Wielki Piątek

Dzień męki i śmierci Pana Jezusa.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj drugi dzień Triduum Paschalnego. Dzień kiedy wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu dla naszego zbawienia.

Zjednoczymy się dzisiaj w modlitwie. Transmisja liturgii z naszego parafialnego kościoła o godz. 17.00 na facebooku – profil ks. proboszcza.

Przypominamy, że dzisiaj obowiązuje ścisły post
(osoby od 18 do 60 roku życia
– jeden posiłek do syta i dwa skromne)
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
(osoby od 14 roku życia)

TRANSMISJA Z GROBU PAŃSKIEGO

Dzisiaj dodatkowo zjednoczymy się na różańcu o godz. 20.30. Różaniec będzie odmawiany przez księdza proboszcza przy grobie pańskim a my w swoich domach będziemy się modlić oglądając transmisję na facebooku.

Wielki Czwartek

Dzień ustanowienia sakramentu eucharystii i kapłaństwa.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj pierwszy dzień Triduum Paschalnego, dzień wielkiej wdzięczności za dar Bożej obecności wśród nas i za dar kapłaństwa. Dziękujemy za kapłanów i modlimy się o dar nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych także z naszej wspólnoty parafialnej.

Zjednoczmy się dzisiaj w modlitwie. Transmisja mszy z naszego parafialnego kościoła
o godz. 17.00 na facebooku – profil ks. proboszcza

Modlitwa błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”»

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…
Prowadzący modlitwę:

Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

Ogłoszenia 5.04.2020

Ksiądz biskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dyspensa udzielona jest na czas nieokreślony

 Msze święte niedzielne w kościele parafialnym o godz. 8.00, 10.00, 11.30. 
i o godz. 15.00 transmitowana przez facebooka ks. proboszcza. (dziękuję za jednoczenie się w ten sposób na modlitwie. Starajmy się podczas transmisji mszy świętej uczestniczyć z należytą powagą i skupieniem podobnym do atmosfery panującej
w świątyni). Po mszy o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.Dzisiaj po każdej mszy świętej czyli o 9.00, 11.00, 12.30 i 16.00 będzie możliwość przyjęcia komunii świętej.
Z racji tego, że w kościele może przebywać tylko 5 osób, reszta wiernych czeka na zew. a do kościoła mogą wejść, gdy wyjdą ci, którzy przyjęli już komunię świętą. Proszę zachować odpowiednią odległość przed wejściem do kościoła i między sobą.

KOMUNIA DUCHOWA.
Przypominam, że w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.
Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”. 

Każdego dnia o godz. 20.30 ks. proboszcz będzie odmawiał różaniec o godz. 20.30 bez udziału wiernych (w miarę możliwości w świątyni) w intencji chorych, oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych a także o pokój serc i o łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w tej samej intencji)

 Gorzkie żale zostają odwołane zachęcam by to nabożeństwo odprawić w domach.

 W środę od 8.00 odwiedzę chorych i osoby starsze zgłoszone dodatkowo do posługi sakramentalnej przed świętami wielkanocnymi. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie proszę zainteresowane osoby zgłosić do wtorku włącznie.  

W środę po mszy o 17.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Prośby na nowennę można przysyłać    na e-mail. adres jest w zakładce: kontakt. 

SPOWIEDŹ
Zbliżają się święta wielkanocne, jeszcze do środy możliwość spowiedzi od poniedziałku do środy od godziny 15.00 do 17.00. Spowiedź w zakrystii a o godz. 15.30, 16.30 i 17.00 zostanie udzielona komunia święta. Pamiętajmy, że podczas spowiedzi i udzielania komunii może być tylko w kościele 5 osób.

TRIDUUM BEZ UDZIAŁU WIERNYCH
Przed nami Triduum Paschalne.
Liturgia Wielkiego Czwartku o godz. 17.00,
Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 17.00
a Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o godz. 20.00. 
Celebracje wg zaleceń odbędą się bez udziału wiernych (tylko z asystą liturgiczną) i będą transmitowane przez facebooka ks. proboszcza. 
W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post (18-60 lat) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od14 lat). Na Wielki Piątek przy transmisji liturgii z naszego kościoła przygotujmy w swoich domach krzyże do adoracji. 

Od Wielkiego Piątku do II Niedzieli Wielkanocnej trwamy na nowennie do Bożego Miłosierdzia.

Adoracji przy ciemnicy w tym roku nie ma, adoracja przy grobie Pańskim będzie transmitowana w wielką sobotę od.15.00 do 16.00. (kościół będzie zamknięty)

Pokarmów na stół wielkanocny nie święcimy w kościele w wielką sobotę.  
Na stronie internetowej będzie umieszczona modlitwa błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych przed posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

MSZE ŚWIĘRE W UROCZYSTOŚC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Następna niedziela to Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego msze święte
o godz. 10.00, 11.30 i 12.30 (msza o 10.00 będzie transmitowana przez facebooka). Wzorem dzisiejszej niedzieli o godz. 11.00, 12.30 i 13.30 będzie udzielona komunia święta. 

Pamiętajmy, że z racji ograniczeń związanych z pandemią na mszy świętej może być tylko rodzina zamawiająca intencje mszalną.

Zmarł nasz parafianin Ryszard Smentek zam. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, l.70 jego pogrzeb odbył się 1.04.2020.
Zmarła siostra franciszkanka Bogusława Wnuk, l. 84, jej pogrzeb odbył się 4.04.2020. Zmarł ks. prałat Franciszek Gabor, l. 91, emerytowany proboszcz rodzinnej parafii
ks. Damiana. Naszych bliskich zmarłych polećmy miłosierdziu Bożemu.
 Wieczny odpoczynek…

Życzę Wszystkim dobrego przygotowania do świąt wielkanocnych, życzę zdrowia i optymizmu.