Nowi ceremoniarze.

W sobotę 25.09.2021 roku w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyła się promocja na ceremoniarzy. Wśród nich było 5 ministrantów z naszej parafii: Teofil Dorszyński, Mateusz Gliszczyński, Marcel Lubiński, Karol Łonski, Kacper Męcikalski. Szczerze gratulujemy podjętej nauki i formacji, która odbywała się w Pelplinie i życzymy nowym ceremoniarzom radości z wykonywanej posługi

Dzień parafialnego odpustu.

Misje zakończył dzień parafialnego odpustu. Tradycyjnie jest to niedziela przypadająca po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. Kazania wygłosił i przewodniczył sumie odpustowej kanclerz kurii w Pelplinie ks.. dr Adam Kałduński.

Dziękuję wszystkim uczestniczącym w Misjach Świętych. Dziękuję za obecność i za zaangażowanie na różnych płaszczyznach. Niech czas, który nas tak licznie gromadził pomnoży w nas wiarę i przybliży nas do Boga.

Misje za nami…

W dniach 11-19.09.2021 pod hasłem; “Samych siebie badajcie, czy trwacie w wierze” przeżywaliśmy nasze parafialne misje święte. Nauki misyjne głosił ks. Radosław Karczewski z Bysławka.

Misje były bogate w przeżycia duchowe. Doświadczaliśmy tego na mszach i nabożeństwach.

W niedzielę odbyło się nabożeństwo fatimskie za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona szkoły w Leśnie.

W poniedziałek odbył się koncert p. Tomasza Kamińskiego. Towarzyszyli mu jego syn Jan Paweł Kamiński i Krzysztof Mróz.

Koncert odbył się dzięki życzliwości sponsorów:
Nadleśnictwo Przymuszewo –  Artur Kowalski
POLI – Marian Holz
TAD BUD – Tadeusz Gołuński
Usługi komunalne – Urszula Kloskowska
Zakład zegarmistrzowski i Jubilerski –  Katarzyna i Błażej Chełmowscy
Punkt Apteczny – Cecylia i Marek Bobkowscy
Transport ciężarowy i Handel Drewnem – Beata Zblewska
Barbara Zblewska -Hinc
Anonimowy darczyńca
Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy!!!

We wtorek w święto Podwyższenia Krzyża odbyło się nabożeństwo adoracji krzyża.

W środę modliliśmy się o dar nowych powołań. Bardzo cieszyliśmy się z udziału w liturgii naszych sióstr franciszkanek z Orlika.

W czwartek modliliśmy się z chorymi i za chorych. Wielu z nich przyjęło sakrament namaszczenia chorych. W piątek wyszliśmy na ulice Leśna, by uczestniczyć w nabożeństwie drogi krzyżowej. Licznie zgromadzeni wierni pod opieką Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji przeżywali to niezwykłe nabożeństwo. krzyż niosły różne grupy wiernych a rozważania czytała młodzież.

W sobotę na mszach świętych wielu małżonków odnowiło małżeńskie przyrzeczenia a wieczorem odbyło się spotkanie dla małżonków w domu kultury w Leśnie.

Koncert 15.08.2021

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15.08.2021 o godz. 15.00 w naszym kościele parafialnym odbył się koncert rodzinny na skrzypce i wiolonczelę. Wystąpiły panie Maria Sławek i Małgorzata Kuziemska-Sławek. Panie odegrały utwory takich artystów jak: J.S. Bach, E. Ysaye, A. Vivaldi, B. Bartok, G. Bacewicz, G.F. Haendel, J. Halvorsen. Piękny godzinny koncert zorganizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leśna. Dziękujemy artystkom, organizatorkom i wszystkim, którzy skorzystali z tego pięknego wydarzenia. I czekamy na kolejne takie koncerty.

Spływ Kajakowy.

W poniedziałek 28.06.2021 na rozpoczęcie wakacji odbył się ministrancki spływ kajakowy. Spora część ministrantów pod opieką rodziców wzięła udział w spływie, który staje się powoli coroczną tradycją.

Dziękujemy firmie “Alicja” Pana Jana Szreder za zasponsorowanie wypożyczenia kajaków. Po spływie zadowoleni wróciliśmy do domu i oczekujemy wspólnego letniego wyjazdu do Białogóry.

Ks. Damian Drozdowski.

ODWOŁANIE DYSPENSY

DEKRET   BISKUPA   PELPLŃSKIEGO

Biorąc pod uwagę zniesienie przez władze państwowe części ograniczeń, dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych oraz decyzję biskupów polskich zgromadzonych 11 czerwca 2021 r. na Zebraniu Plenarnym KEP,z dniem 23 czerwca 2021 r. odwołuję dyspensę, udzieloną  29 maja 2020 r. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

W związku z powyższym dekretem przypominam, że niedzielna liturgia mszy świętej w sobotę będzie tylko na mszy o godz. 18.00.

Wracając do stabilizacji w życiu społecznym i religijnym chciałbym przypomnieć, że liturgia niedzielna w sobotę nie powinna stanowić dla nas normy w celebrowaniu niedzieli, ale może być pomocą w wyjątkowych sytuacjach, kiedy uczestnictwo na niedzielnej mszy świętej jest z różnych powodów niemożliwe.

Ks. Damian Drozdowski