Zapraszamy na msze i nabożeństwa.

Od soboty 30 maja br. zniesiony zostaje limit odnośnie ilości wiernych mogących brać udział we mszy lub nabożeństwie w każdym kościele.

Wierni w kościele muszą jednak zakładać maseczki. Mam nadzieję, że to nie będzie stanowiło dla nas problemu i już w większej ilości będziemy się modlić w naszym parafialnym kościele.

Do zobaczenia! – ks. Damian Drozdowski

Zwiększenie liczby wiernych na mszach świętych.

W związku z nowymi regulacjami w naszym kościele parafialnym od najbliższej niedzieli tj. 17.05.2020 będzie mogło uczestniczyć w świątyni na mszy lub nabożeństwie 30 osób.

Proszę nadal o zrozumienie sytuacji i współpracę jeśli chodzi o przestrzeganie państwowych przepisów sanitarnych.

Mam świadomość, że nie wszyscy pragnący modlić się w niedzielę na mszy będą mogli wejść do świątyni. Dlatego zostawiamy jeszcze dodatkową mszę o godz. 15.00 a po każdej mszy udzielana jest sakramentalna komunia dla tych, którzy modlili się w domu przy transmitowanej mszy świętej.

Serdecznie pozdrawiam – ks. Damian Drozdowski.

Pomóż swojej parafii

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej przesyła Komunikat Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej, informujący o zaakceptowanej przez Biskupa Diecezjalnego akcji „Pomóż swojej parafii”.

Przy tej okazji chciałbym podziękować już tym, którzy bez zorganizowanej akcji wspierają funkcjonowanie naszej parafii. Dziękuję za ofiary przesyłane na konto parafii jak i ofiary składane do skarbonki przed kościołem.

Konto parafialne: BS  w  Koronowie oddział  w  Brusach
Nr. Konta  16814400052005050022800001

Bóg zapłać! Ks. Damian Drozdowski.

św. Florianie módl się za nami…

W poniedziałek w znacznie okrojonym składzie uczciliśmy św. Floriana – patrona strażaków. W naszym parafialnym kościele modlitwą otoczyliśmy wszystkich, którzy z poświęceniem służą bliźnim. W sposób szczególny polecaliśmy strażaków zjednoczonych przy OSP Leśno. Św. Florianie módl się za nami!

Akt zawierzenia Polski.

AKT ZAWIERZENIA POLSKI
NAJŚWIĘTSZEMU   SERCU   PANA   JEZUSA 
I   MATCE   BOŻEJ   KRÓLOWEJ   POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym. 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która       
 w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską. 

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską                            od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny. 

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za dar beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki,        
ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy     
o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. 

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy        
w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki,    a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść          do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną. 

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi     
 się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą. 

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła
a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! 

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen  

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.