Duchowa adopcja.

Duchowa Adopcja (modlitwa za dzieci zagrożone aborcją) jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona do Polski.

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Każdego dnia osoby, które przystąpiły do duchowej adopcji dzieci poczętych odmawiają jedną dziesiątkę różańca oraz poniższą modlitwę: 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, “Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Do powyższych modlitw można dołączyć także dodatkowe postanowienia lub wyrzeczenia (np. częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego).

Więcej informacji na stronie: www.duchowaadopcja.info/index.html

Czasem rodzi się dużo pytań odnośnie tej modlitwy, jeżeli chcesz rozwiać wątpliwości to zajrzyj na tę stronę: www.duchowa-adopcja.pl/pytania-i-odpowiedzi/poznawanie-duchowej-adopcji

25 marca 2023 w naszym kościele parafialnym na mszach o godz. 10.00 i 17.00 możesz i Ty podjąć się tej modlitwy! Na uroczyste przyrzeczenia przynieś świecę.