Ćwiczenia strażackie.

We wtorek przeprowadzono ćwiczenia przy naszym kościele parafialnym przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej z Chojnic wraz z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z Leśna, Lubni, Brus, Czapiewic, Czarnowa, oraz Czyczków ćwiczeń ratowniczo gaśniczych. Przeprowadzono je w kilku płaszczyznach, zakładając scenariusze wystąpienia różnych rodzajów zdarzeń, które mogły wystąpić jednocześnie, zarówno na lądzie, jak i wodzie. Obiektem ćwiczeń był kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie wraz z otoczeniem, obejmującym również jezioro Leśno Dolne. Warunki symulacji zdarzeń zakładały błyskawicznie rozprzestrzeniający się pożar w obiekcie sakralnym, a także element ratownictwa wodnego zakładający ratunek tonącego kajakarza. Współpraca jednostek w takich momentach jest kluczowym elementem, decydującym o sprawnym przeprowadzeniu akcji, a także najważniejszym czynnikiem pozwalającym skrócić czas reakcji, a więc decydującym o skuteczności ratowania życia. Działania całego zespołu strażaków-ratowników polegały na zapewnieniu łańcucha dostaw wody z pobliskiej rzeki Młosina, przeprowadzeniu sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej obejmującej ewakuację poszkodowanych z kościoła, a także pomoc tonącemu na jeziorze. Ćwiczenia przeprowadzone zostały celem doskonalenia umiejętności ratownictwa gaśniczego w sytuacji realnego zagrożenia. Takie działania pozwalają na dopracowanie szczegółów dotyczących wzajemnej współpracy między jednostkami, a także dają możliwości dokonania zmian w organizacji akcji w przyszłości. Dzięki temu możliwe jest jeszcze szybsze i sprawniejsze działanie.

Wszystkim zaangażowanym w te ćwiczenia serdecznie dziękujemy.