Dzień życia konsekrowanego.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest od wielu lat dniem życia konsekrowanego. Chcemy wdzięczną modlitwą otoczyć Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek z Orlika, które swoją modlitwą, realizowaniem swojego charyzmatu jest skarbem naszej parafii.Dziękujemy Siostrom za ich codziennie wypowiadane TAK Bogu i bliźnim.

„Maryjo, wizerunku Kościoła — Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” — wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu
do wieczystej i jedynej szczęśliwości.

Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.”
św. Jan Paweł II