Ogłoszenia 19.07.2020

 1. Dzisiaj msze święte o godz. 8.00, 10.00 i 11.30 W kościele na mszy i nabożeństwach obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Istnieje możliwość przyjmowania komunii świętej na rękę. Przyjmowana komunia święta w ten sposób musi być zaraz przyjęta w obecności szafarza jej udzielającego. 
 2. W czasie wakacyjnego wypoczynku zachęcam parafian i wypoczywających gości do uczestnictwa we mszach świętych w ciągu tygodnia. Przy okazji życzę dobrej pogody a wyjeżdżającym szczęśliwej drogi i bezpiecznego powrotu.
 3. Dziękuję za liczny udział w nabożeństwie fatimskim 13 lipca.
 4. Dzisiaj rozpoczynamy XXI tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa”. Po każdej mszy świętej poświęcenie pojazdów. Każdy kto chce mieć poświęcony pojazd niech zaparkuje na parkingu przy kościele i przy świetlicy wiejskiej Chcemy się także włączyć w akcję Miva Polska, która od 20 lat pomaga misjonarzom – 1 grosz za 1 km na środki transportu dla misjonarzy to nasze podziękowanie za szczęśliwe podróże. Dlatego ofiary składane przy poświęceniu pojazdów będą przekazane właśnie na ten cel. 
 5. W środę po mszy o 18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Zachęcam do składania indywidualnych próśb i podziękowań. Dziękuję, że tych próśb i podziękowań jest coraz więcej.
 6. W czwartek po mszy o 18.00 koronka do Bożego Miłosierdzia o dar nowych, licznych 
  i świętych powołań, kapłańskich, misyjnych i zakonnych. 
 7. Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego zwrócił się z ogromną prośbą do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Pomorskiego 
  w sprawie udzielenia pomocy w nieodpłatnym przekazaniu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w poszkodowanym powodzią Obwodzie Lwowskim, w którym  od 19 czerwca 2020 r. z powodu ulewnych deszczy wystąpiła sytuacja klęski żywiołowej. W 349 miejscowościach zginęły 3 osoby i zalanych zostało 14 tyś. 456 domów oraz powstało szereg innych strat w postaci uszkodzenia drógi mostów. Potrzebny jest sprzęt ratowniczy oraz trwała żywność, detergenty i woda pitna. W akcję włączają się strażacy z całej Polski, dlatego też za pośrednictwem ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie. Zbiórka pieniędzy na ten cel przeprowadzona zostanie po każdej mszy świętej w dniu 19 lipca 2020 r. W imieniu poszkodowanych serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Strażacy OSP w Leśnie
 8. Przy wyjściu z kościoła można zapoznać się z informacją o XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej, który odbywa się w Pelplinie w czasie letnim.
 9. Do nabycia kolejny numer czasopisma: „W Rodzinie”.
 10. W zakrystii można odebrać zdjęcia z I Komunii Świętej, ci którzy jeszcze tego nie uczynili tydzień temu. 
 11. Życzę parafianom i modlącym się z nami gościom błogosławionego tygodnia.      

ks. Damian Drozdowski