Kongres Róż Różańcowych i Kongres Misyjny w Pelplinie.

Członkowie naszych wspólnot Róż Różańcowych uczestniczyły dnia 7.10.2023 roku w Pelplinie na Kongresie Różańcowym, a członkowie Koła Misyjnego naszej parafii na Kongresie Misyjnym, który odbył się 21.10.2023 również w Pelplinie. Uczestnicy wydarzeń są umocnieni doświadczeniem wspólnoty. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólne wyjazdy.