Kontakt

Ks. Proboszcz Stanisław  Pluto  Prondzinski

              Telefon:  570940470

Kancelaria parafialna (w ważnych sprawach  zawsze).

Adres Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

               ul. Kardynała Wyszyńskiego 2

                      89–634 Leśno

             Strona internetowa parafii:

               http://parafialesno.pl

 

 Konto parafialne

BS  w  Koronowie oddział  w  Brusach

Nr. Konta  16814400052005050022800001