Prace konserwatorskie.

Zakończył się pierwszy etap, kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianego stropu w prezbiterium, w jednym z najcenniejszych zabytków w Województwie Pomorskim, kościele z XVII w. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie.

Prace przeprowadzone zostały dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pełna konserwacja stropu wykonana została przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów od malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej: mgr Agnieszkę Katarzynę Przepiórę i mgr Michała Ziemkiewicza, badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt koordynował ks. Damian Drozdowski proboszcz Parafii w Leśnie. Nadzór konserwatorski z ramienia Diecezji Pelplińskiej sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków, ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz inspektorzy z ramienia Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.