Ścinanie kani w Leśnie.

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury „Folknij se” zaprasza 19 czerwca do Leśna na godzinę 19.00 na kaszubskie widowisko obrzędowe „Ścinanie kani”. 

Widowisko zaprezentuje Zespół Pieśni i Tańca oraz Kapela Krëbane. Gościnnie wystąpią aktorzy z Teatru Obrzędu Ludowego Zaboracy, którego kierownik Danuta Miszczyk jest autorką scenariusza widowiska. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Jeziorze Leśno Dolne.