Poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej.

Rozpoczęliśmy miesiąc maj i miesiąc nabożeństw majowych. Są one w naszym parafialnym kościele, ale przy krzyżach i przy kapliczkach na terenie całej parafii. 1 maja 2023 na nabożeństwie majowym w Przymuszewie odbyło się poświęcenie odrestaurowanej w zeszłym roku figury Matki Bożej Fatimskiej.

Po nabożeństwie było wspólne spotkanie i poczęstunek. Ślicznie dziękujemy mieszkańcom Przymuszewa za zorganizowanie tej pięknej uroczystości.