„Tak Pomagam”.

Już po raz kolejny Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii przeprowadziła zbiórkę żywności. Wolontariusze zbierali żywność dwa dni i sporządzili paczki, które były dostarczone osobom potrzebującym na terenie naszej parafii. Serdecznie dziękujemy właścicielom sklepu za możliwość przeprowadzenia zbiórki, wolontariuszom, kandydatom do bierzmowania za pomoc w sklepie i wszystkim darczyńcom za okazane serce!