Wspaniały jubileusz…

29 lutego 2020 roku pani Kazimiera Wyszk Borzyszkowska obchodziła 100-cie swoich urodzin. Wraz ze wspólnotą parafialną pod przewodnictwem księdza biskupa Arkadiusza Okroja dziękowaliśmy Bogu za dar minionych lat. Wypraszaliśmy dla pani Kazimiery wszelkiego Bożego błogosławieństwa na dalsze lata.