Wyjazd na beatyfikację…

Serdecznie zachęcamy do wyjazdu na uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się dnia 7 czerwca 2020 r. o godz. 12. 00 na pl. Piłsudskiego w Warszawie.  W programie wyjazdu oprócz uczestniczenia
w uroczystościach beatyfikacyjnych przewidziano, również zwiedzanie stolicy.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem, proszone są o dokonanie zapisu
w sekretariacie szkoły do 15 marca 2020 r. Koszt wyjazdu: 100 zł.

Termin zgłoszeń jest tak szybko, ponieważ musimy zgłosić wyjazd do diecezji,
która przekaże nam wejściówki na plac uroczystości.

Anna Klonowska-Dorszyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Leśnie

Ks. Damian Drozdowski