Podziękowanie i prośba…

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim za zrozumienie obecnej sytuacji i za modlitwę zanoszoną w swoich domach w ostatnią niedzielę. Pewnie ten stan utrzyma się jeszcze jakiś czas, dlatego zostańmy w domach i unikajmy dużych skupisk ludzi.

Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentów dokonano podziału parafii na zwiększoną ilość mszy świętych. Na żadnej z nich nie przekroczyliśmy wymaganej liczby wiernych. Dziękuję sołtysom w naszej parafii za przekazanie informacji wiernym.

Dziękuję panom strażakom za czuwanie na każdej mszy, aby dozwolona liczba wiernych nie została przekroczona. Dziękuję wiernym, którzy przyszli modlić się dla nas w tak trudnym czasie. Dziękuję ks. Andrzejowi Szopińskiemu za pomoc w sprawowaniu mszy świętych.

W najbliższą niedzielę jeżeli sytuacja się nie zmieni, porządek mszy będzie taki sam. Proszę monitorować stronę internetową, jeżeli coś ulegnie zmianie zaraz tą informację podam do wiadomości wiernych.

Proszę o duchową łączność – każdego dnia o godz. 20.30 odmawiajmy różaniec
o szybkie ustanie pandemii. Każdego dnia w miarę możliwości w kościele bez udziału wiernych również zanoszę tę prośbę za przyczyną Matki Bożej w świętym różańcu.

Z darem modlitwy – ks. proboszcz Damian Drozdowski