Misje za nami…

W dniach 11-19.09.2021 pod hasłem; „Samych siebie badajcie, czy trwacie w wierze” przeżywaliśmy nasze parafialne misje święte. Nauki misyjne głosił ks. Radosław Karczewski z Bysławka.

Misje były bogate w przeżycia duchowe. Doświadczaliśmy tego na mszach i nabożeństwach.

W niedzielę odbyło się nabożeństwo fatimskie za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona szkoły w Leśnie.

W poniedziałek odbył się koncert p. Tomasza Kamińskiego. Towarzyszyli mu jego syn Jan Paweł Kamiński i Krzysztof Mróz.

Koncert odbył się dzięki życzliwości sponsorów:
Nadleśnictwo Przymuszewo –  Artur Kowalski
POLI – Marian Holz
TAD BUD – Tadeusz Gołuński
Usługi komunalne – Urszula Kloskowska
Zakład zegarmistrzowski i Jubilerski –  Katarzyna i Błażej Chełmowscy
Punkt Apteczny – Cecylia i Marek Bobkowscy
Transport ciężarowy i Handel Drewnem – Beata Zblewska
Barbara Zblewska -Hinc
Anonimowy darczyńca
Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy!!!

We wtorek w święto Podwyższenia Krzyża odbyło się nabożeństwo adoracji krzyża.

W środę modliliśmy się o dar nowych powołań. Bardzo cieszyliśmy się z udziału w liturgii naszych sióstr franciszkanek z Orlika.

W czwartek modliliśmy się z chorymi i za chorych. Wielu z nich przyjęło sakrament namaszczenia chorych. W piątek wyszliśmy na ulice Leśna, by uczestniczyć w nabożeństwie drogi krzyżowej. Licznie zgromadzeni wierni pod opieką Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji przeżywali to niezwykłe nabożeństwo. krzyż niosły różne grupy wiernych a rozważania czytała młodzież.

W sobotę na mszach świętych wielu małżonków odnowiło małżeńskie przyrzeczenia a wieczorem odbyło się spotkanie dla małżonków w domu kultury w Leśnie.