Ogłoszenia 19.04.2020

 1. Nadal mamy możliwość korzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dyspensa udzielona jest przez księdza biskupa na czas nieokreślony.
 2. Dzisiejsza niedziela to niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze o 8.00, 10.00
  i o 11.30. Msza o 10.00 będzie transmitowana przez facebooka na profilu ks. proboszcza. Po tej mszy modlić się będziemy koronką do Bożego Miłosierdzia. Istnieje możliwość przyjęcia sakramentalnej komunii o 9.00, 11.00 i 12.30 (zachowajmy odpowiednią ilość osób w kościele i odpowiednią odległość przed kościołem czekając na przyjęcie komunii).
 3. Po mszach zbiórka do puszek na cele charytatywne. 
 4. Od jutra na mszach świętych może być więcej osób niż pięć. Zważywszy
  na gabaryty naszego kościoła nie będzie to liczba duża. W naszym kościele będzie mogło uczestniczyć na mszy 18 osób wliczając księdza i obsługę liturgiczną. Wierni powinni mieć podczas liturgii ochronne maseczki, lub szal zasłaniający usta i nos. W kaplicy sióstr franciszkanek na mszy może być 11 osób. 
 5. Idąc za wskazaniami księdza biskupa chciałbym poinformować, że uroczystość I Komunii Świętej zostaje przeniesiona na niedzielę 13.09.2020. Niestety istnieje jeszcze zagrożenie, że i ta data może ulec zmianie. Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.
 6. Każdego dnia o godz. 20.30 ks. proboszcz będzie odmawiał różaniec o godz. 20.30 
  bez udziału wiernych (w miarę możliwości w świątyni) w intencji chorych, oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych a także o pokój serc i o łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w tej samej intencji)
 7. Jeśli chodzi o spowiedź sakramentalną odbywać się będzie jak przed świętami w zakrystii pół godziny przed mszą. Komunię świętą również w tygodniu można przyjąć o 18.30 po zakończonej mszy wieczornej.
 8. W środę po mszy o 18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Prośby na nowennę można przysyłać na e-mail. adres jest w zakładce: kontakt. 
 9. W czwartek po mszy o 18.00 koronka do Bożego Miłosierdzia o dar licznych powołań, kapłańskich, misyjnych i zakonnych, także z naszej parafii.
 10. Dziękuję za ofiary przekazywane na rzecz utrzymania parafii. Nie ma teraz tradycyjnych kolekt niedzielnych. Z inicjatywy parafian została umieszczona przy wyjściu z kościoła skrzynka do której można włożyć ofiarę na utrzymanie parafii.
  Za życzliwość, pamięć i zrozumienie serdecznie dziękuję.
 11. Nadal apeluję o wzajemną pomoc w tych trudnych dniach, jeśli jest taka potrzebna proszę o kontakt. Postaramy się temu zaradzić.
 12. Dziękuję wszystkim pracownikom, na czele z panem Tadeuszem Gołuńskim, którzy w minionym tygodniu wykonali pracę przy plebanii. Bóg zapłać za okazaną pomoc. 
 13. W tym tygodniu przypada uroczystość ś. Wojciecha (23 IV), wspomnienie św. Jerzego (24 IV),i święto św. Marka Ewangelisty (25 IV). W święto św. Marka po mszy o 18.00 nabożeństwo o urodzaje. 
 14. W przyszłą niedzielę msze o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowa o 15.00. Msza o 10.00 będzie transmitowana przez facebooka. 
 15. Od tego tygodnia można korzystać z wody na parafialnych cmentarzach.
 16. Zmarł nasz parafianin Zygmunt Lemańczyk zamieszkały w Skoszewie. Jego pogrzeb odbył się w sobotę 18.04.2020. Zmarłego Zygmunta polećmy miłosierdziu Bożemu.
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie….
 17. Życzę Wam wszystkim błogosławionego tygodnia.

          ks. Damian Drozdowski

Niedziela Miłosierdzia.

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna,  polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Rozpowszechniona jest także nowenna do Miłosierdzia Bożego zapisana w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w której każdego dnia przyprowadzamy do Boga inną  grupę dusz. Tę  nowennę można odmawiać z pobożności, ale nie można na niej poprzestać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby święto poprzedzała nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W dniu święta (pierwsza  niedziela po  Wielkanocy) obraz  Miłosierdzia ma być uroczyście poświęcony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/?wide=true#more-801