Niedziela Słowa Bożego

„Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka przypada w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, przypomina wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią: „Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi.
Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”
(Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 17 grudnia 2020).

Adoracja.

W ciągu całego roku trwa w naszej diecezji stała adoracja i modlitwa w intencji powołań. Dzień, który przypada na naszą parafię to wtorek 29.12. 2020 dlatego po mszy rannej od godz. 9.30 do godziny 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w tej intencji.

Z racji kolędy tę modlitwę zanosimy w świątyni w godzinach rannych, ale proszę także o modlitwę osobistą i rodzinną w tej intencji w naszych domach. 

Życzenia.

x. Jan Twardowski „Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Z okazji przeżywanych przez nas Świąt Bożego Narodzenia życzę całej naszej wspólnocie parafialnej, wszystkim Waszym rodzinom, modlącym się z nami i tworzących wspólnotę wiary w transmisjach internetowych wielu Bożych łask i darów płynących od maleńkiej Miłości. Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i wiele sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku!

ks. Damian Drozdowski

Koncert kolęd z naszego kościoła.

BOŻONARODZENIOWY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA!

Burmistrz Brus, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie oraz Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają do obejrzenia wyjątkowego koncertu kolęd i pastorałek z okazji Świąt Bożego Narodzenia.Koncert zostanie wyemitowany w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, na kanale YouTube Miasta i Gminy Brusy oraz w Telewizji Kablowej o godz. 15.00. Wszystkie utwory, prezentowane podczas koncertu, zostały wykonane przez Zespół Pieśni i Tańca Krëbane pod kierunkiem Katarzyny Kamrowskiej oraz kapelę kaszubską prowadzoną przez Mirosława Stoltmanna. Obie grupy działają przy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Koncert poprowadziła Ewelina Krasinkiewicz. Tłem koncertu jest zabytkowy, drewniany kościół w Leśnie.Dzięki internetowej i telewizyjnej emisji koncertu, każdy będzie mógł obejrzeć koncert w swoim domu, wspólnie z bliskimi i z zespołem Krëbane zaśpiewać najpiękniejsze kaszubskie kolędy i pastorałki. Wszystko to, aby mieszkańcy miasta i gminy Brusy, mimo mijającego trudnego roku, poczuli piękno i radość Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do oglądania! (https://www.facebook.com/MiastoiGminaBrusy/)

Święty Michał Archanioł

Pan architekt mgr inż. Tomasz Lew przekazał do naszej świątyni XVIII-wieczną figurę świętego Michała Archanioła. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten dar. Jest to dla nas wyróżnienie i zaszczyt. Chcemy więc na początku roku liturgicznego wprowadzić do naszego zwyczaju odmawianie modlitwy do świętego Michała Archanioła po każdej mszy świętej. Zwyczaj ten jest w wielu parafiach. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

Modlitwa do świętego Michała Archanioła.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Listopadowe zamyślenia…

Listopad to czas wspominania naszych bliskich zmarłych. Warto też pamiętać o tych, którzy wywodzili się z naszej parafii. Jednym z nich był ks. Władysław Wielewski.

Urodził się 14. grudnia 1902 r. w miejscowości Rolbik (parafia Leśno patronatu Podwyższenia Krzyża Świętego w dawnym powiecie Chojnickim)obecnie również w powiecie Chojnickim, w woj. Pomorskim. Jego rodzice prowadzili duże gospodarstwo rolne i posiadali młyn wodny. Urodził się jako szóste dziecko ojca Józefa i matki Anieli z domu Przeworska. Ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości, a następnie Gimnazjum Państwowe w Chojnicach. W 1923 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie .Następnie w dniu 19 kwietnia 1929 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Trzy lata był wikariuszem w Wąbrzeżnie. W grudniu 1932 r. przybył do Łebcza, by objąć probostwo w niewielkiej parafii. Czekało go tu wiele pracy. Kś. Wielewski zamieszkał u gospodarza Jana Kopickiego, ponieważ na plebani mieszkał dzierżawca. Nadmienić należy, że parafia Łebcz posiadała duży areał ziemi, który pozwalał na utrzymanie proboszcza. Łącznie do plebani należało około 100 ha ziemi uprawnej. Ks. Władysław zastał nowy kościół w budowie. Był dobrym gospodarzem i zacnym kapłanem. Za jego „proboszczowania” wyposażono kościół w ołtarz główny, ambonę, balustradę przy prezbiterium i ławki. Kościół został też otynkowany. Sprowadzono też większość szat liturgicznych .Ks. Władysław Wielewski był nie tylko duszpasterzem ale i dobrym organizatorem i społecznikiem. Za jego czasów powstała Sodalicja Mariańska, która zrzeszała dziewczęta w parafii. Stowarzyszenie to miało własny sztandar, który do dzisiaj jest w kościele. Założono również Koło Młodzieży Katolickiej. Ksiądz Wielewski uaktywnił też działalność miejscowej mleczarni (był członkiem jej rady nadzorczej). Mleczarnia była swoistą spółdzielnią. Członkami byli właściciele majątków Poczernino, Cetniewo, Połczyno, Starzyński Dwór, Dana i Łebcz oraz gospodarze z okolicznych wiosek. Mleczarnia rozwijała się działając w czasie okupacji niemieckiej i wiele lat po wojnie. W zakładzie skupowano mleko i produkowano masło, sery. Był też ksiądz proboszcz współzałożycielem Banku Ludowego, który działał w Łebczu do 1952 r. W 1937 r. przeniósł się do plebani. Dom prowadziła początkowo siostra księdza Aniela, a później siostra Maria.

31 października 1939 r. około godz 17.00 przyjechało Gestapo i zabrało księdza do Pucka, gdzie obecnie znajduje się Powiatowa Komenda Policji przy ul. Dworcowej. Następnie został wywieziony w kierunku Wejherowa. Zginął w Piaśnicy i jest tam pochowany we wspólnym grobie z innymi kapłanami Ziemi Kaszubskiej. W kościele parafialnym w Łebczu znajduje się epitafium ks proboszcza ufundowane w roku 1954 r. przez parafian. Imieniem Księdza Wielewskiego nazwano główna ulicę we wsi Łebcz z kierunku z Władysławowa do Starzyna. Obecnie minęło już bardzo wiele lat od śmierci naszego Księdza. Starsi ludzie maja go jeszcze ciągle w pamięci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie….