Niedziela Misyjna 18.10.2020

W minioną niedzielę w naszej parafii wraz z całym Kościołem Powszechnym obchodziliśmy niedzielę misyjną. Dzieci z koła misyjnego pod opieką s. Sancji i pani Teresy zaprezentowały się w strojach misyjnych, animowały liturgię mszy świętej i przybliżały nam rzeczywistość misji. Podczas mszy dzieci otrzymały legitymacje uczestników koła misyjnego i deklarację kandydatów. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą troskę o misje!!!

Ks. Damian Drozdowski

Ogłoszenia 18.10.2020

Msze święte dzisiaj o godz. 8.00, 10.00 i 11.30. W kościele na mszy i nabożeństwach obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Istnieje możliwość przyjmowania komunii świętej na rękę. Osoby przyjmujące komunię świętą na rękę podchodzą do komunikującego w pierwszej kolejności. Korzystajmy z dezynfekatorów zamontowanych przy wejściach do świątyni. 

Z racji tego, że jesteśmy w czerwonej strefie zagrożenia epidemiologicznego w naszym kościele mamy ograniczenia w związku z ilością wiernych. Na mszach i nabożeństwach może być w naszej świątyni 40 osób. Bardzo proszę o zrozumienie. Niech pierwszeństwo mają ci, którzy ofiarowali intencję mszalną. 

Wracamy więc do dawnych praktyk. Po mszach świętych tj. o 9.15, (tu kwadras po 9.00 z racji różańca odmawianego po mszy o godz. 8.00) 11.00 i 12.30 będzie możliwość przyjęcia sakramentalnej komunii, dla tych którzy oglądali transmisję mszy świętej on-line. Od 24.10 dwie msze w sobotę o 16.00 i o 17.00 będą o charakterze mszy niedzielnej.

Od następnej niedzieli msza o godz. 10.00 będzie transmitowana na facebooku.

W związku z licznymi pytaniami odnośnie weryfikacji obecności na mszach dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i kandydatów do bierzmowania proszę, by rodziny razem łączyły się w transmisjach mszy świętych on-line a rodzice odnotowywali, że dzieci i młodzież uczestniczyli w ten sposób w modlitwie. Niestety nie ma możliwości, by wszyscy uczestniczyli we mszach świętych w naszym parafialnym kościele z powodu obostrzeń sanitarnych. 

Dzisiejsza niedziela to niedziela misyjna. Kolekta jest przeznaczona na ten cel. 

Dzisiaj po mszach świętych odbywa się zbiórka do puszek na rzecz naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie. Istnieje również możliwość wsparcia poprzez wpłatę na konto, strażacy będą rozdawać ulotki z nr konta.

Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 17.30 w sobotę po mszy o 17.00. 
W niedzielę nabożeństwo różańcowe po mszy o godz. 8.00.

W środę razem z nabożeństwem różańcowym nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

W tym tygodniu obchodzimy w liturgii wspomnienie św. Jana Kantego (20.10), 
św. Jana Pawła II (22.10).

Do biura parafialnego można przynosić wypominki jednorazowe i wypominki całoroczne. Oraz intencję na mszę zbiorową za zmarłych, która będzie sprawowana w dzień zaduszny. Kartki do wypominek znajdują się na ołtarzach bocznych i na stoliku z prasą katolicką. Za zmarłych wspominanych w wypominkach jednorazowych będziemy modlili się w listopadzie przy mszach świętych.

Gmina Brusy realizuje Gminny Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”, polegający na zaszczepieniu przeciwko grypie 400 seniorów. Aktualnie mamy zapewnionych tylko 140 szczepionek, które dotrą w dwóch transzach: pierwsza jeszcze w październiku, druga w listopadzie br. Pracownik Urzędu Miejskiego będzie kontaktował się z seniorami w celu umówienia wizyty szczepiennej w bruskiej przychodni zdrowia. Gmina Brusy czyni starania o pozyskanie pozostałych 260 szczepionek, aby zaszczepić wszystkich, którzy wyrazili taką chęć. 

Do nabycia kolejny numer czasopisma: „Misyjne drogi”

Życzę parafianom i modlącym się z nami gościom błogosławionego tygodnia. 
      Życzę dużo zdrowia i pogody ducha.      

                                                                                                   ks. Damian Drozdowski

UWAGA!!!

Z racji tego, że jesteśmy w czerwonej strefie zagrożenia epidemiologicznego w naszym kościele mamy ograniczenia w związku z ilością wiernych. Na mszach i nabożeństwach może być w naszej świątyni 40 osób. Bardzo proszę o zrozumienie. Niech pierwszeństwo mają ci, którzy ofiarowali intencję mszalną. 

W związku z powyższym wracamy do dawnych praktyk. Po mszach świętych tj. o 9.15, (tu kwadras po 9.00 z racji różańca odmawianego po mszy o godz. 8.00) 11.00 i 12.30 będzie możliwość przyjęcia sakramentalnej komunii, dla tych którzy oglądali transmisję mszy świętej on-line. Od 24.10 dwie msze w sobotę o 16.00 i o 17.00 będą o charakterze mszy niedzielnej.

Od następnej niedzieli msza o godz. 10.00 będzie transmitowana na facebooku.

ks. Damian Drozdowski

Ogłoszenia 11.10.2020

Msze święte dzisiaj o godz. 8.00, 10.00 i 11.30. W kościele na mszy i nabożeństwach obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Istnieje możliwość przyjmowania komunii świętej na rękę. Osoby przyjmujące komunię świętą na rękę podchodzą do komunikującego w pierwszej kolejności. Korzystajmy z dezynfekatorów zamontowanych przy wejściach do świątyni. 

Dzisiaj obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie po mszach odbywa się zbiórka przykościelna, będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów. 

 Dzisiaj po mszy o 11.30 spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do spowiedzi i I komunii świętej.

Dziękuję za ofiary złożone na kolektę inwestycyjną. Zebraliśmy w minionym tygodniu 7070 zł

W poniedziałek 12.10. spotkanie koła misyjnego w szkole o godz. 16.00
a po mszy i różańcu obowiązkowe spotkanie dla wszystkich kandydatów do bierzmowania.                                    

Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 17.30 (z wyjątkiem wtorku), 
w sobotę po mszy o 17.00. W niedzielę nabożeństwo różańcowe po mszy
o godz. 8.00.

We wtorek 13 października ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku i różaniec o godz. 20.00 (w tym dniu nie ma różańca o 17.30). Zachęcam by zabrać świecę na procesję fatimską.

W środę razem z nabożeństwem różańcowym nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

W tym tygodniu obchodzimy w liturgii wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego (13.10), św. Teresy od Jezusa (15.10), św. Jadwigi Śląskiej (16.10) i Ignacego Antiocheńskiego (17.10)

Od wtorku po mszy wieczornej i różańcu można do biura parafialnego przynosić wypominki jednorazowe i wypominki całoroczne. Oraz intencję na mszę zbiorową za zmarłych, która będzie sprawowana w dzień zaduszny. Kartki do wypominek znajdują się na ołtarzach bocznych i na stoliku z prasą katolicką. Za zmarłych wspominanych w wypominkach jednorazowych będziemy modlili się w listopadzie przy mszach świętych.

Burmistrz Brus, Przewodniczący Rady Miejskiej i Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach zapraszają do wspólnego uczczenia rocznicy nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy. Z tej okazji w niedzielę, 18 października, o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Brusach zostanie odprawiona msza św. w intencji mieszkańców. 

Do nabycia kolejny numer czasopisma: „W Rodzinie”

Za tydzień obchodzić będziemy niedzielę misyjną kolekta będzie przeznaczona na ten cel. Gość ostatniej niedzieli p. Mary dziękuje za wsparcie misji przy sprzedaży płyt w kwocie 1570 zł.

Słowo od OSP Leśno: W związku z budową nowej remizy, do której niedługo się wprowadzimy oraz zakupem fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla naszej jednostki, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze lepiej pełnić swoją służbę dla dobra drugiego człowieka zwracaliśmy się z prośba o pomoc finansową do różnych firm i instytucji działających w naszej okolicy, aby wyposażyć ww. inwestycje. Do tej pory spotkaliśmy się już z dużym wsparciem i pomocą, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Potrzeby są jednak wielkie i tym razem, po raz pierwszy zwracamy się do mieszkańców parafii i ludzi dobrej woli o pomoc finansową. My strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, Jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę jesteśmy gotowi nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Za wszelkie okazane wsparcie będziemy wdzięczni i serdecznie za nie dziękujemy pozdrawiając wszystkich naszym strażackim hasłem: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W związku z prośba strażaków w dniu 18.10.2020 r. w niedziele odbędzie się przed kościołem zbiórka do puszek w tym celu. Istnieje również możliwość wsparcia poprzez wpłatę na konto, strażacy będą rozdawać ulotki z nr konta. 

Życzę parafianom i modlącym się z nami gościom błogosławionego tygodnia.      

ks. Damian Drozdowski

Promocja ministrantów.

9 października 2020 miała miejsce niecodzienna uroczystość w naszej parafii. Podczas mszy świętej z udziałem wiernych naszej parafii i rodzin ministranckich. 15 chłopców zostało ministrantami. Składamy im gratulacje i życzymy wytrwałości w służbie Bogu i ludziom.

Grono Służby Liturgicznej Ołtarza liczy obecnie 41 chłopaków.
W tym składzie mamy 4 ceremoniarzy, kandydatów na lektorów i ministrantów. Wszyscy ministranci otrzymali nowe kołnierze.

Nie mamy na chwilę obecną żadnego kandydata na ministranta 🙂
Liczymy jednak, że wkrótce zgłoszą się i nowi chłopcy, którzy będą chcieli pełnić służbę przy ołtarzu.

Króluj nam Chryste!

Ks. Damian Drozdowski

Ogłoszenia 4.10.2020

Msze święte dzisiaj o godz. 8.00, 10.00 i 11.30. W kościele na mszy i nabożeństwach obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Istnieje możliwość przyjmowania komunii świętej na rękę. Osoby przyjmujące komunię świętą na rękę podchodzą do komunikującego w pierwszej kolejności. Korzystajmy z dezynfekatorów zamontowanych przy wejściach do świątyni. 

Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej gościmy panią Mary Mbuba, po mszach świętych będzie sprzedawać swoje płyty. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na misje katolickie. Przy okazji dziękuję za liczną obecność na sobotniej adoracji z udziałem naszego dzisiejszego gościa.

Dzisiaj po mszach świętych odbywa się zbiórka do puszek przeznaczona na Stolicę Apostolską na tzw. Świętopietrze w tym roku została przeniesiona z dnia 29 czerwca. Dziękuję za ofiary składane dzisiaj na kolektę inwestycyjną.

Dzień 4 października to dzień poświęcony św. Franciszkowi ogarnijmy modlitwą wspólnotę sióstr franciszkanek z Orlika. 

Od poniedziałku msze w naszym kościele o godz. 17.00 a o godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe. Wyjątkiem będzie piątek kiedy modlić się będziemy na różańcu o godz. 16.30.

W niedzielę nabożeństwo różańcowe po mszy o godz. 8.00.

W poniedziałek w szkole o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie koła misyjnego. 

W poniedziałek po mszy i różańcu próba dla całej służby liturgicznej.

Jeszcze raz zapraszam mężczyzn, którzy chcieliby wejść w szeregi nowej grupy parafialnej Rycerzy Kolumba. Spotkanie na plebanii w poniedziałek na godz. 20.00

W środę razem z nabożeństwem różańcowym nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

Uroczysta promocja kandydatów na ministrantów i zaprzysiężenie całej służby liturgicznej odbędzie się w naszej parafii w piątek 9.10. na mszy o godz. 17.00. Zapraszamy rodziny ministrantów i wszystkich parafian. 

Intencje mszalne na przyszły rok będą przyjmowane od jutra 5.10. po wieczornym różańcu. Wyjątkiem będzie poniedziałek i piątek – w te dni intencje w kancelarii parafialnej będę przyjmował od godz. 10.00 do 12.00. Przy rezerwacji intencji proszę podawać numer tel.

W tym tygodniu obchodzimy w liturgii wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (5.10), i wspomnienie NMP Różańcowej (7.10) W ten dzień przed nabożeństwem różańcowym odbędzie się święcenie różańców. 

11 października będziemy obchodzili XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka przykościelna, będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów. 

Spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do spowiedzi 
i I komunii świętej odbędzie się za tydzień w niedzielę 11.10 po mszy o godz. 11.30       

W poniedziałek 12.10 po mszy i różańcu obowiązkowe spotkanie dla wszystkich kandydatów  do bierzmowania.                                    

 Zachęcam do kupna prasy katolickiej, do odebrania kolejny numer czasopisma „Pielgrzym”

 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w mobilnej akcji poboru krwi we wtorek, 6 października, w godz. od 9.00 do 13.00, w punkcie przy Domu Strażaka w Brusach. Prosimy o wcześniejszą rejestrację w Urzędzie Miejskim do poniedziałku, 5 października, do godz. 15.00. Nr kontaktowy 52 39 69 325.

  W całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy, a podstawową formą zbierania danych jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz lub spisać się telefonicznie dzwoniąc na specjalną infolinię (22 279 99 99). Wykorzystując te formy spisu można także wziąć udział w konkursach organizowanych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku. Więcej informacji na www.brusy.pl

 Życzę parafianom i modlącym się z nami gościom błogosławionego tygodnia.      

ks. Damian Drozdowski

Ogłoszenia 27.09.2020

Msze święte dzisiaj o godz. 8.00, 10.00 i 11.30. W kościele na mszy i nabożeństwach obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Istnieje możliwość przyjmowania komunii świętej na rękę. Osoby przyjmujące komunię świętą na rękę podchodzą do komunikującego w pierwszej kolejności. Korzystajmy z dezynfekatorów zamontowanych przy wejściach do świątyni. 

Dzisiaj gościmy w naszej świątyni Zespół Młodzieży Zmartwychwstańczej. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi talentami. Po mszy będzie możliwość wsparcia zespołu.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą w dniu parafialnego odpustu przyczynili się do pięknego przeżycia parafialnej uroczystości.

W środę po mszy o 18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

Przed nami pierwszy czwartek i w pierwszy piątek miesiąca dodatkowa okazja do spowiedzi od godz. 15.00 do 17.00. podczas spowiedzi możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. W te dni od godz. 8.00 odwiedzę chorych z listy stałej z posługą sakramentalną.

W czwartek rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec w naszym kościele będzie w czwartek i piątek o godz. 18.30. W sobotę zaraz po mszy o 18.00 a w niedzielę po mszy o godz. 8.00. Różaniec w następnym tygodniu będzie o 17.30, bo od poniedziałku 5.10. przechodzimy na porządek zimowy i msza wieczorna będzie sprawowana o godz. 17.00. 

W czwartek po zakończonym różańcu zapraszam na plebanię mężczyzn, którzy chcieliby wejść 
w szeregi nowej grupy parafialnej Rycerzy Kolumba. Organizacja ta działa prężnie w wielu parafiach naszej ojczyzny a także w naszym dekanacie. Spotkanie organizacyjne miało się odbyć zaraz po wizycie Rycerzy Kolumba z Brus, ale był zakaz zgromadzeń wywołany pandemią. Serdecznie zapraszam! 

W piątek po różańcu spotkanie młodszej grupy młodzieżowej. 

W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 20.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem scholii i chóru parafialnego. Gościem specjalnym będzie pani Mary Mbuba, która też w następną niedzielę będzie śpiewać na mszach świętych a po mszach będzie sprzedawać swoje płyty. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na misje katolickie.

Intencje mszalne na przyszły rok będą przyjmowane od poniedziałku 5.10.2020.

W czwartek 17.09. zakończyliśmy renowację pierwszej części sufitu naszej świątyni. Pierwotna kwota renowacji połowy prezbiterium miała wynieść ok. 125 tyś złotych (zakładaliśmy, że są tam malowidła). Konserwatorzy po zbadaniu kolejnych wartw farby zdecydowali, że zostaniemy przy najbardziej naturalnej i pierwotnej formie wyglądu sufitu naszej świątyni, czyli przy drewnie. Całkowity koszt renowacji tej części sufitu wyniósł 72 340 zł (niecałe 29 tyś dostaniemy od Marszałka Województwa Pomorskiego – dotacja jest mniejsza bo zmniejszył się planowany koszt renowacji). Dziękuję Wam za troskę o świątynię wyrażającą się w kolektach inwestycyjnych, dziękuję panu marszałkowi za dofinansowanie, dziękuję paniom konserwatrokom i wszystkim paniom, które gotowały obiady dla naszych pań dzielnie pracującym nad pięknem naszej świątyni. Przed nami jeszcze trochę sufitu zostało, ale najpierw zajmiemy się renowacją i przywróceniem pierwotnego piękna posadzki w prezbiterium przywracając kamień, który pierwotnie był na całości prezbiterium, ale konstrukcja drewnianego podestu wiele płyt uszkodziła. Decyzja o tych pracach znalazła aprobatę u konserwatorów. Jesteśmy w trakcie ustalania programu prac, tworzenia kosztorysu i czekania na pozwolenie z urzędu w Gdańsku. Prawdopodobnie prace rozpoczną się w lutym 2021 roku.

W tym tygodniu obchodzimy w liturgii wspomnienie św. Wacława (28.09), święto św. Michała, Gabriela i Rafała (29.09), wspomnienie św. Hieronima (30.09.), wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1.10), wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów (2.10).

Uroczysta promocja kandydatów na ministrantów odbędzie się w naszej parafii w piątek 9.10.

Spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do spowiedzi i I komunii świętej odbędzie się w niedzielę 11.10 po mszy o godz. 11.30                                            

Można zakupić kolejny numer czasopisma: „W Rodzinie”  i odebrać pismo: „Rycerz Niepokalanej”

Od niedzielnego popołudnia do środy wieczorem podczas mojej nieobecności w parafii dyżur do chorego będą pełnić kapłani z parafii z Brus. (tel. 52 398 22 47). Msze od poniedziałku do środy będą sprawowali księża ze zgromadzenia Towarzystwa Ducha Świętego z Dąbrowy. 

 Za tydzień będzie nasza kolekta inwestycyjna.

 Życzę parafianom i modlącym się z nami gościom błogosławionego tygodnia.      

ks. Damian Drozdowski