Peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii Leśno.

Czym jest peregrynacja?

Peregrynacja to uroczyste przenoszenie lub przewożenie relikwii, obrazów w celach kultowych.

Doskonale pamiętamy z lat dzieciństwa peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pomysł peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zrodził się w 1956, gdy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony był w procesji po Wałach Jasnej Góry, a zgromadzeni ludzie wołali „Matko, przyjdź do nas”. Peregrynacja ta miała przygotować polski Kościół do Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Z inicjatywy kardynała Wyszyńskiego został wykonany duplikat obrazu. Ostateczna decyzja w sprawie nawiedzenia wszystkich polskich parafii i diecezji zapadła 11 kwietnia 1957r. na 45. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski. W maju 1957r. kopię tę prymas Wyszyński zawiózł do Rzymu, gdzie 14 maja papież Pius XII dokonał jej poświęcenia.

Pierwszy etap nawiedzenia kopii obrazu trwał od 1957 do 1980 roku. W święto Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze nastąpił symboliczny obrzęd zetknięcia oryginalnego obrazu z poświęconą kopią. Trzy dni później, 29 sierpnia, kopia jasnogórskiej ikony rozpoczęła swą pielgrzymkę po kraju. 4 września 1966 roku obraz został siłą odebrany przez władze komunistyczne w drodze z Warszawy do Katowic.
12 października 1980r. zakończył się I etap nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce. Drugi etap nawiedzenia kopii jasnogórskiej ikony rozpoczął się 4 maja 1985 roku w Drohiczynie i trwa do dziś.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Dnia 28 lipca 2023 roku ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna uroczyście ogłosił, że Matka Boża Nieustającej Pomocy stała się główną patronką diecezji pelplińskiej.

„W 780 rocznicę powstania diecezji chełmińskiej, zwanej obecnie pelplińską, chcę podzielić się z Wami radością, że na prośbę moją oraz wielu kapłanów i wiernych naszej diecezji, Dykasteria Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – na mocy uprawnień nadanej jej przez papieża Franciszka – wyraziła zgodę, aby Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy była główną patronką naszej diecezji (…) Prośmy, aby Maryja nieustannie przychodziła z pomocą w wielorakich potrzebach naszych, byśmy potrafili jeszcze gorliwiej oddawać cześć Jej Synowi”.

Z inicjatywy księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny miała rozpocząć się w każdej parafii peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy (…), jako przygotowanie wiernych do Jubileuszowego Roku Świętego.

Peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Leśnie.

Dnia 21 lutego 2024 roku na zakończenie rekolekcji wielkopostnych rozpoczęliśmy peregrynację obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Leśnie. Maryja zawita do naszych domów, aby zjednoczyć nas w modlitwie. Ikonie towarzyszy księga peregrynacyjna, w której przedstawiciel rodziny może zamieścić pamiątkowy wpis oraz modlitewnik, który posłuży pomocą w czasie adorowania Matki Bożej.

Zasady peregrynacji:

Plan peregrynacji będzie ogłaszany sukcesywnie w ogłoszeniach parafialnych.

Ikona Matki Bożej przebywa w danej rodzinie przez jedną dobę.

Przyjęcie obrazu pod swój dom jest dobrowolne.

Obraz przekazujemy w porozumieniu z sąsiadami około godziny 19.00. Dobrym zwyczajem jest, że rodzina, która przejmuje obraz przychodzi po niego do rodziny, która go gościła przez dobę w swoim domu.

W domu przygotowujemy odpowiednie miejsce (ołtarzyk), by tam mógł być umieszczony obraz (można wykonać zdjęcie i przesłać je na adres e-mail parafii).

Przedstawiciel rodziny może dokonać wpisu w księdze peregrynacyjnej (niech to będzie wpis krótki).

Pod koniec peregrynacji przy danej ulicy lub rejonie parafii kontaktujemy się z księdzem proboszczem, aby dalej dobrze pokierować peregrynacją.

Wszystkie rodziny, które uczestniczą w peregrynacji będą objęte modlitwą na środowej nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W miarę możliwości spędźmy przy ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy na wspólnej modlitwie, jak najwięcej (…) czasu. Niech wspólna modlitwa, czy też rodzinna rozmowa o sprawach wiary, jednoczy nasze rodziny.