Chrystus zmartwychwstał!!!

Bóg się rodzi po to, żeby um­rzeć,
a umiera po to, żeby zmar­twychwstać
i tu skry­wa się naj­większy cud !!!


Życzę Wszystkim Wam drodzy parafianie
nieus­tanne­go obu­miera­nia dla siebie, 
a w miej­sce swoich śmier­ci 
ciągłych na­rodzin Jezusa. 

Z darem modlitwy i najlepszymi
z życzeniami Wielkanocnymi

Ksiądz proboszcz. Damian Drozdowski