Życzenia.

Zdjęcie z naszego parafialnego kościoła – jeszcze przed Pasterką 🙂

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowym 2022 Rok! Życzmy sobie, aby nowo narodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Błogosławionych Świąt spędzonych w gronie rodzinnym życzy

ks. Damian Drozdowski

Synod i moje w nim zadanie.

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła.

Zapraszam Wszystkich do wypełnienia ankiety synodalnej z bardzo ważnymi pytaniami. Wasze szczere wypowiedzi pozwolą Kościołowi być bardziej wspólnotą zbliżającą nas do siebie i do Boga.

Proszę Wszystkich zainteresowanych o wypełnienie ankiety, którą znajdziecie w poniższym linku: https://forms.gle/4cP9ADFWFSndXdwWA

Odpowiedzi prosimy przesłać do 20 listopada 2021 roku.

Bóg zapłać!

Nowi ceremoniarze.

W sobotę 25.09.2021 roku w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyła się promocja na ceremoniarzy. Wśród nich było 5 ministrantów z naszej parafii: Teofil Dorszyński, Mateusz Gliszczyński, Marcel Lubiński, Karol Łonski, Kacper Męcikalski. Szczerze gratulujemy podjętej nauki i formacji, która odbywała się w Pelplinie i życzymy nowym ceremoniarzom radości z wykonywanej posługi

Dzień parafialnego odpustu.

Misje zakończył dzień parafialnego odpustu. Tradycyjnie jest to niedziela przypadająca po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. Kazania wygłosił i przewodniczył sumie odpustowej kanclerz kurii w Pelplinie ks.. dr Adam Kałduński.

Dziękuję wszystkim uczestniczącym w Misjach Świętych. Dziękuję za obecność i za zaangażowanie na różnych płaszczyznach. Niech czas, który nas tak licznie gromadził pomnoży w nas wiarę i przybliży nas do Boga.

Misje za nami…

W dniach 11-19.09.2021 pod hasłem; “Samych siebie badajcie, czy trwacie w wierze” przeżywaliśmy nasze parafialne misje święte. Nauki misyjne głosił ks. Radosław Karczewski z Bysławka.

Misje były bogate w przeżycia duchowe. Doświadczaliśmy tego na mszach i nabożeństwach.

W niedzielę odbyło się nabożeństwo fatimskie za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona szkoły w Leśnie.

W poniedziałek odbył się koncert p. Tomasza Kamińskiego. Towarzyszyli mu jego syn Jan Paweł Kamiński i Krzysztof Mróz.

Koncert odbył się dzięki życzliwości sponsorów:
Nadleśnictwo Przymuszewo –  Artur Kowalski
POLI – Marian Holz
TAD BUD – Tadeusz Gołuński
Usługi komunalne – Urszula Kloskowska
Zakład zegarmistrzowski i Jubilerski –  Katarzyna i Błażej Chełmowscy
Punkt Apteczny – Cecylia i Marek Bobkowscy
Transport ciężarowy i Handel Drewnem – Beata Zblewska
Barbara Zblewska -Hinc
Anonimowy darczyńca
Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy!!!

We wtorek w święto Podwyższenia Krzyża odbyło się nabożeństwo adoracji krzyża.

W środę modliliśmy się o dar nowych powołań. Bardzo cieszyliśmy się z udziału w liturgii naszych sióstr franciszkanek z Orlika.

W czwartek modliliśmy się z chorymi i za chorych. Wielu z nich przyjęło sakrament namaszczenia chorych. W piątek wyszliśmy na ulice Leśna, by uczestniczyć w nabożeństwie drogi krzyżowej. Licznie zgromadzeni wierni pod opieką Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji przeżywali to niezwykłe nabożeństwo. krzyż niosły różne grupy wiernych a rozważania czytała młodzież.

W sobotę na mszach świętych wielu małżonków odnowiło małżeńskie przyrzeczenia a wieczorem odbyło się spotkanie dla małżonków w domu kultury w Leśnie.

Koncert 15.08.2021

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15.08.2021 o godz. 15.00 w naszym kościele parafialnym odbył się koncert rodzinny na skrzypce i wiolonczelę. Wystąpiły panie Maria Sławek i Małgorzata Kuziemska-Sławek. Panie odegrały utwory takich artystów jak: J.S. Bach, E. Ysaye, A. Vivaldi, B. Bartok, G. Bacewicz, G.F. Haendel, J. Halvorsen. Piękny godzinny koncert zorganizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leśna. Dziękujemy artystkom, organizatorkom i wszystkim, którzy skorzystali z tego pięknego wydarzenia. I czekamy na kolejne takie koncerty.