Ogłoszenia 20.11.2022

W dzisiejszą niedzielę msze o  8.00, 10.00 i o 11.30. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Dzisiaj w Brusach odbywać się będzie dekanalny dzień młodzieży, na który pojedzie reprezentacja z naszej parafii.

W środę po mszy o 18.00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek okazja do spowiedzi od godziny 16.00 do 16.45. Podczas spowiedzi adoracja Najświętszego Sakramentu i na jej zakończenie koronka do Bożego Miłosierdzia o dar nowych powołań. Po mszy o 18.00 spotkanie grupy Domownicy Boga w świetlicy wiejskiej.

W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie Ofiarowania NMP (21.11), św. Cecylii (22.11), św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy (24.11.), św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25.11.).

Dlatego we wtorek we wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej otoczmy naszą modlitwą parafialny chór, scholę i panią organistkę i pana organistę.

Parafialny Zespół Caritas informuje, że osoby zainteresowane pomocą żywnościową proszone są, by z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) pobrać zaświadczenie o dochodach i złożyć je do końca listopada w biurze parafialnym. Kwalifikowani są do pomocy ci, którzy nie przekroczyli progu dochodowego 1707,20 zł lub 1320 zł na osobę w rodzinie.

Duszpasterze młodzieży z naszej diecezji organizują wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku.  Koszt wyjazdu  4000 zł. Proszę chętnych o zgłaszanie się do mnie jak najszybciej. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy na adorację połączoną z uwielbieniem, pod hasłem: „Pan jest blisko!”, wprowadzającą w czas Adwentu, która odbędzie się w sobotę 26 listopada o godz. 19:30
w kaplicy Sióstr Franciszkanek w Orliku. Po niej dla chętnych spotkanie przy herbacie.

W następną niedzielę rozpoczynamy adwent i tym samym wkraczamy w nowy rok liturgiczny. Warto w tym tygodniu poszukać lampion, który przyda się na msze roratnie.

Od przyszłego tygodnia druhny i druhowie z OSP Leśno rozpoczną rozprowadzanie kalendarzy ściennych wszystkim mieszkańcom naszej parafii, tak jak to było w ubiegłych latach. Bardzo prosimy o wsparcie finansowe naszej jednostki, gdyż zebrane pieniądze mamy zamiar przeznaczyć na zakup zewnętrznego defibrylatora AED. Będzie on zamontowany na zew. ścianie budynku remizy. Każdy kto będzie potrzebował będzie mógł go użyć. Po otwarciu kapsuły defibrylatora uruchomi się system powiadamiania strażaków oraz automatycznie załączy się syrena, także ratownicy dotrą w bardzo szybkim czasie do osoby potrzebującej pomocy. Koszt zakupu defibrylatora to na chwilę obecną 10 tyś. złotych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w ciężkich czasach, ale zdrowie i życie naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Jeśli uda się nam przeprowadzić to przedsięwzięcie będziemy pierwszą wsią w naszej gminie, która posiada takie urządzenie. Liczymy na wasze wsparcie i jednocześnie dziękujemy i nie zapominamy, że już wielokrotnie nam pomagaliście. Ze strażackim pozdrowieniem. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. OSP. Leśno.

W dniach 2 i 3 grudnia 2022 r. Caritas organizuje zbiórkę żywności, której celem jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących. Zbiórka będzie przeprowadzana także przez Caritas naszej parafii.

Dnia 10.12. odbędzie się świąteczne spotkanie dla dzieci z Mikołajem w świetlicy wiejskiej w Leśnie. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

Nasi ministranci na dekanalnych zawodach w Brusach wywalczyli I miejsce w kategorii lektor starszy i II miejsce w kategorii ministrant młodszy. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy organizatorom turnieju i opiekunom.

Do nabycia kolejny numer czasopisma „W Rodzinie”.

 Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.

                                                                                                                ks. Damian Drozdowski

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

+ Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku