Nabożeństwo fatimskie

„Nie ma w życiu problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą różańca”
to słowa siostry Łucji, której objawiła się Matka Boża. Podobnie św. Jan Paweł II, który w jednej ze swoich pierwszych papieskich katechez mówił o różańcu: „Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim” 

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek do kościoła parafialnego w Leśnie na godz. 20.00