Zostań katechetą.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia podyplomowe realizowane będą w Pelplinie i w Toruniu.

Charakterystyka studiów:

· czas trwania: 4 semestry;

· koszt studiów: semestr zimowy 1 280 zł, semestr letni 1 280 zł;

· termin rozpoczęcia studiów: październik 2023 r., zajęcia odbywają się w soboty;

· warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń;

· termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2023 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37;

· wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).

Wszelkich informacji udziela ks. hab. dr hab. Janusz Szulist (szulist@umk.pl). Są one także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/. Dane kontaktowe Wydziału Teologicznego: (056) 6114990; 6114994; e-mail: teologia@umk.p