Piękne pielgrzymowanie.

Dni 11 i 12 maja 2024 to przepiękny czas pielgrzymowania na Kalwarię Wielewską na uroczystości odpustowe. W tym roku wyruszyło z Leśna 280 pielgrzymów. W drodze towarzyszyły nam Siostry Franciszkanki z Orlika. Po zakończonych uroczystościach wracało w pielgrzymce 80 osób. Najmłodszy pielgrzym miał 7 miesięcy. Wszystkim szczerze gratulujemy i dziękujemy za piękny czas wspólnej modlitwy w drodze.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnym pielgrzymowaniu, a strażakom z OSP Leśno dziękuję za zabezpieczenie pielgrzymki. Dziękuję scholii za animację śpiewu, niosącym krzyż, feretron, chorągwie i tuby. Dziękuję Siostrom Franciszkankom za wspólną modlitwę. Dziękuję panu Arkadiuszowi Warnke i panu Ryszardowi Łonskiemu za transport bagaży, członkiniom KGW z Leśna i pani Elżbiecie Łonskiej i innym paniom za poczęstunek.