Pogrzeb

29.03.2020 roku zmarł nasz parafianin Ryszard Smentek
zamieszkały przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Różaniec w domu do dnia pogrzebu o godz. 18.00

Pogrzeb odbędzie się w środę 1.04.2020 o godz. 11.00 
w naszym kościele parafialnym.

Z POWODU SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W NASZYM KRAJU NA RÓŻAŃCU 
I NA MSZY POGRZEBOWEJ BĘDZIE TYLKO NAJBLIŻSZA RODZINA. 

Ofiarujmy za śp. Ryszarda modlitwy w naszych domach. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…