Nowa rada duszpasterska i ekonomiczna.

W dniu 4.10.2023 odbyło się pierwsze spotkanie nowej rady duszpasterskiej i ekonomicznej naszej parafii, która została zatwierdzona przez Księdza Biskupa Diecezjalnego. Na spotkaniu zostały omówione ważne zagadnienia z życia naszej wspólnoty parafialnej.

W skład rady duszpasterskiej weszli:

Chełmowska Malich Sylwia, Frymark Michalina, Gliszczyński Mateusz, Kin Teresa, Lepak Paulina, Szczepańska Dorota, Szreder Wiesława

W skład rady ekonomicznej weszli:

Jażdżewska Ewa, Kin Jan, Łacki Władysław, Łonska Elżbieta, Ludwik Szymlek, Warnke Zdzisław, Warsiński Piotr.

Nowym członkom rady dziękuję za otwartość i gotowość współpracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkich parafian zachęcamy do aktywnego animowania życia parafialnego.

Ks. Damian Drozdowski