Rekolekcje dla nauczycieli, wychowawców i katechetów.

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej zaprasza nauczycieli, wychowawców i katechetów do wzięcia udziału w wakacyjnych rekolekcjach pt. „Serce Dawida – spotkanie z Bożym Miłosierdziem”, które odbędą się w Pelplinie w dniach 24-27 czerwca 2024 roku w budynku Collegium Marianum (Aleja Cystersów 2).

Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek o godz. 12.00, a zakończenie w czwartek o godz. 11.00. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Rafał Muda, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, diecezjalny wizytator katechetyczny.

Osoby pragnące wziąć udział w rekolekcjach proszone są o zarejestrowanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego – https://katecheza.diecezja-pelplin.pl/zapisy-na-rekolekcje/ Po zarejestrowaniu należy uiścić opłatę w wysokości 300 zł. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy otrzymają potwierdzenie rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.