyła się cała rodzina, nie ograniczajmy mocy tej skarbonki do dziecięcego biurka lub regału w pokoju. Niech ta hojność zaraża wszystkich.

Można też wesprzeć dzieła Caritas odliczając 1% podatku.