II Festyn Parafialny.

W niedzielę 28 maja 2023 roku po raz drugi odbył się parafialny festyn.

Bardzo serdecznie dziękuję panu Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu Ziemia Zaborska i Kołom Gospodyń Wiejskich z naszej parafii za współorganizację parafialnego festynu. Dziękuję serdecznie parafialnej scholi za piękny śpiew, strażakom z OSP Leśno i Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej za piękny pokaz strażacki, grupie młodzieżowej i ministrantom za pomoc w loterii i pyszną pizzę, pani Magdalenie Etmańskiej z Mobilnych Animacji, pani Justynie Głód za dmuchańce, dziękuję Kołu Misyjnemu za akcję: „Listek nadziei dla Afryki”, grupie „Przebudzeni na Kaszubach”. Dziękuję panu Markowi Bobkowskiemu, pani Marcie Las i wszystkim darczyńcom loterii (lista darczyńców na stronie internetowiej). Dziękuję panu Tomaszowi Dorszyńskiemu za prowadzenie festynu i panu Robertowi Szymlekowi za piękne zdjęcia. Dziękuję Urzędowi Miasta i Gminy Brusy i pani Halinie Skwierawskiej za udostępnienie sprzętu, stołów i krzeseł, dziękuję panu Witoldowi Malichowi za oprawę muzyczną, panu Mirkowi Radtke za obsługę sprzętu, Nadleśnictwu Przymuszewo za krzesła i namioty. I dziękuję Wam wszystkim za przybycie i wspólnie, pięknie przeżyty czas.

Dziękuję darczyńcom loterii a oto oni:

Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski, Studio fryzur AK Agata Kurs, Pizzeria Staromiejska Brusy, Laser Studio, Ogrodnictwo Wieccy, Zakupowy Raj, Caritas Leśno, Danuta i Tadeusz Cisek, Teresa Tadeusz Wysoccy, Cecylia Marek Bobkowscy, Monika Włodzimierz Literscy, Marta Leszek Brzezińscy, Joanna Szymon Zabroccy, Agnieszka Seweryn Warnke, Edyta Bogusław Rudnik, Sabina Radosław Orlikowscy, Agnieszka Tadeusz Gołuńscy, Agnieszka Bartłomiej Janta, Urszula Blażej Janta, Anna Tadeusz Matyszewscy, Regina Piotr Elszkowscy, Mariola Mirosław Lewińscy, Irena Stanisław Durajewscy, Elżbieta Ryszard Łonscy, Nadleśnictwo Przymuszewo, Jan i Teresa Kin, Kwiatnica Brusy, Ewa Kosiedowska.

A oto parę zdjęć z naszego festynu: