Dzień parafialnego odpustu.

Misje zakończył dzień parafialnego odpustu. Tradycyjnie jest to niedziela przypadająca po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. Kazania wygłosił i przewodniczył sumie odpustowej kanclerz kurii w Pelplinie ks.. dr Adam Kałduński.

Dziękuję wszystkim uczestniczącym w Misjach Świętych. Dziękuję za obecność i za zaangażowanie na różnych płaszczyznach. Niech czas, który nas tak licznie gromadził pomnoży w nas wiarę i przybliży nas do Boga.