Adoracja.

W ciągu całego roku trwa w naszej diecezji stała adoracja i modlitwa w intencji powołań. Dzień, który przypada na naszą parafię to wtorek 29.12. 2020 dlatego po mszy rannej od godz. 9.30 do godziny 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w tej intencji.

Z racji kolędy tę modlitwę zanosimy w świątyni w godzinach rannych, ale proszę także o modlitwę osobistą i rodzinną w tej intencji w naszych domach.