Uroczystości odpustowe za nami.

 Za nami już uroczystości odpustowe. Bardzo serdecznie dziękuję za pięknie przeżywane rekolekcje, za liczny Wasz udział, również w nabożeństwie drogi krzyżowej ulicami Leśna i nabożeństwie fatimskim. Dziękuję księdzu Jarosławowi Kubiakowi za wygłoszone nauki rekolekcyjne i za wspólną modlitwę. Dziękuję druhom z OSP za pomoc na drodze krzyżowej. Dziękuję scholi parafialnej. Dziękuję zaangażowanym w liturgię odpustową, panu organiście, służbie liturgicznej, chórowi parafialnemu, niosącym feretrony, chorągiew, baldachim. Dziękuję wszystkim przybyłym kapłanom z dekanatu, dziękuję siostrom franciszkankom i paniom za pomoc w plebanii.