III Festyn Parafialny.

W niedzielę 9.06.2024 r. odbył się III Parafialny Festyn w Leśnie. Dzięki Bożej Opatrzności przy pięknej pogodzie spędziliśmy razem wspólnie niedzielne popołudnie. Bardzo serdecznie chcemy podziękować Kołom Gospodyń Wiejskich za pyszne poczęstunki, dziękujemy Panu Sołtysowi Ludwikowi Szymlekowi i Radzie Sołeckiej oraz Stowarzyszeniu Ziemia Zaborska za współną organizację tego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim parafianom i gościom przybyłym na festyn.

Swoje podziękowania składamy:

– Panu Mateuszowi Gadzała z rodziną za zasponsorowanie i pomoc w zabawie przy dmuchańcach,

– Pani Animatorce z Mobilnych Animacji Kaszuby,

– Pani Karolinie – kaszubskiej influencerce, za piękny śpiew,

– druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Leśna za pokaz ratownictwa wodnego,
– Nadleśnictwu Przymuszewo za pomoc i zorganizowanie namiotów i krzeseł,

– młodzieży naszej parafii za pyszną domową pizzę,

– Kołu Misyjnemu naszej parafii za stoisko z kwiatami,

– Pani Agnieszce Kotowskiej za stoisko z balonami,

– Pani Halinie Skwierawskiej za udostępnienie sali wiejskiej w Leśnie,

– Panu Błażejowi Chełmowskiemu za prowadzenie festynu,

– Panu Witoldowi Malich za obsługę sprzętu muzycznego,

– Państwu Januszowi i Patrycji Winiarskim za udostępnienie sprzętu muzycznego,

– Panu Janowi Kinowi i strażakom z OSP Leśno za przewóz sprzętu, prace przygotowawcze i porządkowe,

– Pani Marcie Las i młodzieży za zorganizowanie loterii fantowej,

– wszystkim darczyńcom loterii: Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski, Ogrodnictwo Wieccy, Caritas Leśno, Sklep odzieżowo- przemysłowy Olga Szczęsna, Danuta Tadeusz Cisek, Beata Grzegorz Borzyszkowscy, Irena Stanisław Durajewscy, Agata Krzysztof Grajkowscy, Joanna Szymon Zabroccy, Cecylia Marek Bobkowscy, Elżbieta Ryszard Łonscy, Anna Matyszewska, Danuta Jarosław Koseccy, Agata Rogala, Monika Włodzimierz Literscy, Teresa Tadeusz Wysoccy, KGW Zbrzycanki, „Kwiatnica” – Leśno, OSP Leśno.