Studia teologiczne.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również
do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia podyplomowe realizowane będą w Pelplinie i w Toruniu.

Charakterystyka studiów:

  • czas trwania: 4 semestry;
  • koszt studiów: semestr zimowy 1.280 zł, semestr letni 1.280 zł;
  • termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r., zajęcia odbywają się w soboty;
  • warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń;
  • termin i miejsce składania dokumentów: do 20 września 2024 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37;
  • wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).

Wszelkich informacji udziela ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (szulist@umk.pl).
Są one także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/. Dane kontaktowe Wydziału Teologicznego: (056) 611 49 90; 611 49 94; e-mail: teologia@umk.pl.