II Niedziela Wielkiego Postu – AD GENTES.

Od 2006 r. obchodzimy w Polsce w II niedzielę Wielkiego Postu jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. To okazja, byśmy uświadomili sobie, że jesteśmy wspólnotą misyjną. Ostatnim nakazem, jaki Chrystus pozostawił swym uczniom tuż przed Wniebowstąpieniem, był nakaz misyjny. Świadomi naszej odpowiedzialności za misje, jednoczymy się w tym dniu z polskimi misjonarkami i misjonarzami i swą modlitwą,
postem, ofiarą wspieramy ich wysiłki misyjne. Jest to dla nas dzień wspólnotowych błagań o nowe powołania; o to, aby znaleźli się ci, którzy w imieniu Chrystusa i Kościoła udadzą się na krańce świata z Ewangelią dla ubogich.
Od lat ofiary zbierane do puszek w II niedzielę Wielkiego Postu stanowią jałmużnę na misje i przeznaczamy je na wsparcie działalności polskich misjonarek i misjonarzy. Jest to fundusz krajowy, z którego Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy komisji misyjnej KEP pomaga ponad 1700 misjonarzom w realizacji ich posługi ewangelizacyjnej, medycznej, charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej. W imieniu Dzieła Pomocy dziękuję wszystkim darczyńcom za ofiarność i troskę o misje. Bez Waszej wyobraźni miłosierdzia i wrażliwości na potrzeby najuboższych na misjach misjonarze nie posiadaliby środków i nie mogliby nieść im pomocy, jak to czynią obecnie. Dzięki Wam nie głoszą Ewangelii do pustych żołądków, ale karmią i poją głodnych i spragnionych, przyodziewają nagich, służą chorym, samotnym i wykluczonym przez społeczeństwo, opiekują się sierotami i niepełnosprawnymi.

Chcesz zobaczyć co znaczy Twoja pomoc wejdź na stronę: www.adgentes.misje.pl