Droga krzyżowa na kalwarii we Wielu…

Już drugi raz w Wielkim Poście ruszyliśmy autokarem i swoimi samochodami do Wiela
na kalwarię. Po koncelebrowanej mszy udaliśmy się na drogę krzyżową, aby tam wsłuchani w rozważania przygotowane przez młodzież z KSM Wiele modlić się w naszych
i polecanych nam intencjach. Za tydzień znowu ruszamy w to święte miejsce,
aby w wyjątkowy sposób na jedynej kalwarii w naszej diecezji przeżywać misterium naszego zbawienia. Bóg zapłać za wspólne pielgrzymowanie!
Ks. Damian