Caritas.

Za nami pierwsza akcja reaktywowanego Parafialnego Zespołu Caritas. Dzięki życzliwości wiernych udało się wesprzeć działalność parafialnej Caritas. Jak się okazało – można myśleć o zmarłych równocześnie myśląc o żywych. Panie z Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzały przy kościele znicze a ich wyższa cena była cegiełką od wiernych dla potrzebujących. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.