Apel Policji.

Przekazujemy do wiadomości wiernych apel policji przestrzegającej nas przed oszustami. bardzo dziękujemy za uwrażliwienie nas i za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.

                    Szanowni Państwo!

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami są starsze osoby, samotnie mieszkające i nazbyt ufne, apelujemy o Państwa ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z obcymi osobami, a szczególnie takimi, które zainteresowane są otrzymaniem pieniędzy!

Przypominamy o sposobie działania przestępców oszukujących na tzw. „wnuczka”, „policjant”, „funkcjonariusza CBŚ”. Sprawcy tych oszustw telefonują najczęściej na numery stacjonarne i podszywając się pod wnuczka lub innego krewnego proszą o pilne wsparcie finansowe spowodowane jakimś nagłym wydarzeniem, często trudną sytuacją życiową. Najczęściej proszą o dochowanie obietnicy. Nigdy nie odbierają pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie swojemu „znajomemu”, który w istocie jest też oszustem.

Chwilę po zakończonej rozmowie, do osoby która ma zostać oszukana dzwoni kolejny przestępca informując, że jest policjantem operacyjnym lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji, często przedstawia się ze stopnia, imienia i nazwiska. Podczas rozmowy przekonuje, że właśnie trwa policyjna akcja, która ma na celu zatrzymanie oszustów, że wie o wcześniejszym telefonie rzekomego krewnego z prośbą o pożyczkę
i instruuje rozmówcę co ma dalej robić, by pomóc w policji w działaniach.
Prosi o przekazanie pieniędzy oszustowi, który dzięki temu zostanie zatrzymany
i zapewnia, że pieniądze policjanci niezwłocznie, zaraz po zakończeniu działań, oddadzą. 

Aby nie stać się ofiarą oszustów:

APELUJEMY O PAŃSTWA OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH
Z OSOBAMI, KTÓRE MOGĄ SIĘ PODAWAĆ ZA WASZYCH KREWNYCH LUB POLICJANTÓW.

PAMIĘTAJMY!!! FUNKCJONARIUSZE POLICJI NIGDY NIE PROSZĄ
O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA JAKIEKOLWIEK KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH!!!

APELUJEMY, ŻEBY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH FAKTYCZNIE NIE ZNAMY ZANIM NIE SPRAWDZIMY
I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!!!

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI!!

PROSIMY KAŻDORAZOWO TELEFONOWAĆ POD NUMER – 112

Komenda Policji Powiatowej w Chojnicach.

Wyjazd na beatyfikację…

Serdecznie zachęcamy do wyjazdu na uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się dnia 7 czerwca 2020 r. o godz. 12. 00 na pl. Piłsudskiego w Warszawie.  W programie wyjazdu oprócz uczestniczenia
w uroczystościach beatyfikacyjnych przewidziano, również zwiedzanie stolicy.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem, proszone są o dokonanie zapisu
w sekretariacie szkoły do 15 marca 2020 r. Koszt wyjazdu: 100 zł.

Termin zgłoszeń jest tak szybko, ponieważ musimy zgłosić wyjazd do diecezji,
która przekaże nam wejściówki na plac uroczystości.

Anna Klonowska-Dorszyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Leśnie

Ks. Damian Drozdowski

Plan kolęd 2020

Plan wizyt duszpasterskich – parafia Leśno

5.01. niedziela Klasztor Sióstr Franciszkanek16:00
6.01.poniedziałek ul. Wykopaliskowa 14:00
7.01.wtorekWyb. Kaszuba pod Rolbik od p. Peplińskich,
Rolbik Milachowo, Rolbik Młyn, Warszyn
13:00
8.01.środaul. Jeziorna, ul. Okrężna, ul. Myśliwska15:30
9.01.czwartekGłówczewice – strona prawa13:00
10.01.piątekGłówczewice – strona lewa13:00
11.01.sobotaWysoka Zaborska13:00
12.01.niedzielaWyb. Leśno pod Czapiewice 
– bez Cegielni
14:00
13.01.poniedziałekWyb. Leśno – Cegielnia15:30
14.01.wtorekOrlik – prawa strona13:00
15.01.środaOrlik – lewa strona13:00
16.01.czwartekKaszuba13:00
17.01.piątekWyb. pod Przymuszewo13:00
18.01.sobotaLamk13:00
19.01.niedzielaWyb. pod Zalesie14:00
20.01.poniedziałekParzyn, Kruszyn13:00
21.01.wtorekLendy13:00
22.01.środaPrzymuszewo15:30
23.01.czwartekul. Wyszyńskiego od p. Warnke 
do p. Szczęsnych, ul. Ogrodowa
15:30
24.01.piątekul. Na Skarpie i ul. Brzozowa15:30
25.01.sobotaul. Polna13:00
26.01.niedzielaul. Zaborska i ul. Klonowa14:00
27.01.poniedziałekul. Wyszyńskiego od. P. Jankowskich 
do p. Gańcza
15:30