Zapraszamy na msze i nabożeństwa.

Od soboty 30 maja br. zniesiony zostaje limit odnośnie ilości wiernych mogących brać udział we mszy lub nabożeństwie w każdym kościele.

Wierni w kościele muszą jednak zakładać maseczki. Mam nadzieję, że to nie będzie stanowiło dla nas problemu i już w większej ilości będziemy się modlić w naszym parafialnym kościele.

Do zobaczenia! – ks. Damian Drozdowski