Nowe Róże Różańcowe.

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi  Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie i uczynił jego patronką rzymską męczenniczkę – Św. Filomenę. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej wyniszczonej rewolucjami i krwawymi rozruchami Francji, a następnie na całym świecie. Do Polski dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje w niemal każdej parafii.

W naszej parafii mamy 15 Róż Żywego Różańca i za każdą osobę z tych Róż dziękujemy Bogu.

Z ogromną radością przyjmujemy dar ludzi, którzy od dnia 5.11.2023 roku włączeni zostali w dwie nowe róże, które będą modlić się o jedność i miłość w rodzinach to róża bł. Rodziny Ulmów i o świętość kapłanów, osób konsekrowanych i o dar nowych powołań to ci zjednoczeni w róży bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Radość jest tym większa, że część członków nowych Róż to ludzie młodzi, którzy podjęli nieustającą modlitwę.