Niedziela Misyjna 18.10.2020

W minioną niedzielę w naszej parafii wraz z całym Kościołem Powszechnym obchodziliśmy niedzielę misyjną. Dzieci z koła misyjnego pod opieką s. Sancji i pani Teresy zaprezentowały się w strojach misyjnych, animowały liturgię mszy świętej i przybliżały nam rzeczywistość misji. Podczas mszy dzieci otrzymały legitymacje uczestników koła misyjnego i deklarację kandydatów. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą troskę o misje!!!

Ks. Damian Drozdowski