Remont zakończony.

Dnia 30 kwietnia zakończyliśmy remont posadzki prezbiterium naszej świątyni. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak wielkiego dzieła. Przede wszystkim dziękuję wszystkim parafianom i modlącym się z nami gościom. Do tego dzieła znacząco przyczynił się Urząd Miejski w Brusach, Dlatego składam podziękowanie Burmistrzowi Gminy Brusy Witoldowi Ossowskiemu, Przewodniczącemu Rady miejskiej Zbigniewowi Łąckiemu i wszystkim radnym, Pani Skarbnik Gminy Brusy Ewie Trzebiatowskiej-Gryglewskiej. Dziękuję wykonawcy robót Raimundowi Mazur z firmy Prospero i wszystkim, którzy brali czynny udział w pracach wykończeniowych i porządkowych. 

Na pierwszym stopniu zrekonstruowano w całości starą część posadzki prezbiterium. Pozostałą (największą część) wypełnia nowy wapień olandzki. Odnowione zostały balaski. Zakupiono nowe ławki do prezbiterium, wymieniono wzmacniacz i mikrofony. Dodatkowo ołtarze w naszej świątyni zdobią nowe lichtarze i świece.