Spływ kajakowy.

14 lipca odbył się spływ kajakowy służby liturgicznej. Większość z ministrantów i kandydatów wraz z rodzicami uczestniczyło w tej wspólnej wyprawie. Przy sprzyjającej pogodzie i w dobrych nastrojach mile spędziliśmy wspólne chwile. Już nie możemy się doczekać kolejnych wspólnych wypraw.

Nabożeństwo fatimskie

„Nie ma w życiu problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą różańca”
to słowa siostry Łucji, której objawiła się Matka Boża. Podobnie św. Jan Paweł II, który w jednej ze swoich pierwszych papieskich katechez mówił o różańcu: „Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim” 

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek do kościoła parafialnego w Leśnie na godz. 20.00

I sobota miesiąca.

W sobotę 4.07.2020 po raz kolejny zgromadziliśmy się na adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji naszej parafii a także w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dziękuję jak zwykle za liczną obecność, dziękuję naszej parafialnej scholi za animację śpiewu i dziękuję młodzieży za żywy udział w prowadzeniu tego modlitewnego spotkania.

Nowi ceremoniarze.

Zdjęcie z księdzem biskupem po uroczystości.

W sobotę 27.006.2020 w bazylice katedralnej w Pelplinie wśród wielu nowo ustanowionych ceremoniarzy znaleźli się także nasi parafianie: Paweł Szymlek, Patryk Kłosowski, Jan Kin i Kacper Jendernal. Nowym ceremoniarzom gratulujemy, życzymy Bożego błogosławieństwa i radości w wykonywanej posłudze.

Zmarła s. Cherubina Bojanowska

O poranku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bóg powołał do siebie śp. S. Cherubinę – Bernadetę Bojanowską. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię usłyszała już w Domu Ojca.  

S. Cherubina urodziła się w 1927 r. w Pałubicach na Kaszubach.  Od dzieciństwa pragnęła być siostrą zakonną. W 1954 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku. Pierwsze śluby zakonne złożyła 28 lutego 1957 r. w Orliku. W ciągu pobytu w zgromadzeniu przez 25 lat posługiwała jako kucharka w Domach Specjalnych dla dzieci umysłowo chorych w Nowych Bielicach i Modrzewcu. Za swą ofiarną pracę została odznaczona medalem 40 – lecia Polski Ludowej i srebrnym Krzyżem Zasługi. Kolejnym jej miejscem posługi była Częstochowa. Najdłużej, bo przez 27 lat przebywała w Człuchowie.

Od 2018 r. przeżywała swą jesień życia w Domu Prowincjalnym w Orliku. S. Cherubina miała prostą wiarę, była osobą pogodną i skromną, bardzo pracowitą, umiejącą się cieszyć ze wszystkiego. Swym długim życiem, przez 92 lata dawała nam i swoim bliskim piękne świadectwo wiary i powołania. Do końca uczestniczyła w planie dnia wspólnoty i nie narzekała na swe zdrowie. Odeszła podczas spokojnego snu. Niech Bóg przyjmie ją do krainy życia wiecznego. Jej pogrzeb odbędzie się 23 czerwca o godz. 11.00. w Domu Prowincjalnym w Orliku.

Pomódlmy się o radość życia wiecznego dla niej.

Wiadomość ze strony: https://www.siostryzorlika.pl